8.sınıf fen ve teknoloji testi

1)Aşağıdakilerden hangisi yağ molekülü için doğru değildir?

a) Yapıtaşı amino asittir           
b) Enerji vericidir
c) Vücudumuzun ısı yalıtımını sağlar   
d) Organlarımızı darbelere karşı korur

2)Hangi vitamin eksikliğinde Raşitizm hastalığı görülür?

A )  A       B )  B       
C )  C        D )  D

3)Aşağıdakilerden hangisi organik besin maddeleri değildir ?

A )  Mineral maddeler         B )  Yağlar      
C )  Vitaminler               D )  Proteinler

4)Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat çeşidi değildir?

a)  Glikoz           b)  Gliserol              
c)   Selüloz         d)   Nişasta

5)ATP’nin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
 
                      I) Adenin
                     II) Deoksiriboz
                    III) Fosfat
IV)    Riboz

a) I,  II  ve  IV           b)I, II  ve  III      
c) II, III  ve IV           d)I, III  ve  IV

6)Karaciğer tarafından salgılanan safra tuzları aşağıdaki besinlerden hangisinin sindirimini kolaylaştırır?

A) Protein        B)Nişasta            
C)Yağ             D)Selüloz

7)Aşağıdakilerden hangisi asit özelliği gösterir?

A) çay        B)  sabun           
C) tuz        D) elma

8).I Aminoasit
        II Vitamin
        III Glikoz
İnsanların hücrelerinde gerçekleşen oksijenli solunumda yukarıda verilen maddelerden hangileri enerji vermek amacıyla kullanılır?

A) II ve II        B)I ve III       
C)II ve III        D)I ,II ve III

9) I. Kalıtsal bilgileri taşımak
    II. Protein sentezinde görev yapmak
    III. Çekirdekte bulunmak
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri RNA ‘nın özelliklerindendir?

A) Yalnız I        B) Yalnız III       
C) II ve III        D) I ve III
10)
    Madde                İndikatör(Ayraç)
I.     Protein                    Nitrik asit
II.     Glikoz                    Fehling çözeltisi
III.    Yağ                    Kağıt üzerinde bıraktıkları saydam leke
IV.    Asit-Baz                Turnusol kağıdı
V.    Kireç suyu                Karbondioksit

Yukarıda verilen bilgiye göre verilen madde ve ayraç eşleşmelerinden kaç tanesi doğrudur?
A) 2        B)3        C) 4            D)5

11) Vücudun enerji ihtiyacı dışarıdan alınan organik besinler sayesinde karşılanır. Bu enerji ihtiyacı hangi sıralamayla gerçekleşir?

A) Karbonhidrat-Protein-Vitamin
B) Protein-Vitamin-Yağ
C) Karbonhidrat-Yağ-Protein
D) Protein-Yağ-Vitamin
   

12)Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

a.    Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi ara lamel(orta plak)şeklinde gerçekleşir.
b.    Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı iki katı artar.
c.    Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir.
d.    Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler ana hücre ile aynı özelliktedir.
    
13) Aşağıdakilerden hangileri alkol fermantasyonu ile oksijenli solunum yapan canlıların 
      oluşturdukları ortak ürünlerdir?

        A) Laktik Asit  ve ATP        B) CO2 ve ATP
    C) CO2 ve H2O                D) H2O ve ATP

14)Oksijenli solunum ile üretilen ATP enerjisinin fermantasyon ile üretilen ATP enerjisinden 
      daha fazla olmasının sebebi nedir?

        A)Glikozun en küçük parçalara ayrılması    
        B)Fermantasyonda farklı besin türlerinin parçalanması.
        C)Fermantasyon olayının daha kısa sürede tamamlanması.
        D)Fermantasyonun memelilerin kas hücrelerinde yapılabilmesi.

15) Aşağıda bazı vitaminler ve eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar verilmiştir.Hangisi yanlıştır?       
  A) A vitamini-Gece körlüğü                   
  B) B vitamini-Beriberi     
  C) C vitamini – İskorbit                      
  D) E vitamini –Pelegra

16)Elektron sayıları x=19 ,y=17 olan atomların oluşturduğu bileşiğin formülü hangisidir?

a-XY                     b-X2Y        
c-XY2                    d-X2Y3

17)X+1,Y-1,Z+1 iyonları için hangisi doğrudur?

a-Y-1  in  proton sayısı elektron sayısından fazladır.
b-X ve Z arasında iyonik bağ oluşur.
c-X+1  in proton sayısı elektron sayısından azdır.
d-X+1 ilşe Y-1 arasında iyonik bağ oluşur.

18)Denklemi 8 Al+6Ox =4 Al2O3   olan tepkimedeki X in değeri hangisidir?

a-4                               b-3                                
c-1                               d-2

19)Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi korunmayabilir?

a-Kütle    
b-Toplam elektron sayısı   
c-Molekül sayısı   
d-Atom cinsi ve sayısı

20)Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen iç faktörlerden biri değildir?

a)    Klorofil miktarı
b)     Işık şiddeti
c)    Gözenek sayısı
d)    Katikula tabakasının kalınlığı

   
CEVAP ANAHTARI
01    A    11    C   
02    D    12    D   
03    A    13    B   
04    C    14    A   
05    D    15    D   
06    C    16    A       
07    D    17    D       
08    B    18    D       
09    C    19    C       
10    D    20    B   İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret2882387