SOSYAL DOSYALARIM

6.SINIF GENEL TEST 4

1- Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
a)Cinsine     b)Kesitine     
c)Boyuna     d) Şekline
....  
2- Aşırı salgılanması halinde guatr hastalığına sebep olan iç salgı bezi hangisidir?
a)Hipofiz  
b)Böbrek üstü bezleri 
c)Tiroid   
d)Pankreas
....  
3- Soluk borusunun başlangıç kısmına ne ad verilir?
a)Gırtlak     b)Kıkırdak    
c)Yutak       d)Bronş
....  
4- Bir iletkenin direnci ile kesiti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
a)İletkenin kesiti ile direnci arasında bir bağıntı yoktur    
b)İletkenin direnci,kesiti ile ters orantılıdır
c)iletkenin direnci,kesityle doğru orantılıdır
d)İletkenin direnciyle kesiti arasında 12 oranında bağıntı vardır
....  
5- Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticidir?
a)Ampermetre   
b)Voltmetre  
c)Rezistans  
d)Akümülatör
....  
6- Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, akım şiddetine oranı neyi verir?
a)Gücü      b)Direnci     
c)Kuvveti    d)Voltajı
....  
7- Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?
a)Ay         b)Yıldız       
c)Ampul      d)Güneş
....  
8- Dilin ucu kuru olunca cisimlerin tadını alamamamızın sebebi hangisidir?
A ) Sinir uçları yıprandığı için  
B ) Kaslar kasıldığı için
C ) Cisimler tükürük sıvısında çözünmedikleri için
D ) Duyu hücreleri hissizleştiği için
....  
9- Gözümüzde ışık ayarını yapan kısım hangisidir?
A.Göz bebeği     
B.Ön oda     
C.Arka oda  
D. Saydam tabaka
....  
10- Bitki hücresinde yeşil renk taşıyan plastitlere ne ad verilir
A ) Lökoplast  
B ) Kloroplast  
C) Kromozom  
D ) Kromoplast
11- Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir?
A ) Çekirdek            
B ) Sitoplazma           
C ) Lizozom               
D ) Mitokondri

12) Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?

A) deniz suyu  
B) şeker   
C) Karbondioksit   
D) İyot

 

13) İçinde yalnız  aynı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bileşik    
B)Element       
C)Karışım      
D)Çözelti

 

14-  Aşağıdakilerden hangisi  sadece bitki hücresinde bulunur?

a)Hücre zarı  
b)Kloroplast  
c)Mitokondri  
d)Ribozom

  

15-  Ruhsal değişimin en fazla olduğu gelişim dönemi hangi dönemdir?

a) Bebeklik      
b)Çocukluk      
c)Ergenlik               
d)Yetişkinlik

16- Aşağıdaki dönemlerin hangisinde ruhsal değişim en fazladır?

a)Çocukluk  
b)Bebeklik   
c)Yetişkinlik     
d)Ergenlik

  

17- Aşağıdakilerden hangisi yumurta ile çoğalmaz?

 
a) Timsah   
b)Kanarya   
c) Balina  
d) Karınca

18-  Aşağıdaki yapılardan hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?

a)Mitokondri   
b)Ribozom    
c)Koful    
d)Hücre duvarı 

19-  Vücudumuzdaki yapı ve organlardan belirli işlevi yapılacak duruma gelmesine ne denir?

a)Gelişme   
b)Büyüme  
c)Olgunlaşma  
d)Üreme 

20-  Hangisi erkek üreme organı değildir?

a)Testis  
b)Sperm kanalı  
c)Salgı bezi   
d)Döl yatağı
CEVAPLAR: 1-D    2-C    3-A    4-B    5-D    6-B    7-A    8-C    9-A    10-B    11-B    12-A  13-B   14-B  15-C  16-D  17-C   18-D   19-C  20-D

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam106
Toplam Ziyaret2840770