SOSYAL DOSYALARIM

FEN DOSYASI Büyüme ve Gelişme

1.
A)
B)
C)
D)   
1. Embriyonun en hızlı geliştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk üç ay
B) İlk altı ay
C) Son dört ay
D) Fetüs
2.
A)
B)
C)
D)
2. Hamilelik dönemi kaç hafta sürer?
A) 36
B) 40
C) 50
D) 45
3.
A)
B)
C)
D)
3. İnsan yaşamı boyunca belirli gelişim evrelerinden geçer. Bu gelişim evrelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) bebeklik-çocukluk-ergenlik-yetişkinlik-yaşlılık
B) bebeklik-ergenlik-çocukluk-yetişkinlik-yaşlılık
C) bebeklik-çocukluk-yetişkinlik-ergenlik-yaşlılık
D) bebeklik-yetişkinlik-ergenlik-çocukluk-yaşlılık
4.
A)
B)
C)
D)
4. Anne karnında başlayan büyüme hangi dönemde son bulur?
A) Çocukluk
B) Yaşlılık
C) Yetişkinlik
D) Ergenlik
5.
A)
B)
C)
D)
5. Vücudumuzdaki yapı ve organların belirli işlevleri yapabilecek duruma gelmesine ne ad verilir?
A) Olgunlaşma
B) Büyüme
C) Gelişme
D) Yaşlanma
6.
A)
B)
C)
D)
6. Anne karnından başlayarak ergenliğin sonuna kadar süren insanlarda görülen gelişmeye ne denir?
A) Olgunlaşma
B) Büyüme
C) Gelişme
D) Yaşlanma
7.
A)
B)
C)
D)
7. Büyüme, olgunlaşma ve öğrenme olgularının gösterdiği değişikliklere ne ad verilir?
A) Olgunlaşma
B) Büyüme
C) Gelişme
D) Yaşlanma
8.
A)
B)
C)
D)
8. İnsan hayatında 12-21 yaşları arasında görülen fiziksel ve ruhsal değişimlerin yaşandığı evreye ne ad verilir?
A) Çocukluk
B) Yaşlılık
C) Yetişkinlik
D) Ergenlik
9.
A)
B)
C)
D)
9.Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen değişikliklerden birisi değildir?
A) Bedensel değişim
B) Zihinsel değişim
C) Genetik değişim
D) Duygusal değişim
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıdaki etmenlerden hangisi ergenlik döneminde etkili olmaz?
A) Çevre
B) Eğitim
C) Kalıtım
D) Duygularımız
11.
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen ortak değişikliklerden birisidir?
A) Sivilce çıkması
B) Yumurta oluşumu
C) Sperm oluşumu
D) Ses kalınlaşması
12.
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kızlardan farklı olarak erkeklerde görülen değişikliklerden birisi değildir?
A) Sivilce çıkması
B) Yumurta oluşumu
C) Sperm oluşumu
D) Ses kalınlaşması
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdakilerden hangisi erkeklerden farklı olarak kızlarda görülen değişikliklerden birisi değildir?
A) Sivilce çıkması
B) Yumurta oluşumu
C) Sperm oluşumu
D) Adet görme
14.
A)
B)
C)
D)
14. Ergenlik döneminde hayatı sorgulama ve toplundaki rolünü belirleme isteği hangi ruhsal değişim evresinde görülür?
A) Kimlik arayışı.
B) Bağımsızlık arayışı
C) Duygusal dalgalanma
D) Zihinsel değişim
15.
A)
B)
C)
D)
15. Ergenlik döneminde aşırı öfkelenme, hayal kurma, utangaçlık gibi değişiklikler aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kimlik arayışı.
B) Bağımsızlık arayışı
C) Duygusal dalgalanma
D) Zihinsel değişim
16.
A)
B)
C)
D)
16. Ergenlik döneminde kendi başına hareket etme, yalnız kalma isteği gibi davranış değişikliklerinin temel nedeni nedir?
A) Kimlik arayışı.
B) Bağımsızlık arayışı
C) Duygusal dalgalanma
D) Zihinsel değişim
17.
A)
B)
C)
D)
17. Ergenlik döneminde soyut algılama yeteneğinin artması, daha hızlı okuyup anlama ve kararsızlık gibi gözlenen değişiklikler aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kimlik arayışı.
B) Bağımsızlık arayışı
C) Duygusal dalgalanma
D) Zihinsel değişim
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden birisi değildir?
A) Bebeklik
B) Çocukluk
C) Yaşlılık
D) Emeklilik
19.
A)
B)
C)
D)
19. Ayşe arkadaşlarıyla uyum problemi çekmekte ve onlarla tartışmaktadır. Aynı zamanda da onlarla arkadaş olmak istemektedir. Sizce Ayşe gelişim dönemlerinden hangisindedir?
A) Çocukluk
B) Ergenlik
C) Yetişkinlik
D) Yaşlılık
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıda gelişim dönemleriyle verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Ergenlik döneminde, ergende sivilce oluşur.
B) Bebeklik döneminde,bebekte emme tutma refleksleri gözlemlenir.
C) Yetişkinlik dönemi, bireyin eş ve iş seçimi yaptığı dönemdir.
D) Çocukluk dönemi, büyümenin en hızlı gerçekleştiği dönemdir.
  HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
1 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam109
Toplam Ziyaret2840773