SOSYAL DOSYALARIM

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME ANA SAYFA

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Basit elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Ampul sayısını artırmak
B) Pil sayısını artırmak
C) Bağlantı kablosunu uzatmak
D) Devreye anahtar eklemek
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Ahsen, basit bir elektrik devresi yapmak istiyor. Aşağıdakilerden hangisinin olması zorunlu değildir?
A) Ampul
B) Üreteç
C) İletken tel
D) Anahtar
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Basit bir elektrik devresinde pil sayısı sabit kalırken ampul sayısı artırılıyor. Bu devrede aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
A) Ampullerin parlaklığı artar
B) Ampullerin parlaklığı azalır
C) Ampullerin parlaklığı değişmez
D) Ampuller söner
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Kübra, bir deney yamak için el feneri, ayna ve plastik bir top alıyor. Kübra, bu araçlarla aşağıdakilerden hangisini gösteremez?
A) Güneş tutulması
B) Ay tutulması
C) Ay’ın kendi ekseninde döndüğünü
D) Gece gündüz oluşması
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın hareketlerinin bir sonucu değildir?
A) Gece gündüz oluşumu
B) Ay’ın evreleri
C) Mevsimlerin oluşumu
D) Gece-gündüz uzunlukları
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. “Ay’ın Dünya’nın yörüngesine girmesi sonucu bir süre Ay’ın gölgesi Dünyamızın üzerine düşer.” Bu olay sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Ay tutulması
B) Güneş tutulması
C) Gündüz uzaması
D) Ay’ın evreleri
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Aşağıdaki sıralamalın hangisinde Ay tutulması olur?
A) Ay-Dünya-Güneş
B) Güneş-Ay-Dünya
C) Güneş-Dünya-Ay
D) Dünya-Güneş-Ay
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ay’ın Dünyanın çevresinde dönmesi 29,5 gün sürer.
B) Güneş tutulması sırasında Ay Yeniay konumundadır.
C) Ay tutulması sırasında Ay Dolunay konumundadır.
D) Ay tutulması yılda bir kez olur.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Aşağıdakilerden hangisinde Ay’ın evrelerinin sıralanışı doğru olarak verilmiştir?
A) Yeniay-ilk dördün-dolunay-son dördün
B) Yeniay-son dördün-dolunay-ilk dördün
C) Yeniay-dolunay -son dördün-ilk dördün
D) Yeniay--ilk dördün-son dördün-dolunay
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Ay, Dünya ve Güneş’in büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş-Dünya-Ay
B) Güneş -Ay-Dünya
C) Dünya-Güneş-Ay
D) Ay-Dünya-Güneş
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ay Dünya’nın çevresinde döner.
B) Dünya kendi ekseni etrafında döner
C) Güneş Dünya’nın çevresinde döner
D) Ay Güneş’in çevresinde döner
  12.
A)
B)
C)
D)
  12.
I. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzü görünür.
II. Ay’ın evreleri belirli aralıklarla tekrar eder.
III. Ay’ın evreleri, Ay’ın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız I
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Güneş’in gökyüzünde gün boyu hareket ediyor görünmesinin nedeni nedir?
A) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
C) Güneş’in gün boyu hareket etmesi
D) Güneş’in Dünya’nın etrafında dönmesi
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Ay’ın evreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yeni ay = Ay’ın Dünya’dan görünen yüzü tamamen karanlıktır
B) İlk dördün= Ay’ın yarısı aydınlıktır
C) Dolun ay = Ay’ın Dünya’dan görünen yüzü tamamen aydınlıktır
D) Son dördün = Ay’ın Dünyadan görünen yüzü karanlıktır
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in Dünya’ya Ay’dan daha uzak olmasının bir sonucudur?
A) Ay’ın Güneş’ten daha parlak görünmesi
B) Güneş’in daha büyük olmasına rağmen Ay’la yaklaşık eşit görünmesi
C) Güneş’in Ay’dan daha yuvarlak olması
D) Ay’ın Dünya’ya daha çok ışık vermesi
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Aşağıdakilerden hangisinde canlıların sınıflandırılması doğru olarak verilmiştir?
A) Bitkiler-hayvanlar-mantarlar-mikroskobik canlılar
B) Bitkiler-hayvanlar-mantarlar-bakteriler
C) Bitkiler-balıklar-mantarlar-mikroskobik canlılar
D) Bitkiler-hayvanlar-bakteriler-mikroskobik canlılar
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Canlıların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisinden faydalanılır?
A) Canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıklar
B) Canlıların yaşadıkları yerler
C) Canlıların beslenme şekilleri
D) Canlıların vücut yapıları
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Bitkilerin bölümleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) gövde-yaprak-çiçek-kök
B) kök-çiçek -gövde-yaprak
C) kök-gövde-yaprak-çiçek
D) kök-gövde-çiçek -yaprak
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Yaprak = fotosentez
B) Kök = su ve mineral toplamak
C) Çiçek = üreme
D) Gövde = tozlaşma
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. “Asiye, birinde mürekkepli su bulunan iki bardağın içine birer çiçek koyuyor. Bir süre gözlemledikten sonra mürekkepli suya bırakılan çiçeğin renk değişikliğine uğradığını gözlemliyor.” Yukarıdaki deneyden aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) Çiçekli bitkiler renk değiştirir
B) Mürekkep bitkinin yapısını değiştirir
C) Çiçekler rengini sudan alır
D) Gövde kökten aldığı su ve mineralleri yaprak ve çiçeğe taşır
         HAZIRLAYAN:   ALİ DAĞDEVİREN                              

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam69
Toplam Ziyaret2848638