SOSYAL DOSYALARIM

FEN DEĞERLENDİRME ANA SAYFA

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Ses hangi ortamda yayılmaz?
A)Katılarda
B)Sıvılarda
C) Boşlukta
D)Gazlarda
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler sınıfına girmez?
A) ağaç
B) zambak
C) lale
D) mantar
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. I. Topraktan suyu almak II. Suyu gövdeye iletmek III. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlamak Yukarıdaki verilenlerden hangileri kökün görevlerindendir?
A) Yalnız I
B) II-III
C) I-III
D) I-II-III
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Çekirge, ot, kurbağa,yılan ve kartaldan oluşan besin zincirinin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) Çekirge-kurbağa-ot-yılan-kartal
B) Ot-çekirge-kurbağa-yılan-kartal
C) Kartal-kurbağa-yılan-çekirge-ot
D) Yılan-kurbağa-kartal-ot-çekirge
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Bir ağacın gölgesinin boyu ne zaman en kısa olur ?
A)Sabah
B)Öğlen
C)Öğleden sonra
D)Akşam Güneş – Dünya - Ay
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Yukarıdaki sıralama ile ilgili hangisi doğrudur?
A)Ay tutulmasıdır.
B)Güneş tutulmasıdır.
C)Ay ile Dünya yer değiştirirse Ay tutulması olur.
D)Güneş ile Dünya yer değiştirirse Güneş tutulması olur.
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen şemanın sembolle gösterimidir?
(X-X, Iı-Iı)
A) 2 ampullü, 2 pilli, 2 anahtarlı bir devre
B) 2 ampullü, 1 pilli, 1 anahtarlı bir devre
C) 1 ampullü, 2 pilli bir devre
D) 2 ampullü, 2 pilli bir devre
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Islak maddelerin kurumasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buharlaşma
B) Kaynama
C) Yoğunlaşma
D) Erime
Ekran= I-II-III-IV=mum
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Yukarıda verilen şekilde mumun önüne konulan eşit büyüklükteki cisimlerden kaç numaralı olanın gölge boyu en uzun olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Güneş – Ay - Dünya
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Yukarıdaki sıralamada verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay tutulması
B)Güneş tutulması
C) Dünya tutulması
D) Gelgit olayı
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Fotosentez ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) güneş ışığı gerekmesi
B) su kullanılması
C) oksijen kullanılması
D) basit şeker üretmesi
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Devrede elektrik anahtarı açık ise ampul yanar.
B) Devrede bulunan pil sayısı arttığında, ampullerin parlaklığı artar.
C) Tüm elektrik aletlerinin elektrik devreleri aynı değildir.
D) Devredeki anahtar kapalı durumda ise ampul söner.
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Mıknatısların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı mıknatısların tek kutbu vardır.
B) Zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker, aynı adlı kutuplar birbirini iter.
C) Mıknatısın uyguladığı kuvvet, temas gerektirmeyen kuvvettir.
D) Mıknatıs günlük yaşantımızı kolaylaştıran birçok alette kullanılmıştır.
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Ağız, mide ve bağırsaklardan oluşan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boşaltım sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Solunum sistemi
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cisim ışığa yaklaştıkça gölge büyür.
B) Işık cisme yaklaşınca gölge büyür.
C) Cisim ışıktan uzaklaştıkça gölge küçülür.
D) Ekran cisme yaklaştıkça gölge büyür.
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Işığın yansıma özelliği görmemizi sağlar.
B) Saydam maddeler ışığı yansıtır.
C) Işığın saydam bir ortamdan geçerken yön değiştirmesine kırılma denir.
D) Işık kirlilik yapmaz.
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Işığın yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Işık, çok küçük deliklerden bile geçebilir.
B) Kaynağından çıkan ışık her yöne yayılır.
C) Işık yayılırken doğrusal bir yol izler.
D) Işığın yayılması önlenemez.
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Aşağıdaki canlılardan hangisi akciğer solunumu yapmaz?
A) Balık
B) Kuş
C) Kedi
D) Fare
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Ay hangi evrelerde yarım daire şeklinde görülür?
A) Yeni ay – dolunay
B) İlk dördün - son dördün
C) Yeni ay - son dördün
D) Dolunay - ilk dördün
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Canlılar benzerlik ve farklılıklarına göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak sınıflandırılırlar.
B) Alg, kara yosunu, eğrelti otu, kibrit otu ve ciğer otu çiçekli bitkilere ait birer örnektir.
C) Çekirge, örümcek, kelebek ve sinek çevremizde gördüğümüz omurgasız hayvanlardır.
D) Mikroskopla görülebilen canlılara, mikroskobik canlılar adı verilir.
         HAZIRLAYAN:   ALİ DAĞDEVİREN                              

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret2848634