SOSYAL DOSYALARIM

8.sınıf fen ve teknoloji testi

1)
Bitki    pH
Elma    5,0 - 6,5
Patates    4,5 - 6,0
Nane    7,0 - 8,0
Siyah üzüm    6,0 - 8,0
Yandaki tabloda bazı bitkiler ve pH dereceleri verilmiştir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elma asidik özellik gösterir.
B) Nane ve patates sularının karışması ile tuz ve su oluşabilir.
C) Patates suyu mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
D) Elma turnusol kağıdına etki etmez.
2)Aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? 

A)Protein-Amino asit
B)Yağ-Gliserol ve yağ asidi
C)Karbonhidrat-Glikoz
D)Minarel-vitamin

3)Aşağıdakilerden hangisinde nötrleşme tepkimesinin genel denklemi doğru olarak yazılmıştır?
     A) Asit + Tuz ? Baz + Su
     B) Asit + Baz ? Tuz + Su    
     C) Baz + Tuz ? Asit + Su
     D) Asit + Su ? Baz + Tuz

4)Aşağıdakilerden hangisi asitlerle bazların ortak özelliğidir?
       A)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
       B)Sulu çözeltilerinin ele kayganlık hissi vermesi
       C)Sulu çözeltilerinin ekşi lezzette olması
       D)Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu bulunması

5)Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asidik özellik gösterir?
      
a) NH3          b) Ca(OH)2                  
c) HNO3         d) KOH

6)Aşağıdakilerden hangisi bazlara ait bir özellik değildir?

a)Asitlere tepkimeye girerek tuzu oluştururlar.
b)Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
c)Tatları ekşidir.
d)Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.

7)         a.Turnusol kağıdına etki eder
b. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir
c.Tatları ekşidir
     Yukarıda yazılanlardan hangileri asit ve bazların ortak özelliğidir?

A) Yalnız a      B)  Yalnız b      
C)  a ve b       D)  a ve c

8)Proton sayıları aynı olan taneciklerle ilgili aşağıda yazılanlardan hagisi kesinlikle doğrudur?
   A) Elektron sayıları aynıdır
   B) İzotop atomlardır
   C)  Nötron sayıları eşittir
   D)  Fiziksel özelliği farklıdır

9)’X maddesi Na, Mg, Fe gibi metallerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı oluşuyor.’
Buna göre X için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.
II. pH değeri  0-7 arasındadır.
III. Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.

A)    Yalnız I
B)    I ve II
C)    II ve III
D)    I,II ve III

10)Kimyasal bağlarla ilgili aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur?

A) Kimyasal bağlar oluşurken atomların çekirdek yapılarında değişim olmaz.
B) Kimyasal bağlar atomların protonları arasında oluşur.
C) İki metal arasında kovalent bağ oluşabilir.
D) İyonik bağlı bileşikler atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur.
11)Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?

a)Tuz oluşturabilme
b)Elektrik akımını iletme   
c)Turnusol kağıdının rengini değiştirebilme
d)Ekşimsi tadı olma

12) Canlının enerji gereksinimini karşılamak için kullandığı     besinlerin öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
    A-Yağ – Karbonhidrat          
    B-Karbonhidrat – Yağ – Protein   
    C-Yağ – Protein – Karbonhidrat  
    D-Protein  – Yağ  – Karbonhidrat

13) Glikozda bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz ?          

 A )  Protein                         
 B )  Nişasta              
 C )  Yemek tuzu          
 D )  Yağ

14)Bir yerin iklimi giderek kuraklaşıyorsa aşağıda verilen özelliklere sahip bitkilerden     hangisinin bu ortama uyumu kolaylaşır?
a.    Yaprakları geniş ve parçalı olan bitki
b.    Kök sistemi gelişmemiş olan bitki
c.    Yaprakları az ve diken şeklinde olan bitki
d.    Stomaları çok sayıda büyük ve yüzeyde olan bitki

15)Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme ile çoğalmaz?

A)Amip   
B)Toprak solucanı       
C)Arı       
D)Hidra

16)Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tepkimedir?

A) Çaya atılan şekerin çözünmesi       
B)Kağıdın yırtılması
C)Mumun erimesi               
D)Mumun yanması

17) Bir canlı karanlık bir ortamda tutulduğunda ortamdaki O2 miktarının azaldığı gözleniyor.
Aynı deney aydınlık bir ortamda gerçekleştirildiğinde ortamda bulunan CO2 ve H2O miktarının azaldığı,O2 miktarının arttığı gözleniyor.Bu canlı için ne söylenebilir?

A) Besin sentezi yapan bir canlıdır       
B) Karanlıkta O2 fotosentez için tüketilmiştir.
C) Tüketici bir canlıdır                                 
D) Fermantasyon yapan bir canlıdır.
18)Renk körlüğü bakımından sağlıklı bir baba ile taşıyıcı bir annenin çocuklarının renkkörü olma olasılığı yüzde kaçtır?

     a)%25         b)%50   
     c)%75         d)%019) Aşağıdaki organik cisimlerden hangisi enerji verici olarak en son kullanılır.

a)Proteinler    b)Vitaminler   
c)Yağlar    d)Karbonhidratlar

20).Aşağıdakilerden hangisi doğrudur

a) Yağlar parçalandığında diğer organik moleküllerden daha fazla enerji verir.
b) Karbonhidratlar aminoasitlerden oluşur.
c)Proteinler sindirim sonucu yağ asitlerine kadar parçalanır.
d)Vitaminler enerji verirler.


                                               
CEVAP ANAHTARI
01    D    11    D   
02    D    12    B   
03    B    13    C   
04    A    14    C   
05    C    15    C   
06    C    16    D       
07    C    17    A       
08    B    18    A       
09    C    19    A       
10    A    20    A   İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam113
Toplam Ziyaret2840777