8. sınıf test-4

8.sınıf fen ve teknoloji testi

 1.  Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alır.?

    a) Su donarken                                            
    b) Su buharlaşırken                                           
    c) Kömür yanarken                                     
    d) Besinler hücrelerde yanarken     
2. Kimyasal reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi her zaman korunur?
A) Kütle       
B) Hacim       
C) Molekül Yapısı    
D) Sıcaklık

3.    I. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
    II. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
    III. Tatları acıdır.
    IV. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
    Yukarıda asit ve bazlarla ilgili bilgilerden kaç tanesi sadece asitlere ait özeliklerdendir?
    A) 4    B) 3    
    C) 2    D) 1

4.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlarla ilgili ortak bir özellik değildir?

A)İyon bulundurma
B)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
C)Turnusol kağıdına etki etme
D)Fenolftalein çözeltisi döküldüğünde renk değiştirme 

5.    Cu +  2AgNO3    2Ag +  X    reaksiyonuna göre  X  yerine aşağıdakilerden            hangisi gelmelidir?

A)CuNO3           B)Cu2NO3  
C)Cu(NO3)2        D)CuNO2     

6. X +      H2SO4              Na2SO4  +      H2O
Tepkimesindeki X bileşiğinin formülü nedir?
a) Na2O            b)NaOH   
c)Na2S        d)Na(OH)2


7.Aşağıdakilerden hangisi tuzların ortak özelliklerinden değildir?
a) Kristal yapılı olma       
b) Hidrojen iyonu bulundurma
c) Eritildiklerinde elektrik akımını iletme
d) Asit_ baz tepkimesi sonucu oluşabilme

8. Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?
   A)H2      B)NO2    
C)H2O        D)NH3                                                                                                 

9.. Aşağıdaki olayların hangisi ekzotermiktir?
A) Suyun elektrolizi                  
B)Sirkenin kaynaması
C) Etil alkolün yoğunlaşması   
D) Bitkinin çiçek açması      
                    
10.-Bazlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Tadları acıdır.                                
B) Zn metaliyle H2 gazı açığa çıkarır.
C) Ele kayganlık hissi verir.   
D- Sulu çözeltisi elektrği iletir                             

11. Sıvı dolu kabın içine atılan madde bitene kadar gaz çıkışı oluyor.Çıkan gaz yanıcı özelliğe sahip.
Yukarıdaki bilgilere göre Kabın içindeki sıvının ve kabın içine atılan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

        KAPTAKİ SIVI             KABA ATILAN MADDE

A)        Baz                           Metal
B)        Asit                         Soygaz
C)        Asit                          Metal
D)        Tuz                          Ametal

12. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşurken atomlar arasında elektron alış verişi sonucu oluşmuştur?
A) Ne                      
B) H2O                 
C) MgCl                  
D) O3


13. Tuzlar için hangisi yanlıştır?

A)    Katı halde elektriği iletmez           
B)    Kristal yapılıdır.
C)    Turnusol kâğıdını maviye çevirir.        
D)    Nötr maddelerdir.

14. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alınır?

A) su donarken        
B)su buharlaşırken    
C)kömür yanarken   
D) besinler hücrede yanarken  

15. Aşağıdaki değişimlerden hangisi fiziksel değişimdir?
a). Sütten yoğurt elde edilmesi
b). Yoğurdun ekşimesi
c). Sütten kaymak elde edilmesi
d). Suyun elektrolizi16.. X+1 iyonu  Yn iyonundan 2 elektron aldığında yükleri eşit oluyor
    Buna göre n kaçtır?
a). -2        
b). -3
c). -5
d). +7


17. CxH8  +  y O2  3 CO2   +  z H2O

Tepkimesinde x, y ve z yerine gelecek katsayılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

    X        Y        Z

A)      2        5        3
B)    3        4        5
C)    3        5        4
D)    5        3        2

18.CS2  +  3 O2             CO2  + 2 X

Yukarıdaki denklemde X yerine ne getirilmelidir?

A) S2O2                 B) SO2                  
C) SO3                  D) 2SO2


19.Aşağıdaki kimyasal tepkime çeşitlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A-)Zn+2HCl›ZnCl2+H2               =Yer değiştirme tepkimesi
B-)HNO3+KOH›KNO3 +H2O      =Nötürleşme tepkimesi
C-)C3H 8+5O2›3CO2+H2O          =Yanma tepkimesi
D-)ZnCO3+ısı›ZnO+CO2                  =Ekzotermik tepkimesi

20. -Kırmızı turnosol kağıdını maviye dönüştürür
     - Seyreltik çözeltilerinin tadı acıdır
     - Sulu çözeltilerde OH iyonu bulundururlar
Yukarıdakilerden özellikleri taşıyan bileşik hangisidir?
A-)HCl        B-)HNO3    
C-)NH3        D-)H2SO4


CEVAP ANAHTARI
01    B    11    C   
02    A    12    C   
03    C    13    C   
04    D    14    B   
05    C    15    C   
06    A    16    B       
07    B    17    C       
08    A    18    B       
09    C    19    D       
10    B    20    C       8. SINIF TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam43
Toplam Ziyaret2882389