SOSYAL DOSYALARIM

8.sınıf fen ve teknoloji testi

1. 12-12 elektronu olan Mg ile 17 elektronu olan Cl’ un oluşturduğu bileşiğin molekül formülü               aşağıdakilerden hangisidir?
A)MgCl                    B)Mg2Cl                        
C)Mg2Cl2                  D)MgCl2
   
   
 2. HCL + NaOH     NaCL +  X    Tepkimesinde x ile gösterilen bileşik hangisidir?

A) ClO                  B)NaH                          
C)H2O                   D) OH
   


3.   I. X ile Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşur.
        II.Y ile Z arasında kovalent bağ oluşur.
Buna göre X, Y,Z elementlerinin sınıflandırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?
        X             Y               Z
 A)   Metal         Metal           Ametal
 B)   Ametal        Ametal          Metal
 C)   Ametal        Metal           Metal
 D)   Metal         Ametal          Ametal4. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma olayı   değildir ?
        A )  C + O2  ?   CO2
        B )  CH4 + 2O2  ? CO2 + 2H2O
        C )   NaOH + HCl  ?  NaCl +  H2O
        D )  2Fe +  3/2 O2  ?  Fe2O3 

5. I. Elektrik akımını iletir.
      II.Ele kayganlık verir.
      III. Ekşidir.
Yukarıdakilerden hangileri asit çözeltileri doğru, baz çözeltileri için yanlıştır ?
A)Yalnız I                        B) II ve III
C) I,II ve III                      D) Yalnız III

6. Aşağıdakilerden hangisi asit baz ve tuzların ortak özelliğidir?
    a) Turnusol kağıdının rengini maviye çevirme
    b) Tatlıların ekşi olması
    c) Sulu çözeltilerin elektrik akımını iletmesi
    d) Metallere etki etmesi

7. I. Tuzlar iyonik bağ içerirler.
    II. Ametal – ametal arasında kovalent bağ oluşur.
    III. H2O molekülündeki bağlar kovalent bağdır?
Kimyasal bağlara ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II             B) I – III            
C) Yalnız III            D) I – II – III

8. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal olay değildir?
A) demirin paslanması                          
B)solunum olayı
C) yoğurttan ayran yapılması                
D) odunun yanması

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermiktir?
A) buzun erimesi                                    
B) kömürün yanması
C) kalsiyum karbonatın ısıtılması           
D) suyun,hidrojen ve oksijen gazına ayrıştırılması
 
10.Aşağıdaki çözeltilerden hangisi Elektrolit değildir?
A) HCl Çözeltisi
B) NH 3   Çözeltisi
C) Şeker çözeltisi
D)  NCl çözeltisi

11.Aşağıdakilerden kaç tanesi polar kovalent bağ yapılıdır?
H2O , NO , N2 , Cl2, SO2 , NH3 , NaCl

A)  2                    B)  3               
C)  4                    D)  5

12. Asit çözeltilerinin metaller üzerine etki etmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi açığa çıkar ?

      A )  Asit                B)  Metal    
      C )  Hidrojen            D )  Oksijen  

13. Aşağıdakilerden hangisi baz özellik gösterir?

       A. Su                     B. Sabun     
       C. Limon suyu             D. Sirke
 
14. Ca + ½ O2                         CaO
        16gr     6,4gr                    ?

yukarıdaki reaksiyonda,reaksiyon sonucu oluşan CaO bileşiğinin kütlesi kaç gr’dır?
  A) 9,6         B) 11,2             C) 22,4        D) 19,2
   

15. 17K,  16L,  11M,  8N atomları veriliyor.Buna göre hangi ikisi arasında iyonik bağ oluşmaz?

a) K-L                       b) M-K                     c) M-L                         d) N-M

16. 2Al+3/2O2?Al2O3 tepkime denklemine göre O/Al kütlece birleşme oranı nedir?(Al=27,O=16)

a) 3/4                            b) 4/3                          c) 9/8                        d) 8/9

17.Arı döl düz saçlı anne ile melez kıvırcık saçlı babanın çocuklarında düz saçlılık oranı kaçtır?

A ) % 25        B ) % 50       
C ) % 75        D ) % 100
18. Aşağıdaki bileşiklerin hangilerinin bağ türü polar kovalent bağdır?
1-H2O     2-NaCI      3-H2       4-CH4        5-O2          6-CaCl2

a) 3-5                         b) 2-6                          
c) 1-2                         d) 1-4

19. “ Bir at yetiştiricisi değişik türdeki atları çiftleştirerek güçlü ve hızlı koşan bir at elde etmeye çalışıyor” Açıklama ile hangisi anlatılmaktadır.

A)Doğal seleksiyon        B)Mutasyon      
 C)Yapay seleksiyon    D)Adaptasyon

20. Amonyak (NH3) için hangisi söylenemez?
    a. Yapısında 2 çeşit atom vardır.
    b. N ve 3H atomu arasında bir kimyasal bağ oluşmuştur.
    c. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılabilir.
    d. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamaz


CEVAP ANAHTARI
01    D    11    C   
02    C    12    C   
03    D    13    B   
04    C    14    C   
05    D    15    A   
06    C    16    D       
07    C    17    B       
08    C    18    D       
09    B    19    C       
10    C    20    D       İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan:Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam117
Toplam Ziyaret2840781