SOSYAL DOSYALARIM

8. sınıf test-3

8.sınıf fen ve teknoloji testi

 1.Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ bulunur?
A )F2O3           B) F2        
C)NaCl            D) K2S

2.Periyodik cetvelde aynı guruptaki elementlerin hangi özellikleri benzerdir?
A)isimleri          
B)atom numaraları
C)fiziksel özellikleri           
D)kimyasal özellikleri

3.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir?

A)  Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur.

B)NaCl ( Sodyum Klorür) bileşiğinde kovalent bağ vardır.

C)Atomlar arasında elektriksel çekim kuvveti vardır.

D)Metal ve ametal arasında oluşur.
   
4.Bir tüpe  X  çözeltisi, bir tüpe  Y çözeltisi  konulur. Kırmızı turnusol kağıdı X çözeltisine batırıldığında herhangi bir değişiklik olmaz, Y çözeltisine batırıldığında mavi rengi alır. Buna göre X ve Y maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

                       X                   Y
                  ___________           _____________

        A)        NaOH                       HCl

      B)        HSO                        NaOH

      C)        HSO                        HCl

      D)        NH                         HSO

 5.  4Zn + HNO3 + 9HCl      4ZnCl2 + X + 3H2O        Eşitlenmiş denklemde X ile
         gösterilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 a) Cl              b) O          
 c) H            d) N

 6.      I. Sütün ekşimesi- Kimyasal olaydır.
          II. Hamurun mayalanması- Fiziksel olaydır.     
         III. Suyun donması- Fiziksel olaydır.
         IV.Şekerin yanması- Kimyasal olaydır.
        Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
            a) I-II-III             b) I-III-IV         
c) I-II          d) II-IV

7.Suyun ayrışması (analizi) tepkimesinde tüplerde hangi gazın hacmi 2 hacimdir.
a)oksijen   b) hidrojen   
c) su buharı   d) hiç biri


8.C+02------------C O2 tepkimesinde 24 gram C ile 32 gram oksijenin tepkimesi 56 gramdır. 12 gram C ile kaç gram oksijen reaksiyon yapar ?
a) 16           b) 12             
c)   24        d) 32


9. Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?
    a. RNA        b. DNA   
    c. A.T.P    d. Çekirdekte


10. Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?
    a. Proton ve nötronlar       
    b. Nötron ve elektron
    c. Proton ve elektronlar   
    d. Elektronlar

   
11. 12T, 17Z ve 8X atomları arasında oluşan TX, TZ2 ve Z2X moleküllerinin içerdiği bağ türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
    TX                 Z2X              TZ2      
A) İyonik            İyonik           Kovalent
B) İyonik            Kovalent         İyonik
C) Kovalent          İyonik           Kovalent
D) Kovalent          Kovalent         İyonik


12.   2X+3/2O2        X2O3 tepkimesi için;
     I. Isı alan bir tepkimedir
    II. Yanma tepkimesidir
    III. Sentez tepkimesidir
    IV. Analiz tepkimesidir.
yargılarından hangisi doğrudur?
A)I ve IV               
B)III ve IV             
C)II veIII              
D)I,II ve III


13)  19K  atomu ile   17Cl atomu arasında oluşan bileşik ile ilgili     olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
    I-     Formülü KCl’ dir.
    II-     İyonik bağlıdır.
    III-     Kovalent bağlıdır.
A) I                         
B) II                    
C) I-II              
D) I-III

14) pH değeri Asit olan bir çözeltinin özellikleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
B) H+ iyonu sayısı,OH- iyonundan fazladır
C) Asidik özellik gösterir.
D) Kırmızı turnusol kağıdını maviye boyar.

15) Un,kıyma,tuz,yumurta,yağ kullanılarak börek yapılıyor.Bu olay bir kimyasal reaksiyon olarak düşünülürse,börek ne olarak adlandırılabilir?

A) Reaksiyona giren madde   
B) Ürün             
C)  Reaksiyon türü          
D) Katalizör

16) Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirtmek için aşağıda verilenlerden hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılamaz?
I.    Çözeltiye demir metali atmak
II.    Elektrik akımını iletip iletmediğini kontrol etmek
III.    Turnusol kağıdı etkisine bakmak
A) Yalnız II               
B) I-III               
C) II-III                  
D) I-II-III

17)Asit- baz tepkimesinde bazın tükenip asidin  arttığı
1.    Turnusol kağıdını  kırmızıya boyamasından.
11. Elektrik akımını iletmesinden
111.Mg metali ile tepkimeye girmesinden
                               hangileriyle anlaşılabilir?
a)Yalnız 1        
b) Yalnız 11          
c)Yalnız  111     
d)1 ve 111

18.Bir sulu çözeltiye asit özelliği kazandıran iyon hangisidir?
            a. OH-                     
            b.Cl-
            c. H+
            d. Na+


19) C H OH    +   3O   --------------  CO2+3H  O
              2      5                          2                                                                   2

        2KCl ---------------- 2K+C2
 

 Yukarıdaki tepkime denklemleri denktir. Bu denklemi inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?

        a.X Kovalent bağlı bir bileşiktir.
        b. Y Mölekül yapılı bir elementtir
        c.X İki farklı atom içerir
        d. Y Metaldir .

20. Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur?
a)    1
b)    2
c)    3
d)    4


     
CEVAP ANAHTARI
1    B    11    B   
2    D    12    C   
3    A    13    C   
4    B    14    D   
5    B    15    B   
6    B    16    A   
7    B    17    D       
8    B    18    C       
9    C    19    D       
10    D    20    C       8. SINIF TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam109
Toplam Ziyaret2840773