8. sınıf fen ve teknoloji testi

1. Bir kimyasal tepkimede maddelerin aşağıda verilen niceliklerinden hangisi değişebilir?
A)    Toplam kütlesi
B)    Toplam atom sayısı
C)    Toplam molekül sayısı
D)    Toplam elektron sayısı

2.Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermiktir?

1.    suyun donması
2.    mumun erimesi
3.    buzun erimesi

A)yalnız 1                         B)1 ve 2
C)yalnız 3               D)2 ve 3


3.  X +1  iyonunda nötron sayısı ,elektron sayısına eşittir.Kütle numarası 45 olan X  atomunun        proton sayısı kaçtır?
     A.46               B.25           
     C.23                 D.18

4-
   
            ve                         iyonları ile ilgili,    

        I.Proton sayıları
       II.Kimyasal özellikleri
      III.Elektron sayıları

       nicelik ve özelliklerinden hangileri farklıdır?

      A.Yalnız I
      B.I ve III
      C.II ve III
      D.I,II ve III


5.Atom numarası 15 olan bir element aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisiyle iyonik bağ yapar?
   A)11     B)1 
   C)14     D)16

6.Bir kimyasal tepkimede atomların hangi özelliği kesinlikle değişmez?
    A)Kütlesi           B)Proton sayısı 
    C)Elektron sayısı    D)Enerjisi

7.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

a) Turnusol kâğıdına etki etme       
b) Elektrik akımını iletme
c) Ele kayganlık hissi bırakma X   
d) Yakıcı, zehirli ve tahriş edici olma


8.  H2SO4  +  Al(OH)3               Al2(SO4)3  +  H2O
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde, H2O ‘ un katsayısı kaçtır?

a) 1        b) 3       
c) 5        d) 6 X

9.Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliği değildir?

   a)sulu çözeltilerine H+ iyonu vermeleri
   b)Mavi turnusolü kırmızıya dönüştürmeleri
   c)tatlarının ekşi olması
   d)Ele kayganlık hissi verirler.

10. Aşağıdakilerden hangisi ekzotermik olaydır ?

  a) Suyun buharlaşması   
  b) Yağın erimesi
  c) Alkolün uçması      
  d) Kağıdın yanması

11.  C2H5OH + O2 › CO2 + H2O
Yukarıdaki denklem C2H5OH bileşiğinin katsayısı 1 alınarak denkleştirildiğinde O2’nin katsayısı kaç olur?
A)2            B)3           
C)3/2                D)5/2

12)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ekzotermik bir tepkime değildir?
A)Suyun oluşması
B)Kömürün yanması
C)Azot gazının yanması
D)Sodyum hidroksit ile sülfürik asit çözeltilerinin tepkimesi

13.Kimyasal reaksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Reaksiyona giren maddelerin kütlesi, ürünlerin kütlesine eşittir.
B)    Reaksiyonda toplam atom sayısı korunur.
C)    Proton ve nötron sayısı korunur.
D)    Reaksiyonda atom cinsi korunmayabilir.
     
14.A › B + C          tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)    A bileşiktir.
B)    B elementtir.
C)    C elementtir.
D)    B bileşiktir.
15.Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle yeni bir madde oluşumuna …………………………tepkimesi adı verilir.

     Yukarıda verilen tümcedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  
A)Yer değiştirme
B)Analiz
C)Sentez
D)Nötürleşme
   

16.Proton sayısı      Nötron sayısı     Elektron sayısı
X:     9                       9               10
Y:     10                      11              10
Z:     11                      10              10
Buna göre X,Y ve Z atomları için anyon, katyon, nötr sınıflamalarından hangisi doğrudur?
             Anyon        Katyon      Nötr
A.         X             Y          Z
B.         X             Z          Y
C.         Z             Y          X
D.         Y             Z          X

17.. Aşağıdaki bileşiklerin mol sayıları eşitse hangisi en az atom içerir?

A) Al2(SO4)3        
B) NH4NO3       
C) Mg3(PO4)2       
D) L6H12O6   
 
18.Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin %40 sitozin olduğuna göre bu tek hücreli canlının kendini eşlerken kullandığı moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)  640 adet guanin nükleotid vardır.
B)  160 adet adenin nükleotid vardır.
C)  3200 adet hidrojen bağı vardır.
D)  1600 adet fosfat vardır.
 
19.Aşağıdakilerden hangisi hem asit, hem de bazlar için geçerlidir.

        I-    Suda iyonlaşırlar.
 II-    Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
III-    Soy metaller hariç, metallerle reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.

A) I-II-III    B) Yalnız III             
C) I-III    D) I-II

20. Eşit kütlede alınan      Fe ile S      Fe+S ? FeS    tepkimesine göre birleşerek FeS bileşiğini oluşturuyor. Fe ile S ‘ nin birleşme oranı      =   ‘tür.  33 gr bileşik elde edilmek istendiğinde hangi maddeden ne kadar artar?      
A) 9 gr Fe     B) 9 gr S    
C) 6 gr S     D) ArtmazCEVAP ANAHTARI
01    C    11    B   
02    D    12    C   
03    C    13    D   
04    C    14    A   
05    A    15    C   
06    B    16    B       
07    C    17    B       
08    D    18    C       
09    D    19    D       
10    D    20    D       
İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam43
Toplam Ziyaret2882389