SOSYAL DOSYALARIM

IŞIK 1 FEN DOSYASI ANA SAYFA

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayıldığını göstermez.
A) Gölge oluşumu
B) Güneş tutulması
C) Bir odanın aydınlanması
D) Ay tutulması
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Işıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir enerji türüdür.
B) Yayılması için maddesel bir ortama gerek yoktur.
C) Tüm yönlerde yayılır.
D) Saydam olmayan maddelerin içinden geçebilir.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3.
I. ışığı geçiren cisimlere Opak cisim denir.
II. Işık, sesten farklı olarak boşlukta da yayılabilir.
III. Yıldızlar kendiliğinden ışık yayar. Yukarıdaki anlatımlardan hangileri doğrudur? .
A) I ve II
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I, II ve III
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Çevrelerine ışık yayarak diğer cisimlerin görülmesini sağlayan cisimlere ışık kaynağı denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağıdır?
A) Mum
B) Masa
C) Kapı
D) Radyo
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Bir ağacın gölgesi;
1. Sabah güneş doğarken
2. Aksam güneş batarken
3. Öğlen vakti
4. Öğlen ile aksam arası
Yukarıda verilen zamanların hangisinde en uzun olur?
A) 1 ve 2
B) 1, 2 ve 3
C) 1, 2, 3 ve 4
D) 3 ve 4
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Günün hangi saatinde bir ağacın gölgesi en kısadır?
A) Sabah
B) Aksam
C) ikindi
D) Öğle
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Dünya, Güneş ile Ay arasında kalarak Ay’ın, Dünya’nın gölgesi içinde kalması olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş tutulması
B) Ay tutulması
C) Dünya tutulması
D) Gökkuşağı
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Aşağıda gölge ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?
A) Işık kaynağının önüne saydam olmayan bir madde konulmasıyla gölge oluşur.
B) Işık kaynağının ortasına saydam madde konulmasıyla gölge oluşur.
C) Saydam cisimlerin arkasında oluşan aydınlık bölgeye gölge denir.
D) Gölge, ışık geçirmeyen maddelerden ışıksız ortamda oluşur.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Bulutsuz bir günde bir öğrenci kendi gölgesini günü hangi zamanında en uzun görür?
A) Öğle saat 12'de
B) Öğle saat 13'de
C) Sabah saat 9'da
D) Öğleden sonra saat 14'te
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?
A) ampul
B) Ay
C) Kutup Yıldızı
D) gaz lambası
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Aşağıdakilerden hangisi saydam bir madde değildir?
A) buzlu cam
B) cam
C) su
D) hava
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıda verilen maddelerin hangileri saydamdır?
1.su
2.hava
3.cam
A) 1-2
B) 1-3
C) 2-3
D) 1-2-3
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Aşağıdakilerden hangisi opak maddedir?
A) hava
B) su
C) cam
D) tahta
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Gece gökyüzüne baktığımızda ay ışık gibi görünmesinin sebebi nedir?
A) Güneşten aldığı ışınları yansıtması
B) kendisinin bir ışık kaynağı olması
C) dünyamıza yakın olması
D) güneşe yakın olması
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Cisimlerin hangi özelliklerinden dolayı gölgesi oluşur?
A) saydam olması
B) ışığı geçirmesi
C) opak olması
D) esnek olması
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Aşağıda bazı maddeler ve karşılarında ışığı geçirgenlik özellikleri verilmiştir.Bunların hangisi yanlıştır?
A) tahta kapapı- opak
B) buzlu cam- yarı saydam
C) su - saydam
D) beyaz naylon poşet – opak
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Işık nasıl yayılır?
A) Doğrusal yolla
B) Dalgalar halinde
C) Küme küme
D) Düzlemsel
  18.
A)
B)
C)
D)
  18.
I. Ampul bir ışık kaynağıdır.
II. Işık bir enerji türüdür.
III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Aşağıdakilerden hangisi sıcak ışık kaynağı değildir?
A) Flüoresan
B) Güneş
C) Mum
D) Ampul
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Çevremizdeki cisimlerin görebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
A) Cisim çevresine ısı yaymalı
B) Cisim çevresinden ısı almalı
C) Cisimler ışık yaymalı yada ışığı yansıtmalı
D) Cisimler ısı yaymalı yada ısıyı yansıtmalı
         HAZIRLAYAN:   ALİ DAĞDEVİREN                              

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret2848634