8.sınıf fen ve teknoloji testi

1)pH=3,5 olarak ölçülen bir çözelti aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) NaOH   
B) KOH     
C) HCI       
D) Ca(OH)2

2) Bir çözelti , kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviriyorsa bu çözeltide aşağıdaki iyonlardan hangisinin bol miktarda bulunması gerekir.

A) H+        B) OH-   
C) H-        D) CI-

3) Aşağıdaki yapım olaylarından hangilerini canlının kendisi gerçekleştirmek zorunda
 değildir?

A) ATP sentezi   
B) Protein sentezi       
C) Besin sentezi   
D) Nükleik asit sentezi

4)Oksijenli solunum sonucu aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz?

A)oksijen       
B) su          
C)karbondioksit       
D)ATP

5)Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besin maddelerinden değildir?

A)madensel tuzlar   
B)proteinler   
C)yağlar   
D)karbonhidratlar

6) Koşu yapan bir bireyin hızlı solunum yapmasının temel sebebi nedir?
      
A) Fazla enerji kullanması       
B) Vücut ısısının artması
C) Sistemlerinin hızlı çalışması   
D) Fazla miktarda besin alması

7)Berrak kireç suyuna cam çubukla üflendiğinde kireç suyunun bulanması, solunumla neyin üretildiğini gösterir?

A)Azotun         
B)Oksijenin   
C)Karbondioksitin   
D)Su buharının

8)Tüm enerjilerin kaynağı nedir?

A-yeşil bitkiler                  
B-güneş                      
C-toprak                     
D-odun

9)Güneş enerjisinin bir canlıdan diğerine geçmesine ne denir?

A-iletişim                         
B-besin zinciri            
C-fotosentez              
D-kloroplast

 
10)Saf suyun içine aşağıdakilerden hangisi konulursa elektrik akımını iletmez?

a-tuz       b-şeker     
c-asit      d- baz

11)PH değeri 2 olan bir madde için hangisi söylenmez?

a-tatları ekşidir.
b-ele kayganlık hissi verir.
c-metallerle birleştiğinde hidrojen gazı açığa çıkar.
d-mavi turunsol kağıdını kırmızıya çevirir.

12).Aşağıdakilerden hangisinin yapısında Karbon Hidrojen ve Oksijenin ve Azaot atamları  bulunur?
 A)karbonhidrat   
B)protein          
C)Yağ        
D)su

133)Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden hücre zarından geçebilir?

A) Karbonhidrat           B)Vitamin                    
C) Protein                D) Yağlar


14) Aşağıdakilerden hangileri fotosentez sırasında kullanılan ham maddelerdir?

  I- CO2    II- Glikoz(C6H12O6)        III-H2O        IV-O2

A)I ve III    B)II ve III         
C)II ve IV    D)I,II ve III

15) Aşağıdakilerden hangisi organik besin maddesi değildir?

a) Protein    b) Karbonhidrat   
c) Mineral    d) Yağ

16)Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerindeki fazla glikozun depolanma şeklidir?

a) Protein    b) Selüloz
c) Nişasta    d) Glikojen

17)Oksijen,karbon,hidrojen ve azot besinlerin yapısına katılan atomlardır.Bunlardan hangisi sadece proteinin yapısında bulunur?

a)Azot    b)Karbon    c)Hidrojen    d)Oksijen

18).İnsan vücudunda karbonhidratların sindirimi nerede tamamlanır?

a)Ağızda                  
b)Midede             
c)Kalın bağırsakta
d)İnce bağırsakta

19)Hangisi canlıların büyüyüp gelişmesinde 1. derecede yapı maddesi olarak kullanılır?
 a) Karbonhidratlar      
b) Proteinler     
c) Yağlar         
d) Vitaminler

20)Bitki fotosentez sırasında aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır?
 
              I.Organik besin              II.Oksijen             III.Karbondioksit

A) Yalnız I                  
B) Yalnız III               
C)I-III         
D)I-II
   

   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    B   
02    B    12    B   
03    C    13    B   
04    A    14    A   
05    A    15    C   
06    A    16    D       
07    C    17    A       
08    B    18    D       
09    C    19    B       
10    B    20    B   İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam342
Toplam Ziyaret2893824