SOSYAL DOSYALARIM

6. sınıf genel test-matik 1

6.SINIF GENEL TEST-MATİK 1

1.       Aşağıdaki verilenlerden hangisi kafatası içerisinde bulunmasına rağmen sinir sisteminin bir parçası değildir.?
A) Beyincik         
B)Hipotalamus          
C)Hipofiz       
D)Omurilik
     
2. Duyu organlarının değişmeleri algılayıp beyne iletilmek üzere çevirdiği sinirsel bilgiye ne ad verilir?
A) Uyarı               
B)Uyartı                  
C)Sinaps            
D)Tepki


3.  Topraktan su ve suda erimiş minerallerin alınmasında görevli bitkisel yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Emici Tüyler       
B)Ana Kökler       
C)Kılcal Kökler     
D)Yan Kökler
...  
4. Aşağıda verilen canlılardan hangisi kabuklular grubuna girer?
A) Çekirge        
B)Midye             
C)Istakoz           
D)Salyongoz


5.Aşağıda verilen canlılardan hangisi bir çesit eklem bacaklı değildir?
A)Çiyan            
B)Çekirge         
C)Akrep             
D)Ahtopot
...  
6. Bitki vücudu genellikle 3 temel kısımdan oluşur.(kök,gövde,yapraklar).Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi bütün bitki hücrelerinde ortak olarak bulunmaz?
A)Mitokondri      
B)Hücre çeperi          
C)Kloroplast       
D)Kofil
...  
7.Hücre bölünmesini hızlandıran ayırt edici orgonel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sentrozom    
B)Çekirdekçik        
C)Lizozom           
D)Mitokondri
...  
8.Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde trake solunumu görülür.?
A) Solucanlar       
B)Eklembacaklıar   
C)Süngerler    
D)Mercanlar
...  
9. Aşağıda verilenlerden hangisi doğadaki ekolojik dengenin sağlanmasında kullanılmaz?
A) Fotosentez     
B)Madde devri      
C)Çürütme olayı   
D)Sera Etkisi
...  
10.    Aşağıdaki mercek tiplerinden hangisi bulanık görmeye neden olan astigmatizm hastalığı için kullanılabilir?
A) Yakınsak       
B)Iraksak           
C)İnce kenarlı        
D)Silindirik

 

11)Ayşin annesinin verdiği elmadan bir ısırık alır almaz elmanın içinde gördüğü kurtçukla   önce irkildi, sonra gülmeye başladı.

  Bu olayda elma ve kurtçuk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) Elma hücrelerindeki kofullar, kurtçuk hücrelerindeki kofullardan büyüktür.

B) Elma hücrelerinin içinde sentriyol organeli bulunur.

C) Kurtçuk hücrelerinin yapısı köşeli, elma hücrelerinin yapısı yuvarlağımsıdır.

D) Kurtçuk hücrelerinin içinde klorofil organeli bulunur.

12) Aşağıdakilerden hangisi hem erkek hem de dişi üreme hücresi için ortak bir özelliktir?

A)Bol besin içerme          
B)Hareketli olma

C)Kalıtsal madde taşıma     
D)Her zaman oluşma

13)Organik tarımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çevre kirliliğini artırmak          
B)Ürün miktarında artış sağlamak

C)Çölleşmeyi önlemek            
D)Ürün kalitesinde artış sağlamak

14)Aşağıdaki canlılardan hangisinde yumurta hücresi kesinlikle oluşmaz?

A) Tavuk      
B)Gül       
C) Amip     
D) Koyun

15)Çam ağacında bulunup insanda bulunmayan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitokondri   
B) Ribozom    
C) Koful            
D) Kloroplast

16)Aşağıdakilerden hangisi bitki ile hayvan hücresini ayıran farklılıklardandır ?

A) Ribozom        
B) Kloroplast        
C) Mitakondri      
D)  Hücre zarı

17)Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir.Bunlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden  farklıdır ?

A)Vücutta sivilcelerin çıkması    
B) İsteksizlik

C) Vücutta tüylerin çıkması  
D)Yağ ve ter salgısının artması

18)Aşağıda verilen canlılardan hangisi üreme şekli bakımından diğerlerinden farklıdır ?

A)  Yunus             
B) Kedi          
C) Balık          
D)  At

19)Aşağıdaki  canlılardan hangisi başkalaşım geçirmez  ?

A)Kelebek           
B) Yılan            
C) Kurbağa               
D) Sivrisinek

20)Hücrelerinde kloroplast bulunduran bir canlı için aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?

A)Hücrelerinde ribozom vardır.       
B)Fotosentez yapabilir.
C)Hücre zarı haricinde bir de hücre duvarı vardır.                                 
D)Hücrelerinde sentriyoller bulunur.

 

CEVAPLAR  1)C 2)B 3)A 4)C 5)D 6)C 7)A 8)B 9)D 10)D
  11)A 12)C 13)D 14)C 15)B 16)B 17)B 18)C 19)B 20)D

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam107
Toplam Ziyaret2840771