SOSYAL DOSYALARIM

FEN DEĞERLENDİRME ANA SAYFA

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ay, kendi etrafında döner.
B) Ay, Güneş’ten daha büyüktür.
C) Ay, Dünya’nın çevresinde dolanır.
D) Ay, Güneş’in etrafında dolanır.
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2.
I. Dünyadan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görünür.
II. Ay’ın evreleri belirli aralıklarla tekrar eder.
III. Ay’ın evreleri, Ay’ın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Ay’ın evrelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) son dördün-ilk dördün-yeni ay-dolunay
B) yeni ay-ilk dördün-dolunay-son dördün
C) yeni ay-dolunay-ilk dördün-son dördün
D) yeni ay-son dördün-dolunay-ilk dördün
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dünya kendi etrafında dönüşünü 1 tam günde tamamlar.
B) Güneş Ay etrafında dolanır.
C) Gece gündüz oluşumu Ay’ın kendi etrafında dönmesinin sonucudur.
D) Ay’ın parlak ve daire şeklinde göründüğü evresi yeni ay evresidir.
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklük sıralaması doğru şekilde verilmiştir?
A) Güneş-Dünya-Ay
B) Ay-Dünya-Güneş
C) Güneş-Ay-Dünya
D) Dünya-Güneş-Ay
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur.
B) Dünya Güneş etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlar.
C) Dünya ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı değişiklikleri sonucu mevsimler oluşur.
D) Ay, Güneş etrafındaki dönüşünü Dünya’dan önce tamamlar.
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Aşağıdaki canlılardan hangisi yakın çevremizde gördüğümüz canlılardan birisi değildir?
A) ağaç
B) kuş
C) balina
D) böcek
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Bitkileri sınıflandırırken aşağıda verilen hangi özelliğe bakmak gerekir?
A) kökünün olup olmamasına
B) gövdesinin olup olmamasına
C) yaprağının olup olmamasına
D) çiçeğinin olup olmamasına
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Aşağıdaki canlılar ve bulundukları grupla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) balık - omurgasız
B) karga - omurgalı
C) solucan - omurgasız
D) kedi – omurgalı
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. su bitkisi- küçük balık-büyük balık- martı Yukarıdaki besin zincirinde martı sayısının artması ile ilgi aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Büyük balık sayısı azalır.
B) Su bitkisi azalır
C) Su bitkisi artar.
D) Küçük balık sayısı artar.
  11.
A)
B)
C)
D)
  11.
I. ağaçların kesilmesi
II. denize petrol dökülmesi sonucu canlıların ölmesi
III. yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanların etkisi ile çevrede oluşan olumsuz değişkenlerdendir?
A) yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Canlıların incelenmesinde kolaylık sağlar.
B) Sınıflandırma sayesinde bir canlının adı dünyanın her yerinde aynıdır.
C) Benzer özellik gösteren canlılar aynı grupta sınıflandırılır.
D) Sınıflandırma, canlıların dış görünüşlerine bakılarak yapılır.
  13.
A)
B)
C)
D)
  13.
I. üreme organıdır
II. besin üretimi yapar
III. gaz alışverişini sağlar
IV. bitkide boşaltımı sağlar Yukarıdakilerden kaç tanesi yaprağın görevlerindendir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Mantarlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ekmeğin küflenmesine neden olan küf mantarıdır
B) Doğada yetişen bazı şapkalı mantarlar zehirlidir.
C) Mantarlarla bitkilerin benzer özelliği besin üretmektir.
D) Maya mantarları hamurun kabarmasını sağlar.
  15.
A)
B)
C)
D)
  15.
I. besinlerin buzdolabına konulması
II. besinlerin kurutularak saklanması
III. besinlerin su içinde bırakılması Besinlerin mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden korunmak için yukarıda verilen yöntemlerden hangisi veya hangileri kullanılır?
A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Aşağıdaki canlılardan hangilerinin çevreye olumlu etkileri diğerlerinden daha fazladır?
A) Hayvanlar
B) Bitkiler
C) Mantarlar
D) Mikroskobik canlılar
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Canlıların yaşam alanlarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha etkilidir?
A) Bitki örtüsü
B) Yeryüzü şekilleri
C) İklim
D) Toprak yapısı
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerin en önemli özelliğidir?
A) çiçek ve tohum oluşturma
B) süs bitkisi olarak kullanılma
C) kokulu ve renkli olma
D) yeşil alanlarda yaşama
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Fotosentez ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) güneş ışığı gerekmesi
B) su kullanması
C) oksijen kullanması
D) basit şeker üretmesi
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin kısımlarından değildir?
A) taç yaprak
B) dişi organ
C) çanak yaprak
D) gövde
         HAZIRLAYAN:   ALİ DAĞDEVİREN                              

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam68
Toplam Ziyaret2848637