SOSYAL DOSYALARIM

6. sınıf madde test-matik 2Madde 2

1.
A)
B)
C)
D)   
1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi maddenin miktarına bağlıdır?
A) Kaynama noktası
B) Esneklik
C) Madenin kütlesi
D) Maddenin sıcaklığı
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerden hangisi arı madde sayılabilir?
A)Çamaşır suyu
B)Deniz suyu
C)Artezyen suyu
D)Yağmur suyu
3.
A)
B)
C)
D)
3. Ağırlıkla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Ağırlık madde miktarıdır
B)Ağırlık birimi Newton’dur
C) Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür.
D)Cismin ağırlığı bulunduğu yere göre değişmez
4.
A)
B)
C)
D)
4. Dinamometre kuvveti ölçen alete denir. Dinamometre yapımında maddenin hangi özelliğinden faydalanılmıştır?
A)Esnekliği
B)İletkenliği
C)Genleşmesi
D)Yoğunluğu
5.
A)
B)
C)
D)
5. İçinde farklı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Bileşik
B)Element
C)Karışım
D)Çözelti
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?
A) deniz suyu
B) şeker
C) Karbondioksit
D) İyot
7.
A)
B)
C)
D)
7. İçinde yalnız aynı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bileşik
B)Element
C)Karışım
D)Çözelti
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özellik değildir?
A) Boşluklu yapı
B) Kütle
C) Yoğunluk
D) Hacim
9.
A)
B)
C)
D)
9. Sıvı maddeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bulundukları kabın hacmini alırlar
B) Belirli bir şekilleri yoktur
C) Sıkıştırılamazlar
D) Konuldukları kabın şeklini alırlar
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıdaki maddelerin hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en fazladır?
A) Süt
B) Oksijen
C) Su
D) Bardak
11.
A)
B)
C)
D)
11.
I.Saf su
II.Demir
III.Talaşlı yağ Yukarıda verilen maddelerle ilgili olara aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. saf maddedir.
B) II. tek cins tanecik içerir.
C) III. homojen karışımdır.
D) I ve II aynı kaba konursa heterojen karışım olur.
12.
A)
B)
C)
D)
12.
- Yazın telefon tellerinin uzaması
-Hava ile şişirilmiş bir balonun sıcakta bekletildiğinde daha çok şişmesi
-Yazın tren raylarının uzaması Yukarıdaki olayları gözlemleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan ulaşamaz?
A) Katı maddeler sıcaklık etkisiyle genleşir.
B) Gazlar sıcaklık etkisiyle genleşir.
C) Sıcaklık artışı balonun daha çok şişmesine neden olmuştur.
D) Tel şeklindeki katı maddeler soğuyunca kısalır
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gazlar sıkıştırılabilir.
B) Katı maddelerde boşluk azdır.
C) Sıvılar gazlara göre daha kolay genleşir.
D) Moleküller atomların birleşmesiyle oluşur
14.
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir maddenin element olduğunu kanıtlar?
A)Tanecikli yapıda olması
B) Saf olması
C) Tek cins atomdan oluşması
D) Katı olması
15.
A)
B)
C)
D)
15.
I. Yüzük IV. Lastik
II. Oksijen V. Para
III. Kolonya VI. Su Yukarıdaki maddelerden hangilerinin atomları arasındaki boşluk, diğerlerinden çok daha azdır?
A) III ve IV
B) II ve VI
C) I ve V
D) IV ve VI
16.
A)
B)
C)
D)
16.
I. Bir cismin kütlesi o cisimdeki madde miktarıdır
II.Bir cismin kütlesi ile ağırlığı birbirinden farklıdır. Yukarıdaki verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I doğrudur
C) Her ikiside yanlıştır.
B)Yalnız II doğrudur
D) Her ikiside doğrudur
17.
A)
B)
C)
D)
17. Katı haldeki maddeleri oluşturan tanecikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aralarında çok az boşluk vardır. B ) Oldukları yerde titreşim hareketi yaparlar.
C) Birbiriyle sürekli temas halinde bulunur.
D) Kendi etraflarında döner ve birbirlerinin üzerinden kayarlar
18.
A)
B)
C)
D)
18. Maddenin sadece görünümü değişiyorsa buna fiziksel değişme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir?
A) mumun yanması
B) demirin paslanması
C) buzun erimesi
D) kağıdın yanması
19.
A)
B)
C)
D)
19. Maddenin fiziksel halleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Katı halde maddenin tanecikleri arasında boşluk yoktur.
B)Sıvı halde madde tanecikleri öteleme hareketi yaparlar.
C)Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar.
D)Sıvıların belirli bir hacmi vardır.
20.
A)
B)
C)
D)
20. Bir maddeyi oluşturan tanecikler ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır ?
A) Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar vardır.
B) Katı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, yok denecek kadar azdır.
C) Sıvı molekülleri arasındaki boşluk,katılardan fazladır.
D) Maddenin sıkıştırılabilir olması ile tanecikleri arasındaki boşluk miktarı arasında bir ilişki yoktur.
  HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
1 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam114
Toplam Ziyaret2840778