SOSYAL DOSYALARIM

6. sınıf madde test-matik 1Madde 1

1.
A)
B)
C)
D)   
1. Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
A) Gaz molekülleri öteleme hareketi yapabilir.
B) Maddenin en düzenli hali katı halidir.
C) Katı molekülleri hareketsizdir.
D) Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparak akışkan özellik gösterir
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri sıvı haldeki maddelerin yapısal özelliklerindendir?
I-Sıvı molekülleri birbirinin üzerinden kayabilir,bu nedenle sıvıların şekli belirli değildir
II-Sıvı madde molekülleri bağımsız hareket edebilir.
III-Sıvı molekülleri aralarında fazla boşluk bırakmaz bu nedenle sıvılar sıkıştırılamaz.
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız III
3.
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıdaki maddelerden hangisinde aynı cins atomlar yer almaz?
A) Yağlar
B) Gümüş
C) Oksijen
D) Hidrojen
4.
A)
B)
C)
D)
4. Katı, sıvı ve gaz maddelerin hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akışkan olmaları
B) Bulundukları ortama yayılabilmeleri
C) Atom yada moleküllerden oluşmaları
D) Sıkıştırılabilmeleri
5.
A)
B)
C)
D)
5. Maddenin bölünemeyen en küçük yapısına ne denir?
A) Bileşik
B) Molekül
C) Atom
D) Element
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdakilerden hangisinde su molekülleri diğerine göre en düzensizdir?
A)Buz
B)Sıvı su
C)Su buharı
D)Tuzlu su
7.
A)
B)
C)
D)
7. Atomlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Maddenin en küçük yapıtaşıdır.
B) Aynı cins atomlar bir araya gelerek elementleri oluşturur.
C) Farklı cins atomlar bir araya gelerek bileşikleri oluşturur.
D) Moleküller daima farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşur.
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bileşikler atomik yapıda olabilir
B) Elementler moleküler yapıda olabilir
C) Bileşikler en az iki çeşit elementten oluşur
D) Elementler aynı cins atomlardan oluşur
9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapar?
A) Su
B) Demir
C) Tahta
D) Taş
10.
A)
B)
C)
D)
10. “Mert anahtarını kaybettiği için kapının önünde eve nasıl gireceğini düşünmektedir.Bu sırada yazın denize girdiği gibi kapının içerisinden de geçebileceği aklına geliyor.Mert kapalı kapının içinden geçmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor.” Yukarıdaki parçada Mert’in başarılı olamamasının nedeni sizce kapının hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Atomlardan oluşmaktadır
B) Boşlukta yer kaplamaktadır.
C) Taneciklerinin arasında gaz moleküllerine göre daha az boşluk bulunmaktadır.
D) Öteleme yapmamaktadır
11.
A)
B)
C)
D)
11. I.Hücre II.Atom III.Molekül IV.Doku Yukarıda verilenlerin içerdikleri tanecik sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?
A) I,II,III,IV
B) II,III,IV,I
C) IV,I,III,II
D) I,IV,III,II
12.
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıda element ve bileşikle ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Bileşikler moleküllerden oluşabilir. II-Elementler birkaç farklı türde atomdan oluşabilir. III-Bileşiklerde birden fazla çeşitte element bulunabilir.
A)Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D)I, II ve III
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdakilerden hangisinde moleküllerin hızı yavaşlar?
A) Ocağa koyulan çaydanlık
B) Kaloriferin yanındaki hava
C) Eriyen bir buz parçası
D) Soğuk bir günde balkona koyulan su
14.
A)
B)
C)
D)
14. İki bulut arasında elektron akışı sonucu meydana gelen doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topraklama
B) Yıldırım
C) Şimşek
D) Gökkuşağı
15.
A)
B)
C)
D)
15. Bileşik ve elementler saf maddeler iken karışımlar saf madde değillerdir. Bileşik ve elementler neden saf maddelerdir?
A)Aynı cins atomlardan meydana geldikleri için
B)Bir tek cins tanecikli yapıları oldukları için
C)Bir araya geldiklerinde karışımları oluşturdukları için
D)Farklı cins atomlardan meydana geldikleri için
16.
A)
B)
C)
D)
16.
I.Isıveren maddelerin sıcaklığı azalır.
II.Sıcakları artan maddenin tanecikleri daha yavaş hareket eder
III.Isı alışı sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğrudur Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur
A) yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I,II ve III
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sıvıların şekli değişebilir.
B)Katıların tanecikleri birbirinden uzaktır.
C)Sıvılar ve katılar sıkıştırılamaz.
D)Gazlar sıkıştırılabilir.
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) katılar maddenin en düzenli halidir
B) tanecikler arası boşluk en az gazlardır.
C) sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.
D) gazlar sıvılardan daha akışkandır.
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdaki maddelerin hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en azdır?
A) Süt
B) Oksijen
C) Yağ
D) Bardak
20.
A)
B)
C)
D)
20.
I. Titreşim hareketi
II. Öteleme hareketi
III.Dönme hareketi Katı halinde bulunan maddelerin tanecikleri yukarıdaki hareketlerden hangisi ya da hangilerini yaparlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
  HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam107
Toplam Ziyaret2840771