SOSYAL DOSYALARIM

6. sınıf kuvvet ve hareket test-matik 1          >>>Diğre testlere geçKuvvet ve Hareket 1

1.
A)
B)
C)
D)    
1. Kuvvet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Hareket eden bir cismin yavaşlamasına sebep olabilir.
B)Hareket eden bir cismin hızlanmasına sebep olabilir.
C)Hareket eden bir cismin yönünü değiştirebilir.
D)Hareket eden bir cismin kütlesini değiştirebilir.
2.
A)
B)
C)
D)
2. Doğrultuları aynı,yönleri ve büyüklükleri farklı iki kuvvetin oluşturacağı net kuvvet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Küçük kuvvetle aynı yöndedir.
B)Büyük kuvvetle aynı yöndedir.
C)Büyüklüğü kuvvetlerin çarpımına eşittir.
D)Büyüklüğü kuvvetlerin toplamına eşittir.
3.
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden biri değildir?
A) Harekete zıt yöndedir.
C) Hareket ettirici özelliği yoktur
B) Yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır
D) Kuvveti zıt yönde etkiler.
4.
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdakilerden hangisi hareket enerjisine sahip değildir?
A) Koşan çocuk
C) Akan su
B) Zıplayan çekirge
D) Yerdeki halı
5.
A)
B)
C)
D)
5. Bir otomobil 360 km yolu 4h almaktadır.Bu hareketlinin hızı kaç km/h tir?
A)100
B)85
C)75
D)90
6.
A)
B)
C)
D)
6. Hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Cisim sabit hızla hareketine devam eder.
B) Cisim hızlanır.
C) Cisim yavaşlar.
D) Cisim yön değiştirir.
7.
A)
B)
C)
D)
7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet,cismin şeklini değiştirir
B)Kuvvet,cismi hareket ettirebilir
C)Kuvvet,cismin kütlesini değiştirir
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur.
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet , cismin şeklini değiştirir.
B)Kuvvet cismi hareket ettirir.
C)Kuvvet cismin kütlesini değiştirir.
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur
9.
A)
B)
C)
D)
9. Ankara’dan Sivas’a hareket eden otobüs 900 km lik yolu sabit süratle 10 saatte alırsa, otobüsün sürati kaç m/s olur?
A) 50
B) 25
C) 40
D) 90
10.
A)
B)
C)
D)
10. Kaydıraktan kayan bir çocuğun hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A)Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.
B)Sabit süratle hareketine devam eder.
C)Hızlanır
D)Üzerine etki eden Net kuvvet sıfırdır.
11.
A)
B)
C)
D)
11. Doğrultuları ve yönleri aynı 3 N ve 5 N ‘luk iki kuvvetin bileşke şiddeti ne olur?
A ) 3
B ) 8
C ) 5
D ) 16
12.
A)
B)
C)
D)
12. Kuvvet ;
l. Duran bir cismi hareket ettirir
ll.Hareket halindeki bir cismin yönünü değiştirir
lll.Cisimlerin şeklinde değişiklik yapar. Yukarıda kuvvetle ilgili verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız l
B)Yalnız ll
C)ll ve lll
D)l, ll ve lll
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi bir kuvvet etkisinde gerçekleşir?
I-Heyelanda toprağın aşağı kayması
II-Mıknatısın başka bir mıknatısı çekmesi
III-Balonun uçması
IV-Şekerli suyun buharlaşarak ayrışması
A) 1
B) 2
C)3
D)4
14.
A)
B)
C)
D)
14. Aynı doğrultu ve zıt yönlü 9N ve 16 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesini biliniz?
A) 7N
B)11 N
C)17 N
D) 25 N
15.
A)
B)
C)
D)
15.Durgun haldeki bir topa, Selin 10 N Doğu yönünde kuvvet uygularken, Ayşin’de Batı yönünde 10 N kuvvetle topu kendine doğru çekiyor.Bu durumda topun hareketi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Top batı yönünde 5 N kuvvetle hareket eder
B)Top durgun halde kalmaya devam eder
C)Top doğu yönünde 1 N kuvvetle hareket eder
D)Top sabit süratle hareket etmeye devam eder
16.
A)
B)
C)
D)
16.
I. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. .
II. Kütle her yerde farklı büyüklüktedir
III. Ay’ın yer çekimi kuvveti Dünya’dan 6 kat fazladır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) Yalnız III
C) Yalnız I
D) I ve II
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerinden farklı bir kuvvet söz konusudur?
A) Çocuğun saçını taraması
B) Şoförün gaza basması
C) Duvarın matkapla delinmesi
D) Çatıdan düşen kiremitin yere doğru inmesi
18.
A)
B)
C)
D)
18.
I. Sürat birimi cm/sn dir.
II. Sürat, birim zamanda alınan yoldur
III. Ani fren yapan bir bisiklet dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
IV. Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alıyor ise sürati sabittir “Sürat” kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B)2
C)3
D)4
19.
A)
B)
C)
D)
19. Sürati 1 km/h olan kaplumbağaya ,aynı büyüklükte zıt yönde iki kuvvet etki ediyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hızlanarak hareketine devam eder.
B) Sabit süratle hareketine devam eder.
C) Yavaşlayarak hareketine devam eder.
D) Önce yavaşlar sonra hızlanır.
20.
A)
B)
C)
D)
20. Kilolarından şikayet eden manken zaman tüneline konularak uzayda çekim kuvveti yerin çekim kuvvetinin 8 katı olan yerde ağırlığı 320 kg –f olarak ölçülüyor bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar.
A ) Aracın bozuk olması
B) Sıcak ortamdan soğuk ortama geçiş yapması
C) kütlesinin artması
D) çekim kuvvetinin fazla olması
 HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN

 

DEĞERLENDİR

  

>>>diğer testlere geç

a
13 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam109
Toplam Ziyaret2840773