8.sınıf fen ve teknoloji testi

1)Aşağıdakilerden hangisinin ürün olarak görülmesi reaksiyonun oksijenli solunum olduğunu anlamamızı sağlar?

A)Su               B) Karbondioksit                    
C)Atp              D)Oksijen
                                    
2)Karaciğer tarafından salgılanan safra tuzları aşağıdaki besinlerden hangisinin sindirimini kolaylaştırır?

A) Protein        B)Nişasta                 
C)Yağ             D)Selüloz

3)Bir öğrenci ,özdeş iki saksı bitkisi diğer tüm koşulların aynı olduğu ışıklı ve ışıksız ortamlarda inceleniyor.Işıksız ortamda yetişen bitkilerin yapraklarının sarardığı ve fotosentez yapmadığı gözleniyor.
Buna göre ,öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır?

A)Karanlıkta yetişen bitkiler koyu renkli olur.
B)Karanlıkta yetişen bitkiler fotosenteze ihtiyaç duymazlar.
C)Klorofil ışık varlığında sentezlenir.
D)Sadece aydınlık ortamda yetişen bitkiler solunum yapar
 
4)Proteinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?.
         
           A)Yapı taşları aminoasittir.
           B)Sentezleri lizazomda gerçekleşir.
           C)Et,süt,yumurta  ve baklagillerde bol miktarda bulunur.
           D)Proteinlerin ayıracı nitrik asittir.

5) Aşağıda verilen kimyasal reaksiyonlardan hangisi bir yanma tepkimesidir?

A) CaCO3  › CaO + CO2
B) H2O › H2 + 1/2O
C) C6H12O6 + 6O2 › 6CO2 + 6H2O
D) 2Na + CI2 › 2NaCI
                                       
6) H3PO4+     NaOH   ›     Na3PO4+   H2O
Denklem eşitlendiğinde  NaOH’in  önüne hangi katsayı gelmelidir?

A) 4          B) 3       
C) 2          D) 1
                                       
7) Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum reaksiyonlarında gerçekleşmez?

A) Sitoplazmada besinlerin parçalanması
B) Mitokondride O2 açığa çıkar
C) Sonuçta su oluşur
D) Net 38 ATP oluşur
                                       
8) Fotosentez ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?
I – İnorganik maddelerden organik madde oluşur
II – Işık enerjisi kullanılarak ATP üretilir
III – Kloroplast yada klorofilde gerçekleşir

A) Yalnız I        B) I – II       
C) I – III        D) II – III   
                                       
                                       
9) Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi turnusol kağıdını kırmızıya boyamaz?
          
          A) HCl            B) H2SO4      
          C) CH3COOH        D) NH3

10)Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların ortak özelliği değildir?
          A.Turnosol kağıdına etki ederler
          B.Metallerle tepkimesi sonucu H2  gazı açığa çıkarırlar
          C.Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler
          D.Ele kayganlık hissi verirler
11)Karbonhidrat,yağ ve proteinlerin yapısında ,
           I.Karbon         II.Hidrojen              III.Oksijen

              Elementlerinden hangileri ortaktır?
       A.Yalnız II     B.I ve II
       C.II ve II      D.I,II ve III
         
12)  I.Protein
     II.Madensel tuz
     III.Su

           Canlı yapısına katılan yukarıdaki besinlerden hangileri aynı zamanda düzenleyicidir?
      A. Yalnız I       B.I ve II  
      C.II ve III       D.I ve III

13)  X   +    3O2    --------?    CO2    +    2SO2

Denkleşmiş denklemde X yerine hangisi gelmelidir?

    a)CO            b)  CS           
    c)  CS2         d)  C2S

14)- Enerji kaynağı olma
       - Yapıcı-onarıcı olma
       - Düzenleyici olma
Besin maddelerinin canlı vücudundaki görevlerinden bazıları yukarıda verilmiştir.
Buna göre, yukarıdaki görevlerin hepsini gerçekleştirebilen besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbonhidrat       B) Protein           
C) Yağ                D) Vitamin

15) Vitaminlerin görevleri ve yapılarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan vücudunda bakteri faaliyetleri sonucunda B ve K vitamini sentezlenir.
B) Enerji vermezler.
C) Hastalıklara karşı vücut direncini artırır.
D) Vücutta yapıcı-onarıcı rolleri vardır.

16)Fotosentezde kullanılan ve sonuçta açığa çıkan gazlar hangi seçenekte doğru verilmiştir.
              A)Oksijen- Karbondioksit                                 B) Karbondioksit- Azot
              C) Azot-  Oksijen                                              D)Karbondioksit- Oksijen
   
17)Yeşil bir bitkinin belirli bir zamanda yapacağı fotosentez miktarını yapraktaki özelliklerden hangisi en fazla etkiler

a)    Yapraktaki stoma sayısının fazla olması
b)    Yapraktaki stomaların büyük olması
c)    Yaprak ayasının kalın olması
d)    Yapraktaki klorofil miktarının fazla olması

18)Aşağıdakilerden hangisi fotosentez miktarını etkileyen kalıtsal faktörlerden değildir?

A)Kloroplast sayısı
B) Klorofil miktarı
C)Stoma sayısı
D)Su ve Mineral madde miktarı
19)Geceleri yatak odamızda bitki bulundurmanın zararlı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Işık olmadığı için bitkilerin geceleri o2  üretimi
B)Geceleri bitkilerin hayatsal faaliyetlerinin yavaşlaması
C) Bitkilerin ışık olmadığı zamanlarda O2 li solunumla CO2   açığa çıkarmaları
D)Fotosentez hızının geceleri artması

20)Yağmur sık sık nezle oluyor ve diş etleri kanıyor.Yağmur’un bu sorununu çözebilmesi için hangi besin grubundan daha  fazla yemesi gereklidir.?

A) Protein      B) Karbonhidrat    
C)Yağ           D)Vitamin
 

   
CEVAP ANAHTARI
01    A    11    D   
02    C    12    C   
03    C    13    C
04    B    14    B
05    C    15    D   
06    B    16    D       
07    B    17    D       
08    C    18    D       
09    D    19    C       
10    D    20    D       İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam341
Toplam Ziyaret2893823