8.sınıf fen ve teknoloji testi

1) Mitoz bölünme ile ;
   
I.)    Üreme
II.)    Büyüme
III.)    Canlı çeşitliliği
IV.)    Gelişme
         
         Yukarıda verilenlerden hangisi sağlanamaz?

        A)  IV               B)  II            
        C) I                 D) III

 
 2)       X : Ekşi tada sahiptir
          Y  : Metallerle birleşince H2 gazı gazı çıkarır
           Z  : Ele kayganlık hissi verir
          X,Y ve Z ile ilgili hangi seçenekte verilenler doğrudur?
            X        Y        Z
    A)         Baz        Baz        Baz
    B)        Baz        Asit        Asit
    C)         Asit        Baz        Asit
    D)         Asit        Asit        Baz
    
3)   Tuzlar için hangisi yanlıştır?

A)Katı halde elektriği iletmez         
B) Kristal yapılıdır.
C)Turnusol kâğıdını maviye çevirir.       
D)Nötr maddelerdir.

4)  K metal , L ametaldir
      K  +  L      M tepkime denklemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kütle korunur
B) M’nin yapısında sadece K elementi bulunur
C) Atom sayıları korunur
D) M iyonik bağlı bir bileşiktir
                                                                        
5) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde polar kovalent bağ oluşur?

    a) Cl2             b)N2              
    c)H2O              d) O2


6)  C2H5OH   +   O2    ------->   CO2    +  H2O

Yukarıdaki tepkime denklemi  en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde  O2’ nin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olur?
   
A )  3              B ) 4        
C )  3/4            D )  1

7)  2MgO+xHN03        2Mg(N03)2+2H2O
Yukarıdaki kimyasal reaksiyon denkleştirildiğin de x katsayısı yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 4    B) 2            
C) 6    D) 3
8) Kapalı bir fanusta bulunan bir serçenin, daha uzun yaşamasını sağlamak için fanusun içine aşağıdakilerden hangisi koyulmalıdır?   
A-) papatya            
B-) tek hücreli bir canlı             
C-)böcek                
D-) mantar
9)
I  . Proteinler                  
II . Yağlar                    
III . Karbonhidratlar
Canlı hücrede enerji elde etmek için yukarıdaki organik bileşiklerin   kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – II - III            
B) I – III - II            
C) II – I – III                
D) III – II  - I

10)PH=13 olan madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Kırmızı turnusal kağıdına etki eder.
b)    Mavi turnusal kağıdına etki eder.
c)    Metallere etki ederek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
d)    Tatları ekşidir.

11)Bileşiklerin oluşmasının sebebi hangi taneciklerdir?

a) proton    b) elektron   
c)nötron    d)atom

12)Kimyasal tepkimelerde  aşağıdakilerden hangisi veya hangileri her zaman korunmaz?

I.    Toplam Kütle
II.    Toplam molekül sayısı
III.    Toplam elektron sayısı
       
a) Yalnız 1    b) Yalnız 2   
c) Yalnız3    d) 2 ve 3
   
13)Aşağıdakilerden hangilerinde iyonik bağ vardır?

1.  H2O    2.HCI        3. KCI        4. NaBr
 
a) 1        b) 2       
c)1 ve 2    d) 3 ve 4

14)Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisinin özelliği yanlış belirtilmiştir?   

Madde            Sulu çözeltisinin özelliği
      A)   Sirke            asidik
      B)   Turşu Suyu        asidik
      C)   Sabunlu su        bazik
      D)   Kola            bazik

15)Nişastanın kana geçebilmesi için hangi maddeye kadar parçalanması gerekir?

A)Glikoz                  B)Laktoz             
C)Aminoasit               D)Gliserin16)CH3OH + XO2 ?  1CO2 + 2H2O denkleminin denk olabilmesi için X ne olmalıdır?
a)   2            b)   3            c)   3/2                d)   ½

17)Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermik reaksiyondur?
a)   Suyun Donması               
c)   Suyun Elektrolizi
b)   Suyun Buharlaşması           
d)   Buzun Erimesi

18)Uzun süre bekletilmiş veya aşırı pişmiş besin maddelerinde en fazla kayıp aşağıdakilerden hangisinde olur?

a)   Protein       
b)   Vitamin       
c)   Karbonhidrat        
d)   Yağ

19)Proteinlerin sindirim sisteminde sindirilmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

a)   Glikoz       
b)   Gliserin       
c)   Aminoasit           
d)   Sakaroz

20)sınıf aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   A –en fazla enerjiyi karbonhidratlar verir
   B- yağlar sindirimi en zor besinlerdir
   C- proteinler en son olarak vucudda sindirime uğrar
   D-karbonhidratlar çabuk sindirilir


   
CEVAP ANAHTARI
01    D    11    B   
02    D    12    B   
03    C    13    D   
04    B    14    D   
05    C    15    A   
06    A    16    C       
07    A    17    A       
08    A    18    B       
09    D    19    C       
10    A    20    A   İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret2882399