SOSYAL DOSYALARIM

6. sınıf genel test-matik 2

6.SINIF GENEL TEST 2

1-Gelişmiş bir hücrede golgi aygıtı ve yağ sentezi arasındaki ilişki  örneği ribozom ile hangisi arasında vardır?
A)Selüloz                      
B)Glikojen
C)Protein                      
D) ATP
2-Aşağıda bitkilerle karşılarına kök çeşidi yazılmıştır hangisi yanlış eşleştirilmiştir ?
A)    Havuç – besin depo etmiş kök
B)    Patates – Yumru kök
C)    Mısır – Saçak kök
D)    Çam – Kazık kök
3-Bitki tohumu çimlenip fotosentez yapıncaya kadargelişmesi için gerekli besini nereden temin  eder ?
  A)Tohum kabuğundan
  B)Çeneklerden
  C)Topraktan
  D)Sudan 
4-Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bölünmez doku grubu içinde yer alır ?
    I .epiderm     
   II. soymuk borusu     
  III.kambiyum
A) yalnız I                            
B) yalnız III
C) I ve II                               
D)  II ve III
5-Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yalnızca kas dokuya  özgü  bir özelliktir ?
    A)Canlı hücrelerden oluşmak
    B)Organların yapısında yer almak
    C)Hücrelerinde çekirdek bulundurmak
    D)Kasılıp gevşeyebilmek
6- I .Vücudun dik durmasını sağlamak
   II .Bazı mineralleri depolamak  
   III. Kan hücrelerini üretmek
Yukarıda verilen görevlerden hangileri iskelet  sistemimizin görevidir ?
A)yalnız I 
B)Yalnız II
C)yalnız III                      
D) I , II , III
7-Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olaydır?
   A)protein sindirimini gerçekleştirmek
   B)Sindirim sonucu oluşan besinleri emmek
   C)Sindirim ürünlerini bir süre bekletmek
   D)Kan şekeri miktarını düzenlemek
8-Aşağıda verilen damarlardan hangisi kirli kan taşır ?
   A)Beyin atar damarı
   B)Mide atar damarı
   C)Akciğer atar damarı
   D)Karaciğer atar damarı
9-Bir cismin sürtünme sonunda elektriklendiği nasıl anlaşılır ?
   A)Küçük bir ampulü yakmasıyla
   B)Elektrik akımını iletmesiyle
   C)Hafif cisimleri çekmesiyle
   D)Mıknatısın bir kutbunu itmesiyle
10-220 voltluk gerilimle çalışan bir ütünün direnci 44 ohm dur, bu ütünün devresinden geçen akım   şiddeti kaç amperdir ?
A) 5                     
B) 10
C) 22              
D) 110
11)Aşağıdaki verilen canlılardan hangisinde yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi su içerisinde gerçekleşir?
A) Balina             
B)  İnek          
C) Kurbağa     
D)  Yılan  
 
12) Bitkilerdeki tozlaşma olayında aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir? 
A )  Böcekler          
B )  Isı          
C )  Su       
D )  Rüzgâr 

13) 200 metre yolu 40 saniyede koşan bir çocuğun sürati kaç m/s’dir?

A) 4 m/s      
B) 2 m/s       
C) 6 m/s          
D) 5 m/s 

 

14) Hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Cisim sabit hızla hareketine devam eder.                    
B) Cisim hızlanır.
C) Cisim yavaşlar.        
D) Cisim yön değiştirir.

15)-Adana-Ankara arası 480 km'dir.Bir yolcu otobüsü bu yolu 8 saatte aldığına göre otobüsün sürati kaç km/h dir?

A)  30              
B) 40              
C) 60                
D)70

16)18 N VE 12 N'lluk iki kuvvet, aralarındaki açı 180 derece olacak şekilde bir cisme etki etmektedir.Cisme etki eden kuvvet kaç nevtondur?
A)   6 N         
B) 30 N           
C) 8  N          
D) 10N

17)Kuvveti ölçmemize yarayan alet hangisidir?

a) Termometre      
b)Dinamometre           
c)Barometre               
d) Metre

 

18)Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir adamın Ay'daki ağırlığı kaç N olur?

A)600                  
B)100  
C)6                      
D)0

19)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A)Kuvvet,cismin şeklini değiştirir 

      B)Kuvvet,cismi hareket ettirebilir

     C)Kuvvet,cismin kütlesini değiştirir

     D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur

20) Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ve ağırlık birimi olarak kullanılır?

A) Kilogram    
B)Newton      
C) Pascal             
D)Joule
                                            
CEVAPLAR
1-  C    2-B   3-B   4-C   5-D   6-D   7-A   8-C  9-C  10-A
11-C    12-B   13-D   14-A   15-C   16-A   17-B   18-B  19-C  20-B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam109
Toplam Ziyaret2840773