SOSYAL DOSYALARIM

8.sınıf fen ve teknoloji testi

1-)Yeşil yapraklı bitkiler kendi besinlerini fotosentez yaparak üretirler.Bir bitkinin fotosentez yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A-)klorofil   
B-)karbondioksit   
C-)güneş ışığı   
D-)glikoz

2-)Aşağıda verilen canlılardan hangisinin karbonhidrat depo şeklinin glikojen olduğu söylenebilir?
 A-)fasulye          
 B-)kaktüs          
 C-)mantar         
 D-)domates

3-)Aşağıda verilen olaylardan hangisi mutasyona örnek olarak verilebilir?
A-)ışıksız ortamda çimlendirilen bir tohumdan renkli bir bitki fidesinin oluşması
B-)çuha çiçeğinin sıcak ortamda beyaz,soğuk ortamda kırmızı çiçek açması
C-)ten renginin güneş ışığı altında bronzlaşması
D-)zararlı ışınların olduğu bir ortamdaki insanda kanser hücrelerinin oluşması

4-)Bir ailede baba renk körü anne ise sağlam olduğuna göre,doğacak erkek çocukların renk körü olma ihtimali yüzde kaçtır?
A-)%0     
B-)%25    
C-)%50   
D-)%100

5-)DNA ile RNA arasında aşağıda verilenlerden hangisinin ortak olduğu söylenilebilir?
A-)riboz  
B-)deoksiriboz   
C-)fosforik asit 
D-)timin

6-
   I.   Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir
     II.  Turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
     III.  Tatları acıdır
     Yukarıdaki ifadelerden hangileri asitler için doğru bazlar için yanlıştır?
  
     A.  I                    B.  II  
     C.  II ve  III           D.  I  ve II

7- DNA ve RNA molekülleri çok sayıda nükleotidin birleşmesi sonucu oluşur.Bir nükleik asidin sentezinde, I. Fosfat  II. Riboz   III. Urasil  moleküllerinden hangilerinin kullanılması hücrede kesinlikle RNA sentezleneceğini gösterir?

    A. Yalnız I   
    B.  I ve II    
    C.   II  ve  III      
   D.  I, II ve  III

8-.  Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde  bulunan bazı moleküllerin sayısı aşağıda verilmiştir. Fosfat : 1600 ,  Adenin : 200 ,  Guanin : 450 , Deoksiriboz : 1200 , Timin : 400 , Sitozin :300
Bu hücrede en fazla kaç nükleotitlik bir DNA molekülü sentezlenebilir?

  A.   1000           
  B.    1200      
  C.   1350      
  D.  1600


9-  İnsanlarda kalıtsal olan ;
      I.  Albino     II.  Renk körlüğü         III.   Orak hücreli anemi     IV.  Hemofili
Özelliklerinden  hangileri cinsiyeti belirleyen kromozomlarla taşınır ?

A.  I  ve  III      
B.  I  ve  IV       
C.   II  ve  III     
D.   II  ve   IV


                                                                               

10.   I. Metaller ile ametaller arasında elektron alışverişi ile oluşur.
          II. Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur.
          III. Metal atomları arasında görülür.
                 Yukarıda belirtilen bağ türleri aşağıdakilerin hangisinda doğru olarak verilmiştir?

                    I             II             III
             A)  İyonik         Kovalent        İyonik
             B)  İyonik         Metalik         İyonik
             C) İyonik         Kovalent        Metalik
             D)  Kovalent       İyonik          Kovalent

11-)S-T-A-G-S-A  verilen DNA zincirinin eşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) G-A-U-S-G-T
B) S-U-A-G-S-A
C) G-A-T-S-G-T
D) S-T-A-G-S-A12       I . DNA çift zincirlidir.
II. RNA kendini eşleyebilir.
III. DNA protein sentezler.
IV. Toplam 5 çeşit nükleotid bulunur.

Nükleik asitlerle ilgili yukarıda  verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I-II-III
B) II-IV
C) I-III-IV
D) I-IV

                                                                                             
13-)Aşağıdakilerden hangisi fotosentez,oksijenli solunum ve oksijensiz solunumun ortak özelliğidir?
a)oksijen kullanılması 
 b)karbondioksit ve su üretilmesi 
c)enzim kullanılması    
d)hammadelerinin organik molekül olması

14-)A-İnsan solunumu B-Fesleğenin fotosentezi C-Fermantasyon
  Yukarıdaki olayların hangisinde oksijen kullanılmaz?
a)yalnız A 
b)yalnız B 
c)A-B 
d)B-C

15-.Bir DNA molekülünde 1000 adenin nükleotit bulunmaktadır.Bu DNA ‘da A/S=4 olduğuna göre DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı kaçtır?

a)4000    b)2500     
c)1250    d)10 000
 
16-.Arılarda döllenmiş yumurtalar bal özü ile beslendiklerinde oluşan bireyler işçi, arı sütü ile beslendiklerinde oluşan bireyler kraliçe olarak gelişir.
Beslenmeye bağlı bu farklılık aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a)Mutasyon 
  b)Modifikasyon   
 c)Krossing_over    
d)Doğal seleksiyon

17- Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılmaz?
A) Organik baz            B) Protein
C) Fosforik asit        D) Şeker

18- Kıvırcık saçlı anne ile kıvırcık saçlı babanın düz saçlı çocuğu olmuştur. Çocuğun düz saçlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Kıvırcık saçlılığın çekinik olması
B) Düz saçlılığın baskın olması
C) Anne veya babada düz saçlılık geninin bulunması
D)  Anne ile babada düz saçlılık geninin bulunması  

19-2000 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 700 adenin olduğuna göre,sitozin sayısı ne olmalıdır?
a ) 150       b) 300    
c) 600       d) 700


20-       I.   Adenin bazı
           II.  Riboz şekeri
          III. Glikoz
          IV. Fosfat      
    ATP ‘nin  yapısında yukarıdakilerden hangisi bulunmaz?

        A) IV            B) III               C) II           D) I

21- Gündüz bulunduğu ortamda yeşil bitkilerin olması sakıncalı değilken, gece uyuduğumuz odada aynı bitkilerin olması istenmez.     Bunun sebebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Bitkiler,gece fotosentez sonucu daha az oksijen verirler.
b)Bitkiler,gece fotosentez yaparken odadaki oksijeni kullanırlar
c)Bitkiler,gece sadece solunum yaptıklarından odadaki oksijeni tüketirler..
d)Bitkiler,gece sadece fotosentez yaptıklarından odanın havası kirlenir.
22- Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda  CO2  oluşmaz?
I-laktik asit ferman.  
 II-oksijenli solunum
III-etil alkol ferman.  
 IV-fotosentez

     a)I-II      b)II-III      c)II-IV      d)I-IV

23-  Bir DNA molekülünün 2600 hidrojen bağı ve 400 adenin nükleotiti varsa sitozin nükleotid  sayısı kaçtır?
a)600       b)1800   c) 400    d) 800


 24-Günümüzde genetik ile ilgili kuralların çoğu mendelin bezelyelerle yapmış olduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır .
       mendelin bezelyeleri seçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz ?
 
a)yetiştirilmesinin kolay ve ucuz olması
b)yabancı tozlaşma yapması
c)adeğişik fenotiplere sahip bireyler oluşması
d)kısa sürede döl vermesi


25-Bir fare türünde,dominant bir gen homozigot durumda öldürücü olmaktadır.
Buna göre,heterozigot (Aa) genotipli iki fare çaprazlandığında,oğul dölü oluşturan bireylerin genotipi çoktan aza doğru nasıl sıralanabilir?

 A)  Aa – AA – aa            
B) AA – aa – Aa         
C) aa – AA – Aa             
D) Aa – aa – AA

CEVAP ANAHTARI
01    D    11    C   
02    C    12    C   
03    D    13    C   
04    A    14    D   
05    C    15    B   
06    B    16    B       
07    C    17    B       
08    A    18    D       
09    D    19    B       
10    C    20    B       İLKÖĞRETİM TEST

Ali DAĞDEVİREN

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

Hazırlayan: Ali DAĞDEVİREN 

0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam107
Toplam Ziyaret2840771