SOSYAL DOSYALARIM

FEN DOSYASI Hayvan ve Bitkilerde Üreme

1.
A)
B)
C)
D)  
1. Tavukların kuluçkaya yatmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Embriyonun gelişimini sağlamak
B) Civcivlerin büyümesini sağlamak
C) Yumurtanın döllenmesini sağlamak
D) Yumurtasını korumak
2.
A)
B)
C)
D)
2. Kuşlarda yumurta ve spermin birleşmesi ya da döllenme nasıl gerçekleşmektedir?
A) Dış ortamda
B) Kuluçkada
C) Dişi canlının içinde
D) Embriyo döneminde
3.
A)
B)
C)
D)
3. Balıklarda döllenme hangi ortamda oluşur?
A) Dış ortamda
B) Kuluçkada
C) Dişi canlının içinde
D) Embriyo döneminde
4.
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde dış gelişme ve yavru bakımı görülür?
A) Aslan
B) Penguen
C) Balık
D) Yılan
5.
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi doğurarak çoğalır?
A) Balina
B) Sazan
C) Kurbağa
D) Yılan
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?
A) Balık
B) Kurbağa
C) İnek
D) Köpek
7.
A)
B)
C)
D)
7. Üreme şekli bakımından aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) eşek
B) at
C) yılan
D) yarasa
8.
A)
B)
C)
D)
8.
I. Bazı hayvanlar yavrularını dünyaya getirdikten sonra bakımlarını yaparlar.
II. Bütün hayvanlar doğurarak çoğalır.
III. Bütün hayvanların gelişimleri aynı şekilde gerçekleşir.
IV. Yavru bakımı yapan bütün canlılar yavrularını sütle besler. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) I ve IV
C) Yalnız I
D) I, III, IV
9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi gelişim döneminde başkalaşım geçirir?
A) Yılan
B) Kelebek
C) Timsah
D) Yarasa
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıdaki canlıların hangisinde döllenmeden sonra yavru gelişimini anne karnında tamamlar?
A) Balık
B) Kuş
C) Kedi
D) Tavuk
11.
A)
B)
C)
D)
11. Doğurarak çoğalan canlıları diğerlerinden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yavru bakımı
B) Döllenme
C) Büyüme
D) Yaşam alanı
12.
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıdaki canlılardan hangisinin büyüme aşamaları diğerlerinden farklıdır?
A) Kurbağa
B) Kanguru
C) İpek böceği
D) Kelebek
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?
A) Sinek
B) Kuş
C) Böcek
D) Solucan
14.
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıdakilerden hangisi ipekböceğinin gelişim evrelerinden birisi değildir?
A) Genç pupa
B) Tırtıl
C) Erken pupa
D) Larva
15.
A)
B)
C)
D)
15. Kurbağanın gelişim aşamaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yumurta-larva-iribaş-yavru-ergin
B) Yumurta-yavru-iribaş-larva-ergin
C) Yumurta-iribaş-larva-yavru-ergin
D) Yumurta-larva-yavru-iribaş-ergin
16.
A)
B)
C)
D)
16. Çiçekli bitkilerde üremenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Döllenme
B) Sporlanma
C) Tozlaşma
D) Zigot
17.
A)
B)
C)
D)
17. Çiçekte dişi organda bulunmayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepecik
B) Başçık
C) Dişicik borusu
D) Yumurtalık
18.
A)
B)
C)
D)
18. Çiçekli bitkilerde üreme aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tozlaşma-polen tüpünün oluşması-döllenme-meyve-tohum
B) Tozlaşma-döllenme -polen tüpünün oluşması-meyve-tohum
C) Tozlaşma-polen tüpünün oluşması-meyve-döllenme-tohum
D) Tozlaşma-tohum-polen tüpünün oluşması-döllenme-meyve
19.
A)
B)
C)
D)
19. Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dişicik tepesi
B) Taç yaprak
C) Polen
D) Çiçek tablası
20.
A)
B)
C)
D)
20. Çiçek tozları aşağıdaki yolların han¬gisi ile taşınmaz?
A) Böceklerle
B) Yapraklarla
C) Su ile
D) Rüzgâr ile
  HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
6 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam114
Toplam Ziyaret2840778