SOSYAL DOSYALARIM

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI 5. sınıf testlere dön

MADDE VE DEĞİŞİM 

1. Aşağıdaki seçeneklerde verilen birim çiftlerinden hangisi 
ısı birimini gösterir? 
A) litre-gram                   B) kilogram-gram  
C) joule-gram                  D) joule-kalori
A) B) C) D)

2. Termometre aşağıdakilerden hangisinden yararlanarak 
yapılmıştır?
 A) Genleşme             B) donma 
C) Kaynama               D) buharlaşma
A) B) C) D)

3. İçinde 60 derece sıcaklığında bir bardak su bulunan kaba 
20 derece sıcaklıkta eşit bir bardak su katılırsa kaptaki suyun 
sıcaklığı kaç derece olur? 
A) 40 derece              B) 60 derece 
C) 70 derece              D) 80 derece
A) B) C) D)

4. Bir maddeye ısı verilince aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşmez? 
A) Erime           B) buharlaşma 
C) yoğuşma      D) kaynama
A) B) C) D)

5. Kolonya neden serinlik hissi verir? 
A) Alkol içerdiği için               B) Serin olduğu için 
C) Hızlı buharlaştığı için          D) Biz öyle hissederiz.
A) B) C) D)

6.I . Isıtma süresi arttıkça sıcaklık artar.
 II. Uzun süre ısıtılan madde daha az ısı alır
 III. Aynı ısı verildiğinde miktarı az olan madde daha çok ısı alır. 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur? 
A) Yalnız II            B) I ve III 
C) II ve III            D) I, II ve III
A) B) C) D)

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) 1 cal = 4 J                    B) 1 kJ = 650 cal
C) 1000 J = 1 kJ                D) 1000 cal = 1 kcal
A) B) C) D)

8. “Asiye, bir miktar suyu ısıtarak üzerine buz dolu kap koydu.” 
Asiye, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? 
A) Karın yağışını göstermek 
B) Suyun buharlaştığını kanıtlamak 
C) Yağmurun oluşumunu göstermek 
D) Isı ile buzun eridiğini göstermek
A) B) C) D)

9. “Su buharlaştıktan sonra soğuk hava tabakasına 
rastlayınca yoğuşarak buluta dönüşür. Bulutlar daha 
soğuk hava katmanıyla karşılaşınca bulutu oluşturan 
çok küçük tanecikler, su damlacıklarını oluşturmadan donar.
 Buz kristallerine dönüşür.” Bu olayda hangi hava 
olayının oluşması beklenir? 
A) Yağmur               B) Kar 
C) Sis                     D) Kırağı
A) B) C) D)

10. “Anneniz sıkışan konserve kapağını açmak için 
kavanozu içinde sıcak su bulunan bir tencereye koyuyor.
 Bir süre beklettikten sonra kavanozun kapağını 
kolayca açıyor.” Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A) Genleşme               B) kaynama 
C) buharlaşma            D) erime
A) B) C) D)

11. Aşağıdakilerden hangisi ısı alan maddede görülen 
değişikliklerden birisi değildir?
 A) Genleşme                B) Erime 
C) Buharlaşma              D) Donma
A) B) C) D)

12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) Genleşme – büzülme 
B) Kaynama – donma 
C) Buharlaşma – yoğuşma 
D) Isı - sıcaklık
A) B) C) D)

13. “Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunurlar. 
Eşit ısı alan maddeler farklı genleşirler. “ Yukarıdaki 
açıklamaya göre maddelerin genleşmesi çoktan aza 
doğru nasıl sıralanır? 
A) katı-sıvı-gaz 
B) sıvı-katı-gaz 
C) gaz-sıvı-katı 
D) katı-gaz-sıvı
A) B) C) D)

14. “Ahsen, içi su dolu kaba farklı madde parçacıkları atıyor. 
Bazı maddelerin suya batarken, bazılarının ise 
yüzdüğünü görüyor.” Ahsen, bu deneyden hangi 
sonuca ulaşmıştır?
 A) Suda yüzen maddeler daha yoğundur. 
B) Suya batan maddeler daha ağırdır.
 C) Suda yüzen maddelerin hacmi daha fazladır. 
D) Suya batan maddeler daha yoğundur.
A) B) C) D)

15. Maddelerin ısı karşısında gösterdikleri değişikliklere ne ad verilir? 
A) Hal değişimi.         B) Madde değişimi. 
C) Yoğunluk             D) Hacim
A) B) C) D)

16. “Hüsne, üç deney tüpüne sırasıyla eşit miktarda 
kolonya, alkol ve su koyuyor. Bu tüpleri içi su dolu 
behere koyarak kaynatıyor.” Hüsne, aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşır? 
A) Maddeler eşit ısıda aynı derecede kaynar 
B) Kaynayan maddelerin sıcaklığı sürekli artar.
 C) Eşit ısı verilen maddeler aynı hızla buharlaşır. 
D) Maddelerin kaynama sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
A) B) C) D)

17. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici
 özelliklerinden değildir? 
A) kaynama sıcaklığı 
B) erime sıcaklığı 
C) buharlaşma sıcaklığı
 D) donma sıcaklığı
A) B) C) D)

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) katı maddeler ısı vererek erir. 
B) Saf maddelerin erime-donma sıcaklığı sabittir. 
C) Sıvılar ısı vererek donar. 
D) Batan maddeler yüzen maddelerden daha yoğundur.
A) B) C) D)

19. Su döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 
ve-ya hangileri doğrudur? 1. Su döngüsünde,buharlaşma 
ve yağış birbirini dengeler. 2. Buharlaşma ile yeryüzündeki 
su havaya karışır. 3. Yükselen su buharı bulutları oluşturur.
 A) Yalnız 1              B) 1 ve 3
 C) 1,2 ve 3             D) 2 ve 3
A) B) C) D)

20. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kışın ise gerginleşir. 
Bunun nedeni nedir? 
A) Yazın kuşların tellerin üzerine konması. 
B) Tellerin ısınması ve soğumasıdır. 
C) Tellerin arasındaki mesafenin iyi ayarlanamamış olmasından.
 D) Kışın karın, yazın yağmurun yağması.
A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

 
  


23 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret2848634