SOSYAL DOSYALARIM

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI5. sınıf testlere dön

 
 
 1.
A)
B)
C)
D)
  Hangi seçenekteki su, diğerlerinden daha önce donar?
A) saf su
B) şekerli su
C) tuzlu su
D) alkollü su
 2.
A)
B)
C)
D)
 


Hangi seçenekteki cismin genleşmesi boyuna doğru olur?
A) teneke
B) tel
C) bilye
D) bardak


 3.
A)
B)
C)
D)
 Hangi seçenekteki fosil yakıt sıvı haldedir?
A) doğal gaz
B) kömür
C) petrol
D) linyit
  4.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi bir ısı değeridir?
A) enerji
B) kalorimetre
C) termometre
D) joule
  5.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdaki araçlardan hangisinde güneş enerjisini doğrudan kullanmayız?
A) hesap makinesi
B) kol saati
C) güneş panelleri
D) cep telefonu
 
  6. 
A)
B)
C)
D)
  Enver elindeki maddeyi diğer maddelerden ayırmak için hangi özelliğine bakmaz?
A) buharlaşma durumuna
B) erime noktasına
C) donma noktasına
D) kaynama noktasına
  7.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıttır?
A) ispirto
B) doğal gaz
C) biyogaz
D) odun
  8. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde buharlaşma ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?
A) Sıvının her yerinde gaz haline geçiş olur.
B) Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.
C) Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur.
D) Sıcaklık arttıkça buharlaşma oranı da artar.
 
  9. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilenlerin hepsi fosil yakıttır?
A) kömür, petrol, doğal gaz, biyogaz
B) odun, biyogaz, kömür, petrol
C) kömür, petrol, doğal gaz, lpg
D) ispirto, biyogaz, odun, lpg
 
  10. 
A)
B)
C)
D)
  67˚ C su dolu kabın içine içi aynı miktarda 43˚C sıcaklığında su dolu olan kap konuyor. Birbirlerine temas eden maddeler arasında ısı alışverişi olur. Maddeler aynı sıcaklığa gelinceye kadar ısı alışverişi devam eder. Yukarıdaki verilen sıvıların ısı alışverişi hangi sıcaklıkta durur?
A) 110
B) 24
C) 55
D) 50
 
 11. 
A)
B)
C)
D)
  Sıvılar,ısının etkisiyle buharlaşır ve gaz haline geçer.Buharlaşma sırasında sıvılar çevresinden ısı alır.Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde buharlaşma görülmez?
A) Yıkanan giysilerimizin kuruması
B) Elimize dökülen kolonyanın bir süre sonra yok olması
C) Yazın göllerin ve denizlerin sularında azalma olması
D) Kışın döşenen demir yolu rayları arasında boşluk bırakılması.
 12.
A)
B)
C)
D)
  İçinde sıcak su bulunan bir kazan içerisine uzun bir cam şişeyi koyan bir öğrenci, önce şişenin ağzını ıslatıyor ve madeni parayı şişenin ağzını tamamen kapatacak şekilde yerleştiriyor.Bir süre bekledikten sonra madeni paranın hareket ettiğini gözlüyor. Bu öğrenci bu etkinliği neden yapmış olabilir?
A) Maddeler arasındaki ısı alışverişini görmek için.
B) Isıyı en iyi katıların ilettiğini görmek için
C) Sıvılardaki genleşmeyi görmek için
D) Gazlardaki genleşmeyi görmek için
 13. 
A)
B)
C)
D)
  
I.Sıcaklık değişimleri yeryüzü sularının buharlaşmasını ve geri dönüşümünü etkiler.
II. Sıcakların artması ile birlikte yağışlar artar.
III. Yaz mevsiminde sıcaklığın artması ile birlikte buharlaşma artar.
IV. Buharlaşma ve yağışlar ile birlikte doğadaki su dengede kalır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
  14. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi suyun hallerinden biri değildir?
A) yumuşak
B) katı
C) sıvı
D) gaz
 
  15.
A)   
B)
C)
D)
  Aşağıdaki maddeleri suda batma ve yüzme yönünden gruplarsak hangisi grubun dışında kalır?
A) silgi
B) plastik köpük
C) tahta
D) mantar
  16. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi su döngüsü içinde yer almaz?
A) yağmur
B) çiy
C) kar
D) dolu
  17. 
A)
B)
C)
D)
  Su döngüsünün temel koşulu nedir?
A) su kaynakları
B) buharlaşma
C) güneş ışığı
D) yağışlar
  18. 
A)
B)
C)
D)
  Su doğada farklı oluşumlar halinde olabilir.Su hangi oluşum içerisinde en küçük tanecikli yapıdadır?
A) kar
B) dolu
C) yağmur
D) bulut
  19.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi dolunun oluşmasına sebep olur?
A) donma
B) yoğuşma
C) buharlaşma
D) erime
  20. 
A)
B)
C)
D)
 Aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisi daha düşük sıcaklıkta erir?
A) margarin
B) tereyağı
C) buz
D) mum
    
HAZIRLAYAN:   ALİ DAĞDEVİREN                          
    

 

 DEĞERLENDİR

 
 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret2848634