8.sınıf fen ve teknoloji testi

1)Aşağıdakilerden hangisi asitler için doğru değildir?

A)    Tatları ekşidir.
B)    Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler.
C)    Sudaki çözeltileri elektrik akımını iletmez.
D)    Metaller üzerinde aşındırıcı etki yaparlar.

 2)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ayrışma tepkimesidir?
           A) CaO +H2O                Ca(OH)2
           B) C + O2                CO2
           C) Mg + 2 HCl           MgCl2 + H2
           D) CaCO3            CaO + CO2

3)Aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisi yalnızca iyonik bağlı bileşik oluşturur?

A) 15X         B) 6Y       
C) 11Z        D) 17Q

4)Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür?
A) HCl    
B) H2SO4   
C) NH3   
D) CO2

5) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin oluşumu sırasında oluşan kimyasal bağ diğerlerinden farklıdır?

A) NO3        B) NH3       
C) H2O        D) NaCl

                               
6)Herhangi bir bileşiğin analiz tepkimesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşması kesin değildir?

A)    Elektron sayısının korunumu
B)    Kütlenin korunumu
C)    Enerjinin açığa çıkması
D)    Atom cinslerinin aynı kalması

7)Aşağıdakilerden hangisi,bir sıvının baz olduğunu  kesin olarak belirtir ?

     A )  Suda çözünmemesi.
     B )  Elektrik akımını iletmesi
     C )  Çözünürken iyonlara ayrışması.
     D )  Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirmesi

8)Aşağıdakilerden hangisinde, iyonik bağlı bileşikler  oluşur ?

A)Metal- ametal arasında   
B)Ametaller arasında
C)Metaller arasında       
D)Soygazlar arasında

9)Aşağıdaki tepkime denklemlerinden hangisi denktir ?

a)    KCL ?  K +  Cl 2
b)    Mg(OH)2  ? MgO  + H2O
c)    Fe + O2?  Fe2O3
d)    Ag + O2?  Ag2O

10)Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi değişir ?

a)    Atomların çekirdek yapısı
b)    Atomların kütlesi
c)    Atom sayısı
d)    Molekül yapısı

11)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a)    Asit ve bazlar teneke kutuda saklanabilir.
b)    Asit içine su dökülmez
c)    Bazların acı tadı vardır
d)    Bazların sulu çözeltileri iyonik yapılıdır.                           
                        
12) PH=2   olan bir madde için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

a-Sulu çözeltileri elektirik akımını iletir.
b-Mavi turnosolu kırmızıya çevirir.
c-Sulu çözeltilerine H+ iyonu verir.
d-Seyreltik çözeltilerinin tadı acıdır.        


13)Aşağıdakilerden hangileri bazların özellikleridir?

1-Sulu çözeltilerine OH- iyonu verir.
2-Mavi turnosulu kırmızıya çeirir.
3-Seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir.

A)Yalnız 1      B)  1-2        
C)  2-3       D)  1-3             

14)Aşağıdakilerden  hangisi aktif  metallere etki eder?

A)Asit      B)Baz     C)Tuz         D) Oksit

15)    K,L ve M elementlerinin aralarında oluşturduğu   
     bileşiklerinden;               
   
    KL bileşiğinde iyonik bağ,       
   
    LM bileşiğinde kovalent bağ vardır.   
    Buna göre aşağıdaki tabloda I, II ve III ile gösteri-   
    len yerlere hangi seçenekte verilenler getirilebilir?   
                       
        ELEMENT    ELEKTRON DİZİLİŞİ       
        I    2,  8,  7       
        II    2,  8,  8,  1       
        III    2,  8       
        I    II    III       
    A)    K    L    M       
    B)    K    M    L       
    C)    L    K    M       
    D)    L    M    K       
16)                       
    Bir maddenin pH'sı 0 - 7 arasında ise asit, 7 - 14   
    arasında ise baz, 7 ise nötrdür.       
   
    X çözeltisi ile Y çözeltisi karıştırıldığında   
        Z oluışur.               
   
    Y çözeltisine mavi turnusol kağıdı batırıldığında   
        kırmızı renge dönüşür.       
    Buna göre X,Y ve Z'nin pH değerleri için ne söylene-   
    bilir.                   
        X    Y    Z       
    A)    2    7    12       
    B)    12    2    7       
    C)    12    7    2       
    D)    7    2    12       

17)I.Bir metal atomu ile bir ametal atomu arasında oluşur.
      II.Elektron alışverişine dayanır
      III Farklı yüklü iyonlar arasındaki elektriksel çekim sonucu oluşur.
      Yukarıdaki ifadele aşağıdaki kimyasal bağlardan hangisinin özellikleridir?

A)İyonik bağ       B)Kovalent bağ    
C)Metalik bağ    D)Hidrojen bağ

18) Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların ortak  özelliği değildir ?

      A ) Sulu çözeltileri elektrik akımı iletir.
      B )  Ele kayganlık hissi verir.
      C )  Turnusol  kağıdında renk değişikliği olur.
      D )  Suda iyonlarına ayrışırlar

19)Aşağıdakilerden hangisi baz değildir?

a) CH3COOH       b) KOH       
c) ) NaOH          d)  Ca(OH)2

20)12 elektronu olan Mg ile 17 elektronu olan Cl’ un oluşturduğu bileşiğin molekül formülü   aşağıdakilerden hangisidir?

a)MgCl                    b)Mg2Cl                        
c)Mg2Cl2                  d)MgCl2

 

CEVAP ANAHTARI
01    C    11    A   
02    D    12    D   
03    C    13    A   
04    C    14    A   
05    D    15    C   
06    C    16    B       
07    D    17    A       
08    A    18    B       
09    B    19    A       
10    D    20    D       
 İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret2882385