8. sınıf test-2

8.sınıf fen ve teknoloji testi

Y1-  Anne B Rh(-),baba AB Rh(+) kan grubuna sahip ise cocuklar hangi kan grubuna sahip olursa kan uyuşmazlığı görülür?   CEVAP:B

      A)A Rh(-)
      B)AB Rh(+)
      C)B Rh(-)
      D)AB Rh(-)
2)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal hastalıklardan biri değildir?

A) Hemofili      
B) Kan uyuşmazlığı    
C) Renk körlüğü     
D) Orak hücreli anemi   
                                 
3)Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan anne ve babanın çocuklarının Akdeniz anemi hastası olma olasılığı  % kaçtır?

A) % 100              B) % 50               
C)  % 25              D) % 0


4-  NH3+SO2       NO  + H2O+S
   Yukarıdaki tepkimede NO nun katsayısı 2 alınarak denkleştirildiğinde H2O nun katsayısı     kaç olur?

  a-) 2         b-) 3       c-) 1      d-) 5


5-   Atom numarası 19 olan K atomu +1 iyon halini geçtiğinde aşağıdaki olaylardan
                     1-Elektron sayısı azalır
                    11-Proton sayısı bir artar
                  lll-Soygaz elektron düzenine ulaşır
hangileri gerçekleşir?

A) 1         B) 1-11      
C) 1-lll     D) Yalnızlll                                                                  


6-    ile     atomlarının oluşturacağı bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) XY     B) X Y           
C) X Y    D) XY                                                
 

7-  Aşağıdaki elementlerden hangisi kimyasal bağ oluşturmaz?

a)    1H       b) 7 N      
c)  10 Ne      d)6 O


8-  Elementler bileşik haline geçerken aşağıdakilerden hangisi değişmez?

a)Elektron sayısı
b)Proton sayısı
c)Fiziksel özellikleri
d)Kimyasal özellikleri9-  Nötrleşme tepkimesinin gerçekleşmesi için aşağıdaki maddelerden hangisi gereklidir?

A-tuz                      B-baz                  
C-su                       D-çinko

10)Yiyeceklerimizde   kullandığımız  tuz  aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Bakır sülfat           B)Çinko  klorür    
C)Sodyum  klorür         D) Amonyum  klorür


11-  Aşağıdakilerden hangisi asitlerin ortak özelliklerinden değildir?
     A-Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
     B-Turnusol kağıdına etki eder.
     C-Yakıcı bir özelliğe sahiptir
     D-Sulu çözeltilerinin tadları ekşidir.


12-Hangi  seçenekte  atomlar  arasında  iyonik  bağ   oluşur?
       
A) MgCl 2                    B)I2                         C)Br2               D)H2 O      


13-  Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz sonucu gerçekleşir?

a)    patatesin vejetatif üremeyle çoğalması.
b)    Polenlerin oluşması
c)    Yumurta hücrelerinin oluşması
d)    Spermin oluşması


14-  Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen genetik hastalıklardan değildir?

a)    hemofili
b)    renk körlüğü
c)    Akdeniz anemisi
d)    Kemik erimesi15-   Bir DNA zincirindeki nükleotid dizilişi; A-T-T-G şeklindedir.Bu DNA molekülünde karşı zincir aşağıdakilerden hangisi olabilir?

    A.   A-T-T-G
    B.   G- S-S-A
    C.   T- A-A-S
    D.   S-G.-G-A

16) Bir sıvının asit olduğunu aşağıdakilerden hangisi kesin olarak belirler?

A) mavi turnusol kâğıdının kırmızıya dönüşmesi
B) Elektrik akımını iletmesi
C)Yakıcı ve tahriş edici olması
D) Ele kayganlık hissi vermesi


17-  Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA nın ortak özelliğidir?

    A) Yapısında fosfat bulunur.
    B) Tek zincirlidir.
    C) Kendi kendini eşleyebilir.
    D) Çekirdekte bulunur.
18)  +2NaOH   +?
Denkleminde soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)           B)       
C) 2          D) 4
19)) X ve Y elementi aralarında kovalent bağ yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

A)Y elementi soy gazdır.
B)X elementi ametaldir.
C)Y elementinin değerlik elektron sayısı 2’dir.
D)X elementi periyodik tabloda 2A grubunda yer alır.

 20)Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin sudaki çözeltisi asit özelliği gösterir?

A) KOH        B) NaOH         
C)C HCOOH         D) NaClCEVAP ANAHTARI
01        11    A       
02    B    12    A   
03    B    13    A   
04    B    14    D   
05    B    15    C   
06    C    16    A       
07    C    17    D       
08    B    18    C       
09    B    19    B       
10    A    20    C       8. SINIF TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret2882387