SOSYAL DOSYALARIM

testlere geri dön<<<Dalaşım Sistemi

1.
A)
B)
C)
D)   
1. Kan ile vücut hücreleri arasındaki besin ve gaz alışverişini sağlayan damar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aort atardamar
B) Toplardamar
C) Akciğer toplardamar
D) Kılcal damar
2.
A)
B)
C)
D)
2. Oksijenin solunum sisteminde izlediği yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Burun-Soluk Borusu-Bronşçuklar-Bronşlar-Kan-Alveoller-Hücre
B) Hücre-Kan-Alveoller- Bronşçuklar-Bronşlar-Soluk Borusu- Burun
C) Burun-Soluk Borusu-Bronşlar-Bronşçuklar-Alveoller- Kan-Hücre
D) Ağız--Soluk Borusu- Bronşçuklar-Bronşlar-Alveoller- Kan-Hücre
3.
A)
B)
C)
D)
3. Kalbin dört odacıklı olması aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?
A) Kalbin kanı pompalamasını sağlar.
B) Kalbe giren kanın geldiği damarlara geri dönmesini engeller.
C) Kirli kanın akciğerlere, temiz kanın vücuda yönlendirilmesini sağlar.
D) Kirli kan ile temiz kanın birbirine karışmasını önler.
4.
A)
B)
C)
D)
4. Kasların yapıları ve çalışma sistemleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yürek kası çizgili kastır.
B) Düz kaslar istemsiz çalışırlar.
C) Çizgili kaslar isteğe bağlı çalışırlar.
D) Yürek kası isteğe bağlı çalışır
5.
A)
B)
C)
D)
5. Akcigerlerde temizlenen kanı kalbin sol kulakçığına aşağıdaki damarlardan hangisi getirir?
A) Aort atar damar
B) Akciğer atar damarı
C) Akciğer toplardamarı
D) Üst ana toplardamarı
6.
A)
B)
C)
D)
6. Kan hücrelerinin görevleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Alyuvar Akyuvar Kan pulcukları
A) Oksijen taşır Vücut savunması Kanın pıhtılaşması
B) Kanın pıhtılaşması Vücut savunması Oksijen taşır
C) Oksijen taşır Kanın pıhtılaşması Vücut savunması
D) Vücut savunması Oksijen taşır Kanın pıhtılaşması
7.
A)
B)
C)
D)
7. Aşağıda insan vücudundaki damarların özellikleri verilmiştir.
I- İnce yapılıdırlar, dokularla kan arasındaki madde alışverişinin yapıldığı damarlardır
II- Kanı kalpten vücut hücreleri yada organlara taşıyan damarlardır
III- Kanı kalbe geri getiren damarlardır. Buna göre özellikleri verilmiş olan damarlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. I II III .
A) Kılcal Damar Toplar Damar Atar Damar
B) Toplar Damar Atar Damar Kılcal Damar
C) Kılcal Damar Atar Damar Toplar Damar
D) Atar Damar Kılcal Damar Toplar Damar
8.
A)
B)
C)
D)
8. Kalbin yapısı ve çalışmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I-Kalpten vücuda pompalanan kan kulakçıklardan çıkar.
II-Kalp,isteğimiz dışında çalışan kırmızı kaslardan oluşur.
III-Kalbin kulakçık ve karıncıkları birbirine zıt çalışır
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III
9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdakilerden hangisi alyuvarlar için yanlış bir bilgidir?
A) kırmızı renk maddesi taşır
B) vücudu mikroplara karşı korur
C) hücrelere oksijen taşır
D) hücrelerden karbondioksit alıp akciğere taşır
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevlerinden değildir?
A) Vücut ısısının ayarlanmasında rol oynar.
B) Besin ve oksijeni hücrelere taşır.
C) Atık maddeleri hücrelerden uzaklaştırır.
D) Vücudu çarpma ve darbelerden korur
11.
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarının sağlığı için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Düzenli spor yapma
B) Sigara kullanmama
C) Alkol kullanma
D) Dengeli beslenme
12.
A)
B)
C)
D)
12.
I. Yapısında hemoglobin bulunur.
II. Vücudumuzun savunmasında görevlidir.
III. Olgunlaşırken çekirdeğini kaybeder.
IV. Hücrelere oksijen taşır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri alyuvar hücrelerine aittir? A) I, II
B) II, IV
C) I, III, IV
D) II, III, IV
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdaki durumların hangisinde insanda kanda akyuvar sayısı artmaz?
A) nezle olan kişinin
B)grip olan kişinin
C) şeker hastası olan kişinin
D)kızamık olan kişinin
14.
A)
B)
C)
D)
14. Kanın kalbin sağ kulakçığından akciğerlere gidip kalbin sol kulakçığına gelmesine ne ad verilir?
A) tur
B) büyük dolaşım
C) kanın temizlenmesi
D) küçük dolaşım
15.
A)
B)
C)
D)
15. Kırmızı çizgili kasa sahip olduğu halde isteğimiz dışı çalışan organımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akciğer
B) Mide
C) kalp
D) Beyin
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdaki kan gruplarından hangisinde kan grubunu belirleyen proteinlerin her ikisi de yoktur?
A) A grubu
B) B grubu
C) AB grubu
D) 0 grubu
17.
A)
B)
C)
D)
17.
X : Oksijen ve karbondioksit taşır
Y : Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
Z : Vücudu mikroplara karşı savunur
Yukarıda X,Y ve Z kan hücreleri ve görevleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki hangi seçenekte kan hücreleri doğru olarak verilmiştir?
X Y Z
A) Alyuvar Kan pulcuğu Akyuvar
B) Kan pulcuğu Akyuvar Alyuvar
C) Alyuvar Akyuvar Kan pulcuğu
D) Akyuvar Kan pulcuğu Alyuvar
18.
A)
B)
C)
D)
18. B Rh(-) kan grubuna sahip birisi aşağıdaki kan gruplarından hangisi ya da hangilerine kan verebilir. I- AB Rh(-) II- AB Rh(+) III-B Rh(+)
A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden hangisi solunum ile ilgili değildir?
A) Diyafram
B) Gırtlak
C) Broşlar
D) kalp
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdakilerden hangisi alyuvar kan hücrelerinin üretim yeridir?
A) Kalp
B) Karaciğer
C) Kırmızı kemik iliği
D) Safra kesesi
21.
A)
B)
C)
D)
21.Aşağıdakilerden hangisi kandaki alyuvar sayısının artışına neden olur?
A) Ortamdaki karbondioksit miktarının azalması
B) Vücuda mikropların girmesi
C) Ortamdaki oksijen miktarının azalması
D) Aşı uygulanması
22.
A)
B)
C)
D)
22. Aşağıdakilerden hangisinin akciğerlerin korunmasında etkisi yoktur?
A)Burun içinde kılların yer alması
B)Alınan havanın burunda ısıtılması
C)Kalbin akciğerlerin arasında yer alması
D)Soluk borusunun iç yüzeyinin mukus tabakası ile kaplanmış olması
23.
A)
B)
C)
D)
23. Kanın kalbin sağ karıncığından akciğerlere gidip kalbin sol kulakçığına gelmesine ne ad verilir?
A) Tur
B) Büyük dolaşım
C) Kanın temizlenmesi
D) Küçük dolaşım
24.
A)
B)
C)
D)
24. İnsanlardaki küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vücutta oluşan atık maddeleri deri yoluyla dışarı atmak
B) Kirli kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak ve temizlenen kanı kalbe geri getirmek
C) Vücuda giren mikroplarla savaşmak
D) Beyne temiz kanı ulaştırmak

25.
A)
B)
C)
D)

 

25. Akciğer atardamarındaki kan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kan vücuda gitmektedir.
B) Kan oksijence fakirdir.
C) Kan oksijence zengindir.
D) Kan akciğerlerden gelmektedir.
 KAYNAK:Ali DAĞDEVİREN

 

DEĞERLENDİR

  

 

 

 
2 Yorum - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam115
Toplam Ziyaret2840779