SOSYAL DOSYALARIM

KUVVET VE HARAKETFEN DOSYASI ANA SAYFA               >>>Diğer testlere geç

KUVVET VE HAREKET 

1. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden 
birisi değildir?
 A) İtme – çekme 
B) Dönme – sallanma 
C) Durdurma – hareket ettirme 
D) Isınma - ışık
A)      B)        C)         D)

2. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet çeşitlerinden 
birisi değildir? 
A) Kas gücü 
B) Akıl gücü 
C) Sürtünme kuvveti 
D) Hava direnci
A)      B)        C)         D)

3. Mıknatısın uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Manyetik kuvvet 
B) Madde direnci 
C) Sürtünme kuvveti 
D) Yer çekimi
A)       B)       C)         D)

4. Mıknatısta aynı kutuplar birbirini nasıl etkiler? 
A) Çeker 
B) İter 
C) Sallar 
D) Döndürür
A)       B)      C)          D)

5. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen 
kuvvetin etkilerinden değildir? 
A) Mıknatısın demiri çekmesi 
B) Geminin suda ilerlemesi 
C) Havaya atılan elmanın yere düşmesi 
D) Paraşütün yavaş yavaş yere inmesi
A)       B)      C)          D)

6. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekemez? 
A) Demir                       B) Bakır 
C) Nikel                         D) Kobalt
A)       B)       C)          D)

7. Yüzey ile cisim arasındaki cismin hareketini 
zorlaştıran etkiye ne denir? 
A) İvme              B) Direnç 
C) Sürtünme      D) Kuvvet
A)       B)       C)          D)

8. Mıknatısın tam ortası itme ve çekme etkisi 
göstermez. Bu kısma ne ad verilir? 
A) “S” ucu             B) “N” ucu 
C) Nötr                  D) Kutup
A)       B)        C)         D)

9. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi artırmak için 
yapılmamıştır? 
A) Buzlu yolda zincir takılması 
B) Arabalardaki fren sistemi 
C) Araçlara tekerlek takılması. 
D) Ayakkabıların altının dişli olması
A)       B)         C)         D)

10. Paraşütle atlayan bir kişinin yere sağlam 
olarak inmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir? 
A) Hava direnci 
B) Su direnci 
C) Sürtünme kuvveti 
D) Yerçekimi kuvveti
A)       B)         C)         D)

11. Gemilerin uç kısımlarının dar olmasının 
nedeni nedir? 
A) Su direncini artırmak 
B) Su direncini azaltmak 
C) Yerçekimi kuvvetini azaltmak 
D) Sürtünme kuvvetini artırmak
A)       B)         C)         D)

12. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden
 hangisi doğrudur? 
A) Temas gerektiren bir kuvvettir 
B) Cisme hareket yönünde etki eder
 C) Cismin hızını arttırabilir 
D) Yüksek hızlı cisimlere etki etmez
A)       B)          C)        D)

13. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan 
tüm cisimlerinyere düştüğünü görürüz. 
Bu cisimlerin yere düşmesine sebep olan 
kuvvet nedir? 
A) rüzgar kuvveti 
B) yerçekimi kuvveti 
C) manyetik kuvvet 
D) düşme kuvveti
A)       B)         C)         D)

14. Suyun içine atılan bir cisimden dolayı sular 
etrafa sıçrar. Bunun sebebi hangisidir?
 A) Suyun havaya karşı gösterdiği direnç 
B) Suyun cisimlere karşı gösterdiği direnç 
C) Cisimlerin suya gösterdiği direnç 
D) Suyun yabancı cisim istememesi
A)       B)          C)        D)

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Cisimleri hareket ettirmek için yapılan 
      etkiye kuvvet denir 
B) Cisimleri hareket ettiren kuvvetler ikiye ayrılır 
C) Ali'nin topa vurması temas gerektirmeyen 
     kuvvettir 
D) Mıknatısın çiviyi çekmesi temas gerektirmeyen
     kuvvettir
A)       B)          C)         D)

16. Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti 
en azdır? 
A) Kara yolu              B) Çakıllı yol 
C) Buzlu yol               D) Asfalt yol
A)       B)           C)       D)

17. Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden 
en az şekilde etkilenecek şekilde yapılır? 
1.uçak 
2.paraşüt 
3.otomobil 
A) yalnız 1                  B) yalnız 2 
C) 1-3                         D) 2-3
A)       B)           C)        D)

18. 1.Gıcırdaya kapı menteşelerini yağlamak. 
2.Tekerlek takarak bir cismi itmek. 
3.Beton üzerine halı sermek. 
Yukarıdakilerden hangilerinde yapılan sürtünme
 kuvvetini azaltmak amaçlıdır?
 A) 1-3                     B) 1-2 
 C) 2-3                     D) 1-2-3
A)       B)           C)        D)

19. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen 
kuvvettir? 
1.Devrilen iğne kutusundaki iğnelerin yere düşmesi 
2.İğnelerin mıknatısla toplanması 
3.Rüzgarın perdeleri havalandırması 
A) Yalnız 2                   B) Yalnız 3 
C) 1-2                           D) 1-2-3
A)       B)            C)        D)

20. Emrah,etkinlikte hazırlağı paraşüte kibrit 
kutusu bağlayarak belli bir yükseklikten aşağıya 
bırakıyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 A) Paraşüt büyükse hava direnci de büyük olur 
B) Paraşüt yere sabit bir hız ile iner 
C) Paraşüt üzerine etki eden sürtünme kuvveti 
     yukarıya doğrudur 
D) Paraşüte yerçekimi kuvveti etki eder
A)       B)            C)        D)

 DEĞERLENDİR

 
  

 >>>diğer testlere geç
11 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam68
Toplam Ziyaret2848637