IŞIK 1

4. sınıf ışık test-matik 1

IŞIK -1-  

1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez?

a) buzlu cam
b) demir levha
c)ince kağıt
d) su

2. Aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?

a) Işığın gökyüzüne yöneltilmesi
b) Reklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman  ayarlayıcılarla gece yarısından sonra kapatmak gerekir
c) Sokak aydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdır
d) Gündüz lambaların yakılması

3. Hangisi doğal ışık kaynağıdır?

a) ateş böceği
b) mum
c) el feneri
d) ay

4. Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?

a) ay
b) fener
c) güneş
d) ampul

5. aşağıdakilerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?

a) mum
b) gaz lambası
c) ateş
d) tasarruf ampulü

6. Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?

a) el feneri
b) mum
c) güneş
d) tasarruf lambası

7. aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

a) lamba
b) mum
c) şimşek
d) ampul

8. çok aydınlatılmış ortamlar kirliliğe neden olur.bu kirliliğin adı nedir?

a) gürültü kirliliği
b) ışık kirliliği
c) hava kirliliği
d) çevre kirliliği

9. Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?

a) tasarruflu ve kolay bulunan
b) Parlak ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
c) Sönük ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
d) Sönük ışık yaymalı ve tasarruflu olmalı.

10. Verilen ışık kaynaklarından hangisi diğerlerine göre farklıdır?

a) yıldız
b) güneş
c) ateş böceği
d) floresan

11. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ışık kaynağıdır?

a) ay
b) dünya
c) göz
d) mum

12. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) ışık bir enerji çeşididir.
b) ışık boşlukta yayılmaz.
c) ışık olmadan göremeyiz.
d) ışık madde değildir.

13. "Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması 
.................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?

a) ışık kirliliği
b) ses kirliliği
c) su kirliliği
d) çevre kirliliği

14. I. Ay II. Güneş III. Ayna IV. Yıldız Yukarıda verilenlerden hangileri 
ışık kaynağıdır?

a) I-II
b) II-IV
c) I-IV
d) II-III

15. Ampulü bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Graham Bell
b) Thomas Edison
c) Galileo
d) Newton

16. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini 
hangi seçenekteki sözcük tamamlar?

a) ısı
b) ışık
c) ses
d) enerji

17. Aşağıdakilerden hangisi etrafımızı aydınlatır ve görmemizi sağlar?

a) ay
b) ışık kaynakları
c) ses kaynakları
d) gaz lambası

18. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

a) şimşek
b) güneş
c) yıldız
d) gaz lambası

19. Aşağıda ışıkla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Işık olmadan görebiliriz.
b) Ay bir ışık kaynağıdır.
c) Hava kirliliği gibi ışık kirliliği de vardır.
d) Işık bir enerji türü değildir.

20. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

a) ateş böceği
b) güneş
c) ay
d) ampul

 Hazırlayan:  Ali DAĞDEVİREN

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret2722205