8.sınıf fen ve teknoloji testi

1-Aşağıdakilerden hangisi kana geçerken sindirilmez.
a.    Vitaminler
b.    Proteinler
c.    Yağlar
d.    Nişasta

2-Aşağıdaki ışıklardan hangisinde fotosentez hızı en düşüktür?
a. Kırmızı    b. Yeşil   
c. Mor        d. Mavi

3-Vitaminleri karbonhidrat,yağ ve proteinlerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sindirilmeden kana geçmeleri
b)Karbon,hidrojen ve oksijen içermeleri
c)İnorganik besin olmaları
d)Enerji verici besinler olmaları

4-Fotosentez için aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur?
a)kloroplast                   
b)oksijen                    
c)su                       
d)klorofil

5- Aşağıdakilerden hangisi  sulu çözeltilerine OH iyonu veremez?
      a.NaOH             b. CH3COOH        
      c. KOH             d. HCl

6- Hangisi bazların özelliğidir?
a.Tatları ekşidir.                              
b. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir
c. Ele kayganlık hissi verir.                 
d. Metallere etki ederler.

7-Yanma olayının gerçekleşmesi için hangisi gerekli değildir?
a) yanıcı madde                        
b)oksijen
c) karbondioksit                         
d) tutuşma ısısı

8-     I-yağ                        II-glikojen                      III-nişasta                 IV-glikoz
Bitki hücreleri yukarıdaki moleküllerden hangileri sentezlenebilir?
a) yalnız I                                
b) II-III-IV             
c) I-III-IV                                   
d) I-II-III-IV


9- Seçenektekilerin hangisi enerji verici bir besin maddesi değildir?

    A-Proteinler
    B- Karbonhidratlar
    C-Yağlar
    D-Vitaminler

10-  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazılı olan maddelerin hepsi iyonik bağ içerir.?

A)  MgCl2  ,   Cl2   ,    HCl,
B )  CaO  , NaF , KBr
C)   HBr, N2  ,Cl2
D)   AlCl3 ,F2  , H2O
                           

11-  Bir cisim ivmeli hareket yapıyor ise hızı zamanla değişir.
    Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ivmesiz harekettir?

    A) Limana yaklaşan gemi
    B) Eşit zamanlarda eşit yol alan bisiklet
    C) Ani fren yapan otomobil
    D) Durağa yaklaşan otobüs

                          
12) I.  Üreme ana hücrelerinde görülür.
        II.  Parça değişimi gerçekleşir.
        III.  İki yavru hücre oluşur.
        IV.  Kromozom sayısı yarıya iner.

 Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?                                                                     

A) I ve II       B)  I ve III       
C) I.II ve IV    D) I,II,III ve IV                                           

                                                                
513-     Na= 11 ,    H=1  ,  O=8 ,   Cl=17    Atom numaraları verilen elementlerin aralarında oluşturdukları bileşiklerin bağ çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

           H 2O                             HCl                           NaCl
  A) iyonik  b.                    Kovalent  b.                 İyonik  b.
  B) kovalent  b.                 İyonik  b.                     İyonik  b.
  C) iyonik  b.                     İyonik  b.                    Kovalent  b.
  D) kovalent  b.                 Kovalent  b.                 İyonik  b.    


14-  Periyodik cetvelde 2. periyot  8A grubunda yer alan elementin  nötr halde  elektron sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 A)    e- = 16          B)   e- = 6              
 C)  e-= 10             D) e- = 12
     
15-  Kimyasal tepkimelerde;
    I.Elektron alınıp verilmesi,
    II.Elektronların ortak kullanılması
    III.Çekirdek bölünmesi
olaylarından hangisi ya da hangileri gerçekleşebilir?

a)I ve II                b)II ve III             
c)yalnız III             d)I,II,III                 

16-  Aşağıdakilerden hangisi ısı veren(ekzotermik) reaksiyon değildir?

a)Suyun donması
b)Petrolün yanması
c)Kömürün yanması
d)Suyun buharlaşması                                                         17-  Bir asitle bir bazın tepkimesinde bazın tükenip asidin arttığını,
        I. Turnusol kağıdını kırmızıya boyamasından
        II. Elektrik akımının iletmesinden
        III. Mg metaliyle tepkimeye girmesinden

Hangileriyle anlayabiliriz?

a)yalnız I          b)Yalnız II          
c)Yalnız III              d)I ve III                   
 
18-    S atomu S¯²  iyonu haline geçerse aşağıdakilerden hangisi değişir?

a)Proton sayısı
b)Nötron sayısı
c) Atom numarası
d)Elektron sayısı                                                                               
                

19-  Atom numarası 12 olan K elementinin proton sayıları sırasıyla 16 ve 17 olan L ve M elementi ile oluşturacağı bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

a)    K ile L’ den oluşan bileşik iyoniktir.
b)    K ile L’ den oluşan bileşiğin formülü
       KL’ dir.
c)    K ile M’ den oluşan bileşik iyoniktir.
d)    K ile M’ den oluşan Bileşiğin formülü K2M’ dir


20-  Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermiktir?

a)    Demirin paslanması
b)    Gümüşün kirli havada kararması
c)    Suyun buharlaşması
d)    Odunun yanması.


CEVAP ANAHTARI
01    A    11    B   
02    B    12    C   
03    A    13    D       
04    B    14    C       
05    D    15    A   
06    C    16    D       
07    C    17    D       
08    C    18    D       
09    D    19    D       
10    B    20    CİLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam43
Toplam Ziyaret2882389