SOSYAL DOSYALARIM

8. sınıf genel tekrar test 1

8.sınıf fen ve teknoloji testi

  8. sınıf testlere dön<<                                            
                                            8. SINIF 2. TEOG GENEL  TEST 1
1)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal değildir?

A) Kıvırcık saçlı olma   
B) Uzun boylu olma   
C) Renkli gözlü olma       
D) Gelişmiş kaslı vücutlu olma

2)Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile olmaz?

A) Polenlerin oluşması               
B) Yumurta hücresinin oluşması   
C) Patatesin vejatatatif üremeyle çoğalması       
D) Sperm hücresinin Oluşması

3) C2H5OH + O2 › CO2 + H2O
Yukarıdaki denklem C2H5OH bileşiğinin katsayısı 1 alınarak denkleştirildiğinde O2’nin katsayısı kaç olur?

A)2               B)3           
C)3/2                   D)5/2

4)Öğretmen Batın’a periyodik Tabloda aynı yatay sırada bulunan elementlerden K,L,M ‘ye ait bilgiler veriyor.

*K- Atom numarası 9’dur.

*L- Soygazdır.

*M- Son yörüngesinde 2 e- vardır.

Buna göre Batın bu elementleri soldan sağa nasıl sıralamalıdır?
A)K-L-M                
B)K-M-L
C)M-K-L  
D)L-M-K                 

5)3. periyot 3A grubundaki elementin +3 yüklü iyonunun elektron dağılımı, periyo­dik cetveldeki yeri aşağıda verilen ele­mentlerden hangisinin elektron dağılımıy­la aynıdır?
A)   3. periyot 1A grubu
B)   4. periyot 3A grubu
C)   2. periyot 3A grubu
D)   2. periyot 8A grubu


6) Aşağıdaki organik bazlardan hangisi DNA da bulunmaz?

A) Timin     B) Guanin    
C) Adenin     D)Urasil

7)XY bileşiği iyonik, ZY2 bileşiği ise kovalenttir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
I. X metaldir.    II. Y ametaldir.    III. Z ametaldir.

A) Yalnız I    B) I ve II   
C) II ve III    D) I,II,III
   
8)Sabunlu suya ,limonlu suya veya sirkeli suya turnusol boyası damlatıldığında sıvıların renkleri nasıl olur?

Sabunlu su        Limonlu su         Sirkeli su
  A)     kırmızı        mavi            mavi
  B)     kırmızı        kırmızı            kırmızı
  C)    mavi        mavi            kırmızı
  D)    mavi        kırmızı            kırmızı


9) Aşağıdaki   ifadelerden    hangisi  yanlıştır?

a)    Kovalent  bağlı  bileşikler elektrik  akımını  iletir
b)    İyonik  bağ  metallerle   ametaller  arasında  meydana  gelen  bağdır
c)    Apolar  kovalent  bağ  aynı  cins  ametal  atomlar  arasında  oluşan  bağdır
d)    20Ca   atomu  ile     17Cl   atomu   arasında    oluşacak bileşiğin  formülü   CaCl 2   dir


10)Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?

     A) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
     B) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
     C)X Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
     D) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.
11.Aşağıdakilerden hangisi genetik bir rahatsızlık değildir?

A) Renk körlüğü        B) Dawn Sendromu   
C) Hemofili        D) Menenjit

12)Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkimelere egzotermik tepkimeler denir.
HCI (hidroklorikasit) ve Na OH( Sodyum hidroksit) tepkimeye girdiğinde başlangıçta soğuk olan beherglasın ısındığı görülmüştür.
Yukarıda verilen bilgilere göre gerçekleşen tepkime nasıl bir tepkimedir?

A)Sentez tepkimesi    B)Endotermik tepkime   
C) Egzotermik tepkime    D) Ayrışma tepkimesi

13) Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?

        A) RNA       B) DNA   
    C) A.T.P    D)Çekirdekte
                                       
14)Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Proton ve nötronlar   
    B) Nötron ve elektron
    C)Proton ve elektronlar   
    D) Elektronlar
                                           
15)Bir hücreli canlılarda görülen mitoz bölünme aşağıda verilen  özelliklerden hangisini sağlamaz.

A)Canlının çoğalmasını
B)Kromozom sayısının sabit kalmasını
C)Canlının büyümesini
D)Ataya benzer yavruların oluşmasını.
16)
    a.     CaCO3  ?   X   +   CO2
    b.     X   +   3C  ?  Y   +  CO
    c.     Y   +   2H2O   ?   Z   +   Ca(OH)2

 Denklemleri veriliyor. Bu denklemlerdeki X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
X    Y    Z
a.    CaO    CO2    C2H2
b.    Ca    CaC2    C2H4
c.    CaO    CaC2    C2H2
d.    CaO2    CaO    C2H4

17)Aşağıdakilerin hangisinde maddelerin sulu çözeltisinin özelliği yanlış verilmiştir ?
Madde    Sulu Çözeltisinin Özelliği
a.    HBr    Asidik
b.    CH3COOH    Bazik
c.    NH3    Bazik
d.    NaCl    Nötr

Eşit hacimde ve eşit kuvvetteki asit ile bazı karıştırırsak çözelti nötr olur. Eşit hacimli böyle bir karışımda pH değerleri toplamı 14 tür.
Aşağıda pH değerleri verilmiş eşit hacimli sıvılar karıştırıldığında hangi karışım kırmızı turnusolu maviye çevirir?

a) pH=6    -    pH=8
b) pH=6    -    pH=9
c) pH=5    -    pH=8
d) pH=4    -    pH=7


18)Aşağıdakilerden hangisi Mitoz bölünme için yanlıştır?

A)    Sonuçta tıpatıp ana canlıya benzeyen iki yeni hücre oluşur?
B)    Canlılar arasında çeşitliliğe yol açmaz
C)    Canlının tüm hücrelerinde görülür
D)    Mitoz bölünme çok hücrelerde büyüme ve yenilenme olurken tek hücreli ilkel yapılı canlılarda çoğalma olur

19) a-Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir
        b-HCl ile NaOH tepkimesi sonucu oluşan yeni maddedir.
        c-dokunulduğunda ele kayganlık hissi vermektedir.
Yukarıda 3 farklı maddenin özellikleri verilmiştir. Bu maddeler sırasıyla ne olabilir?

A) asit-baz-tuz   
B)tuz-asit-baz            
C)asit-tuz-baz       
D)tuz-asit-baz

20))Aşağıdaki  bilgilerden hangisi  iyonik bağ için söylenebilir?

A)Metal - metal atomları arasında gerçekleşir
B)Metal - ametal atomları arasında gerçekleşir 
C)Elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur
D)iki çeşit iyonik bağ vardır.

HAZIRLAYAN: Ali DAĞDEVİREN

KAYNAK:fendosyasi.com
 


Yorumlar - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret2845786