SOSYAL DOSYALARIM

6. sınıf madde test-matik 4Madde 4

1.
A)
B)
C)
D)   
1. Aşağıdakilerden hangisi maddenin yapısal özelliklerinden birisi değildir?
A) Atom
B) Kütle
C) Molekül
D) Elektron
2.
A)
B)
C)
D)
2. “Ezgi, beherglas içindeki bir miktar alkole katı iyot ekleyerek gözlemliyor.” Ezgi aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez?
A) İyodun dağılarak yayıldığını.
B) Alkolün renk değiştirdiğini.
C) İyodun atomlarının dağıldığını.
D) İyodun tanecikle yapılarının dağıldığını.
3.
A)
B)
C)
D)
3. Ezgi’nin yaptığı deney için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İyodun alkolde çözüldüğü
B) İyotla alkolün birleştiği
C) İyodun renk maddesi içerdiği
D) Alkolün iyodu değiştirdiği
4.
A)
B)
C)
D)
4. “Elif, bir küp şekeri bir bardak suya atarak karıştırıyor. Şekerin suda kaybolduğunu gözlemliyor.” Elif’in yaptığı bu deneyde şekerle ilgili ne söylenemez?
A) Şekerin taneciklerine ayrıldığı.
B) Şekerin su ile birleştiği.
C) Şeker moleküllerinin su molekülleri arasına sıkıştığı.
D) Şeker suda çözünür.
5.
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi maddenin yapısı ve atomun tanınmasıyla ilgili bir çalışma yapmamıştır?
A) Democritus
B) John Dalton
C) Newton
D) Marie Curie
6.
A)
B)
C)
D)
6. Maddede atomlar ve bunlar arasındaki boşluklar aşağıdakilerden hangisinde etkilidir?
A) Koku
B) Hacim
C) Kütle
D) Renk
7.
A)
B)
C)
D)
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı atomlar birleşmezler
B) Atomlar birleşerek madde moleküllerini oluşturur.
C) Su bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşmuştur.
D) Moleküllerde atom sayısı azsa basit yapılıdır.
8.
A)
B)
C)
D)
8. Tek çeşit atomdan oluşan yapılara ne ad verilir?
A) Karışım
B) Element
C) Bileşik
D) Molekül
9.
A)
B)
C)
D)
9. En az iki farklı elementin bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddelere ne ad verilir?
A) Karışım
B) Element
C) Bileşik
D) Molekül
10.
A)
B)
C)
D)
10. Birden çok çeşitli atomların oluşturdukları yapılara moleküler yapı denir. Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler yapılıdır?
A) Oksijen
B) Hidrojen
C) Karbon
D) Su
11.
A)
B)
C)
D)
11. Tek çeşit atomların oluşturduğu yapılara atomik yapı denir. Aşağıdakilerden hangisi atomik yapıya sahiptir?
A) Azot
B) Karbondioksit
C) Hava
D) su
12.
A)
B)
C)
D)
12. Belirli sayılardaki atomların birleşerek oluşturdukları yapılara ne ad verilir?
A) Moleküler yapı
B) Moleküler yapılı bileşik
C) Atomik yapı
D) Saf madde
13.
A)
B)
C)
D)
13. Maddelerin kimliğini değiştirmeden sadece görünümlerinde meydana gelen değişmelere ne ad verilir?
A) Kimyasal değişim
B) Moleküler değişim
C) Atomik değişim
D) Fiziksel değişim.
14.
A)
B)
C)
D)
14. Bir maddenin çeşitli etkilerle başka bir maddeye dönüşmesi olayına ne ad verilir?
A) Kimyasal değişim
B) Moleküler değişim
C) Atomik değişim
D) Fiziksel değişim.
15.
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdakilerden hangisi birden çok maddenin kendi yapılarını koruyarak oluşturduğu bir yapıdır?
A) Bileşik
B) Karışım
C) Değişim
D) Bozunma
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdaki maddelerden hangisinde atomlar arasındaki boşluklar diğerlerinden daha fazladır?
A) demir
B) Bakır
C) Su
D) Bal
17.
A)
B)
C)
D)
17. Hal değiştirme aşağıdaki değişimlerden hanginse örnek gösterilebilir?
A) Kimyasal değişim
B) Moleküler değişim
C) Atomik değişim
D) Fiziksel değişim.
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?
A) Su buharı
B) Şeker
C) Deniz suyu
D) Meyve suyu
19.
A)
B)
C)
D)
19. Maddedeki değişimlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zeytinyağı + su karışımı fizikseldir.
B) Kabartma tozu + sirke karışımı fizikseldir.
C) Buzun erimesi fizikseldir.
D) Mumun yanması kimyasaldır
20.
A)
B)
C)
D)
20.
I. Saftır.
II. Homojendir.
III. Aynı cins atom içerir. İfadelerinden hangisi ya da hangileri element ve bileşiklerin ortak özelliklerinden değildir?
A) Yalnız I
B) I – II
C) Yalnız III
D) II – III
  HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN

 

DEĞERLENDİR

   

 

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam106
Toplam Ziyaret2840770