8. sınıf kalıtım test çöz 1

8. sınıf testlere dön<<
                                     8. SINIF HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM TEST-MATİK 1

1-Bir DNA molekülünün belirli bir parçasında 220 nükleotit olduğuna göre fosfat sayısının baz sayısına oranı nedir?

A.1/4     B. 1     C. 1/2       D. 1/5

2-Aşağıdakilerden hangisi bir araya gelerek (RNA da) bir Nükleotid oluşturamaz?

A) Fosfat- Riboz- Timin            B) Fosfat- Riboz- Urasil

C) Fosfat - Riboz- Adenin        D) Fosfat- Riboz- Guanin

3- Bir DNA molekülünde bir zincirdeki nükleotid dizilişi S-S-G-T-S-G-A-T’ dır. Diğer zincirdeki nükleotid dizilişi aşağıda verilenlerden hangisi gibi olmalıdır?

a) G-G-G-S-A-A-G -S             b) G-G-S-A-G-S-T-A                                                

c) G-G-S-S-T-A-T -T               d) G-G-S-A-G-T-A-G

4- Aşağıdakilerden hangisi ökaryot(çekirdekli) hücrelerde DNA ve RNA arasındaki farklardan değildir?

A) DNA çekirdekte, RNA çekirdek ve stoplazmada bulunur

B) DNA çift zincirli, RNA tek zincirli

C) DNA da fosfat var, RNA da yok

D) DNA kendini eşler, RNA eşleyemez

5-)Aşağıda verilenlerin hangisi DNA ve RNA moleküllerinin ayırt edilmesinde kullanılmaz?

A)Fosfat      B)Timin           C)Urasil                 D)Deoksiriboz

6-)Aşağıda fenotipleri verilen bezelyelerden hangileri çaprazlandığında sarı bezelye oluşturulamaz?(Sarı renk yeşil renge baskındır.)

A)Sarı(Ss).sarı(Ss)          B)Sarı(Ss).yeşil(ss)                                

C)Yeşil(ss).yeşil(ss)       D)Sarı(Ss).sarı(SS)

7-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) DNA molekülü kendini eşler.

b) Urasil, DNA molekülünde bulunan bir bazdır.

c) DNA molekülünde A/T ≠ 1 oranı bulunur.

d) DNA molekülü sitoplazmada bulunur.

8-Aşağıdaki özelliklerden kaç tanesi kalıtsal özelliktir?

* Göz rengi 

* Kan grubu

* Saç uzunluğu

* Dil yuvarlama

   a) 1            b)2          c)3            d)4
 

9-Aşağıdaki sembollerden hangisi melez dominant bir özelliği gösterir?

  a) G           b) Gg       c)GG          d)gg

10-

I. Balığın sperm hücresi

II. Yaprağın stoma hücresi

III. Kedinin karaciğer hücresi

IV. Yumurta ana hücresi

Yukarıdakilerden hangilerini 2n sayıda kromozoma sahiptir?

a) Yalnız I      b) Yalnız IV             c) II , III ve IV          d) I ve IV

11- Bir bakteri DNA’sının analizi sonucunda, 400 tane guanin bazı ve 2400 tane deoksiriboz şekeri tespit edilmiştir.

Buna göre bakteri DNA’sı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 400 tane sitozin bazı bulunur.

B) 800 tane adenin bazı bulunur.

C) Toplam 3200 zayıf hidrojen bağı bulunur.

D) Toplam 2400 nükleotit bulunur.

12- Bireylerde kalıtsal karakterlerin oluşmasıyla ilgili olarak;

I. Bireyde; karakter genlerinden her ikisinin de çekinik olması

II. Bireyde; karakter genlerinden her ikisinin de baskın olması

III. Bireyde; karakter genlerinden birinin baskın diğerinin çekinik olması

Şeklindeki durumların hangilerinde yavru canlı dominant(baskın) fenotipli olabilir?

A) Yalnız I       B) I ve II        C) I ve III        D) II ve III

13-Aşağıdakilerden hangisi hem DNA hem RNA’nın yapısına katılır?

A)fosfat                     B)deoksiriboz            C)riboz           D)timin

14-Aşagıdakilerden hangisi sonradan kazanılan ve kalıcı olmayan değişikliğe denir?

A) mutasyon     B) adaptasyon    C) modifikasyon        D) seleksiyon

15-.Bir DNA molekülünde toplam 2800 nükleotit bulunmaktadır.bunlardan 400 tanesi adenin bazı olduğuna göre (2S+T)/G oranı kaçtır?

A)12/5                B)10/3             C)6/5            D)14/3

16- Aşağıdakilerden hangisi,aynı türün bireyleri arasında,sadece kalıtsalözelliklere bağlı olarak ortaya çıkan farklılıktır?

A)Spor yapam kimselerin kasların farklı gelişmeler göstermesi

B)İnsanların her bir hastalık etkenine özgü olan farklı bağışıklık tepkileri vermesi

C)Larva dönemindeki beslenmeye göre ana arının işçi arılardan farklı gelişmesi

D)Ağaçların rüzgar alma yönüne uygun olarak,farklı biçimlerde gelişmesi

17- 500 nükleotidden meydana gelen DNA zincirinde 200 timin olduğuna göre,sitozin sayısı ne olmalıdır?

A) 50         B)100         C) 150           D)200

18-. Aşağıdakilerden hangisi nükleotid çeşididir?

I. Adenin ribonükleotid

II. Urasil deoksiribonükleotid

III. Timin ribonükleotid

A) Yalnız I        B) I – II           C) II – III                 D) I – II – III

19-Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır?

A)DNA eşleşmesine

B)Crossing-over olayın görülmesi

C) Sitoplazma bölünmesine

D)Çeğirdekçik zarının kaybolmasına

20-Heterozigot siyah saçlı anne ile sarı saçlı babanın doğacak çocuklarının sarı saçlı olma olasılığı % kaçtır?

        a) %75       b) %25         c) %50          d) % 100

 

 


 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN:Ali DAĞDEVİREN
 

Yorumlar - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret2882385