SOSYAL DOSYALARIM

6. sınıf madde test-matik 3Madde 3

1.
A)
B)
C)
D)    
1.
I. Atom kavramını ilk defa Democritos ortaya atmıştır.
II. Dalton’a göre atomlar içi dolu kürelerdir.
III.Democritos yaptığı deneyler sonucu her maddenin atomunun farklı olduğu söylenmiştir. Atom kavramı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B)Yalnız II
C) I ve II
D)I,II ve III
2.
A)
B)
C)
D)
2. Bileşiklerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıya ne denir?
A) Molekül
B) Element
C)İyon
D) Atom
3.
A)
B)
C)
D)
3.
I.Atomlardan oluşur.
II-Aynı oranda sıkışabilir ve genleşebilir.
III-Akma özelliğine sahiptir Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri katı, sıvı ve gazların ortak özelliklerindendir?
A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
4.
A)
B)
C)
D)
4. Element ve bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır?
A)Element aynı cins atomlardan oluşmuştur
B)Bileşikler farklı cins atomlardan oluşmuştur.
C)Elementler saf maddelerdir.
D)Bileşikler saf madde değildir.
5.
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdakilerden hangisi bileşik maddeler için yanlıştır?
A)Saf maddedir
B)Bileşik kendini oluşturan maddelerin özelliğini taşımaz.
C)Farklı cins atomlardan oluşmuştur.
D)Bileşik saf olmayan maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi elementler için doğru değildir?
A)Saf maddelerdir.
B)Aynı cins atom içerirler.
C)Tek atomdan oluşurlar.
D)Sembolle gösterilirler.
7.
A)
B)
C)
D)
7. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I- Katı maddeler sıkıştırılamazlar
II- Elementler birden fazla çeşit atoma sahiptir
III- Hal değişimleri fiziksel değişimdir
IV- Bileşikler saf madde değildirler
A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve III
D) II ve IV
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdaki ifadelerden hangileri ya da hangisi doğrudur?
I. Canlılar hücrelerden, hücreler de atomlardan oluşur
II. Katı maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk yoktur.
III. Atom kavramını ilk defa Dalton ortaya atmıştır.
A) I, II
B) II, III
C) Yalnız I
D) Yalnız III
9.
A)
B)
C)
D)
9.
I. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir
II. Element ve bileşiklerin hepsi atomik yapıdadır
III.Element ve bileşiklerin hepsi moleküler yapıdadır Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) II, III
D) I,II,III
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıdaki değişimlerin hangisi fiziksel değişimdir?
A) Kibritin yanması
B) Elmanın çürümesi
C) Yumurtanın haşlanması
D) Buzun erimesi
11.
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Katı haldeki maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B) Sıvı haldeki maddelerin taneleri hem titreşim hem de öteleme hareketi yapar
C) Elementi oluşturan atomlar birbirinin aynısıdır
D) Bileşikler farklı elementlerin bir araya gelmesiyle oluşan yeni maddelerdir.
12.
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bileşikler , saf maddelerdir.
B) Bileşikler , farklı tür atomlar içerirler.
C) Bileşikler , kendini oluşturan elementlerle aynı özelliğe sahiptir.
D) Su bir bileşiktir.
13.
A)
B)
C)
D)
13. H2O bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) molekülünde 3 tane atom bulunur
B)1 molekülde 2 hidrojen atomu içerir
C) Kendisini oluşturan H ve O atomunun özelliğini taşımaz
D)1 molekülünde 3 çeşit atomdan oluşur
14.
A)
B)
C)
D)
14.
X — Tek çeşit atom içerir.
Y — Farklı çeşit molekül içerir.
Z — Tek çeşit molekül içerir. Yukarıda verilen özelliklere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) X bileşik
B) Y element
C) X ve Z saf madde
D) Z karışım
15.
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapılı moleküllerdir?
A) Protein
B) Su
C)İyot molekülü
D)Hidrojen
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnektir?
A) Mumun yanması
B) Sütten yoğurt yapımı
C) Camın kırılması
D) Yumurtanın haşlanması
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Elementler atomlardan oluşmuştur.
B)Elementler moleküllerden oluşmuş ise tek çeşit tanecik içerir.
C)Elementler birleşerek bileşikleri oluşturur.
D)Elementler moleküllerden oluşmuş ise atomik yapılıdır.
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aynı cins atomlardan oluşmuş maddelere element denir.buna göre;aşağıdakilerden hangisi elementlere örnek olarak verilebilir?
A) su
B) oksijen gazı
C) tuz
D) şeker
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdaki maddelerin hangisinde tanecikler arasındaki uzaklık en fazladır?
A) porselen tabak
B) diş macunu
C) meyve suyu
D) doğal gaz
20.
A)
B)
C)
D)
20. Farklı cins atom ve moleküllerden oluşan saf olmayan maddelere karışım denir.Buna göre,aşağıdaki maddelerden hangisi karışımlara örnek olarak gösterilemez?
A) üzümlü kek
B) salça
C) tuz
D)ş ekerli su
  HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 


4 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam109
Toplam Ziyaret2840773