SOSYAL DOSYALARIM

8.sınıf fen ve teknoloji testi

1. Asit ve bazların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)Demir ile tepkimeye girmeleri
b) Turnosol kağıdını maviye çevirmeleri
c) Sulu çözeltileri  H+  iyonu vermeleri
d)X Elektrik akımını iletmeleri


2) İki element birbiriyle bileşik oluştururken aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez?
   A.  Hacim                          
   B.   Fiziksel ve kimyasal özellik
   C. Çekirdek yapısı            
   D. Elektron sayısı

  
3) Aşağıdakilerden hangisi iyonik bileşiktir? (8O, 12Mg, 17Cl, 1H, 6C)

A) CO2    B) MgCl2   
C) H2O    D) HCl

4) 2Fe + XO2 › Fe2O3  tepkime denkleminde X ne olmalıdır?

A) 3    B) 1/2    C) 2    D) 3/2

5)X metal ,Y metal, Z ametaldir.Verilen elementler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A)X ile Y kovalent bağ yapabilir   
   B)X ile Z iyonik bağ yapabilir
   C) X ve Z elektron vermeye yatkındır 
   D) X ve Y bileşiklerinde (-) yük kazanırlar
 
6)Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye örnektir?

           A) Buzulların erimesi               
           B) Ekmeğin dilimlenmesi
           C) Şekerin suda çözünmesi      
           D) Ekmeğin küflenmesi

7)Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliğidir?
           
A) Tadları acıdır
B) Sulu çözeltilerine (OH) iyonu verirler
C) Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler
D) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

8)Aşağıdaki maddelerden hangisi karşısında verilen  bağ türünü içermez?

A)NaCl-İ yonik bağ          
B)H2O-Polar kovalent bağ
C)O2-Apolar kovalent bağ       
D)CO2-İyonik bağ

9)   l.Suyun donması
          ll.Mumun yanması
          lll.Demirin  paslanması
Yukarıdaki olaylardan hangileri ısı veren tepkimedir?

A)Yalnız ll                                              
B) l ve ll
C)l,ll ve lll                                               
D) ll ve lll

10) HCl  +  NaOH       …?….  +      H2O    +Isı     reaksiyon denkleminde  soru  işareti yerine hangisi gelmelidir?  
 
  A)ClOH              B)NaCl                      
  C)HOH               D)H2

11)Kütle numarası 23 olan Na atomunun (+1) değerlikli iyonun da10 elektronu bulunduğuna göre nötron sayısı kaçtır?

  A) 9                      B)10                          
  C) 11                     D) 12      

12)Aşağıdakilerden hangisinde Nişasta-İyot çözeltisi ilişkisine benzer bir ilişki yoktur?

A) Protein-Nitrik asit                               
B)Kireç suyu-Karbondioksit
C) Asit-mavi turnusol kağıdı                    
D)Yağ-Fenolftalein çözeltisi

13) Fe2(SO4)3 molekülündeki demir ve oksijen atomu sayıları hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

             Fe atomu sayısı                O atomu sayısı
     A)          2                                 12
     B)          2                                  4  
     C)          1                                  3
     D)          6                                  3
        

14)Aşağıdaki denklemlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)   Zn  +  H2SO4   -- ---------->  Zn SO4   + H2
B)  AgNO3  +  NaCI  -- ---------->  AgCI + NaNO3
C)   NH4CI   -- ---------->  NH3  + CI
D)  HCI   +  NaOH  -- ---------->  NaCI  + HOH


15)Aşağıdakilerden hangisi fiziksel olaydır?

A) Damıtma      B) Analiz   
C) Egzotermik    D)  Endotermik

16) Aşağıdaki kimyasal olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A.)    H2 + ½ O2 ?H2O
B.)X    CaCO3?CaO+CO2
C.)    2Na + Cl2?2NaCl
D.)    Fe + S ?FeS
17)            I. Elektron sayısının bilinmesi
                   II. Nötron sayısının bilinmesi
                   III. Çekirdek yükünün bilinmesi

       Bir elementin periyotlar cetvelindeki yerini bulmak için verilen bilgilerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir ?

A) I ve II     
B)  I  ve III     
C)  II ve III     
D) I , II , III

18)
    I     X maddesi ile Y maddesi reaksiyona girdiğinde H2(g) ve tuz oluşuyor
    II.   Y maddesi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor
    III.  Y maddesi ile Z maddesinin reaksiyonu sonucu tuz ve su oluşuyor
Buna göre X, Y, Z maddeleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur?


         X           Y    Z

A)-       NaOH          HCl       Zn
B)-        Mg          H2SO4     NaOH             
C)-       KOH          NaOH    Al
D)-       HCl          Cu          NaOH


19)    C2H4 + 3O2        2CO2 + 2H2O

Yukarıdaki tepkimeye göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)-Atom sayıları korunmuştur
B)-Molekül sayıları toplamı korunmuştur
C)-Maddenin iç yapısı değişmemiştir
D)- Analiz(ayrışma) reaksiyonudur

20)    I. O2
    II. NaCl
    III. AlCl3
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri elektron paylaşımıyla oluşmuştur?

A)Yalnız I    B)Yalnız II   
C)II ve III    D)I, II ve III


   
CEVAP ANAHTARI
01    D    11    D   
02    C    12    D   
03    B    13    A   
04    D    14    C   
05    B    15    A   
06    D    16    B       
07    D    17    B       
08    D    18    B       
09    B    19    D       
10    B    20    AİLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam107
Toplam Ziyaret2840771