IŞIK VE SES 3

4. sınıf ışık test-matik 3

 

IŞIK VE SES-3
1. "Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması .................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
A) Işık kirliliği
B) Ses kirliliği
C) Su kirliliği
D) Hava kirliliği

2. Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?
A) Tasarruflu olmalı ve kolay bulunabilmeli.
B) Parlak ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
C) Sönük ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
D) Sönük ışık yaymalı ve tasarruflu olmalı.

3. Aydınlatılmış cisim ışık kaynağı olmayıp ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtır. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?
A)Güneş
B) Ampul
C) Ay
D) Flüoresan

4. Selim : “Ay, sadece geceleri Dünya etrafında dolanır.
” Mert: “Geceleri, Ay’ın ışık kaynağı olduğunu anlarız.”
Yaren: “Pencereden baktığımda, Ay’ı ben her gece görebilirim
Eren : “Ay aslında bir ışık kaynağı değildir, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.”
Aynı gruptaki dört arkadaşın Ay ile ilgili ifadelerinden hangisi
doğru bilgi içerir?
A) Selim
B) Mert
C) Yaren
D) Eren

5.Gece maçları için stadyumlar aydınlatılır.
• Şoförler önlerini görebilmek için geceleri arabanın farlarını yakar.

Yukarıdaki ifadeler, aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğruluğunu kanıtlar?
A) Doğal ışık kaynakları sürekli ışık yayabilir.
B) Cisimleri görebilmek için ışık gerekir.
C) Fazla ışık insanlar için rahatsız edicidir.
D) Kuvvetli ışık yayan varlıklara çıplak gözle bakmak tehlikelidir.

6. Aşağıdakilerden hangisi sıcak ışık kaynağı değildir?
A) Flüoresan
B) Güneş
C) Mum
D) Ampul

7. I. Ampul bir ışık kaynağıdır.
II. Işık bir enerji türüdür.
III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

8. * Gök gürültüsü
* Ağlayan bebek
* Çatmakta olan radyonun hoparlörü
* Ötmekte olan bir kuş
* Üstüne kaşıkla vurulan teneke kutu
* Şelaleden akan su Yukarıda bazı ses kaynakları verilmiştir.
Bu kaynaklardan kaç tanesi doğal ses kaynağıdır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha eski bir aydınlatma aracıdır?
A) ampul
B) flüoresan
C) meşale
D) gaz lambası

10. Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?
A) El feneri
B) Mum
C) Güneş
D) Tasarruf ampulü

11. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Güneş
B) yıldızlar
C) şimşek
D) Ay

12. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A) Ateş böceği
B) yıldırım
C) el feneri
D) odun ateşi

13. Çevremizdeki cisimlerin görebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
A) Cisim çevresine ısı yaymalı
B) Cisim çevresinden ısı almalı
C) Cisimler ışık yaymalı yada ışığı yansıtmalı
D) Cisimler ısı yaymalı yada ısıyı yansıtmalı

14. Bazı cisimler ışık kaynağı olmadığı halde ışıklı ortamlarda ışık kaynağı gibi görünür. Aşağıdakilerden hangisi bu cisimler
arasında yer almaz?
A) ayna
B) alüminyum folyo
C) ay
D) çelik kaşık

15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bulunduğumuz ortamları gereğinden fazla aydınlatmamalıyız.
B) Işığın doğrudan gözümüze gelmemesini sağlamalıyız
C) Okuduğumuz kitapla göz arasında 30 – 35 cm mesafe bırakmalıyız.
D) Bilgisayar veya televizyonu daha iyi görebilmemiz için
yakından bakmalıyız.

16. Ses hangi ortamda yayılmaz?
A) havada
B) suda
C) katıda
D) boşlukta

17. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?
A) radyo sesi
B) megafon sesi
C) kuzu sesi
D) flüt sesi

18. I. Enerji çeşididir.
II. Titreşimle oluşur.
III. Her yerden aynı derecede duyulur.
Yukarıdakilerden hangileri ses için doğrudur?
A) I – II
B) I – II – III
C) I – III
D) II – III

19. Kapalı bir havada aynı anda gerçekleşmelerine rağmen
önce şimşeği görür, arkasından gök gürültüsünü duyarız.
Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.
B) Ses ve ışık aynı hızda yayılır.
C) Işık sesten daha hızlı yayılır.
D) Ses dalgalar halinde yayılır.

20. Aşağıdakilerden hangisi sesin katı bir cisme çarpıp dönmesine
verilen addır?
A) Yansıma
B) Kırılma
C) Yankı
D) Yalıtım

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA
0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret2722205