8. sınıf kalıtım test-matik 2

1-DNA ‘ nın her canlıda farklı bilgiler taşımasının sebebi nedir?

A ) Çekirdekte bulunması.

B ) Fosfatın dizilişi.

C ) Şekerlerin dizilişi.

D ) Nükleotidlerin dizilişi.

2-Heterozigot siyah saçlı anne ile sarı saçlı babanın doğacak çocuklarının sarı saçlı olma olasılığı % kaçtır?

  a) %75        b) %25          c) %50          d) % 100

3-“DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) nükleotit, DNA, kromozom, gen       B) DNA, gen, kromozom, nükleotit

C) nükleotit, gen, DNA, kromozom       D) kromozom, gen, nükleotit, DNA

4-Adenin sayısı Guanin sayısının üç katı olan bir DNA molekülünün toplam nükleotid sayısı 2400 olduğuna göre bu DNA molekülünde bulunan toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?

      A) 300          B)900         C)1800         D) 2700

5-Üç çocuğuda erkek olan bir babanın dördüncü çocuğunun kız olma ihtimali nedir?

           A) %0              B) %25           C) %50          D) %100

6- Aşağıdakilerden hangisi DNA’ nın özelliklerinden biri değildir?

A) Hücre bölünmesinde rol oynar.

B) Taşıdığı guanin sayısı daima sitozin sayısına eşittir.

C) Taşıdığı Fosfat sayısı daima deoksiriboz şekeri sayısına eşittir.

D) Adenin ve timin toplam sayısı, guanin ve sitozin toplam sayısına eşittir.

7-Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir?

A) Dil yuvarlama           B) Kültür    C) Boy uzunluğu     D) Göz rengi

8-Kalıtımla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)BB –Homozigot baskın

B)Bb –Heterozigot melez

C)aa -Heterozigot melez

D)Çekinik karakter- Resesif karakter

9-Bir hücrede bulunan DNA molekülünün yapısında aşağıda verilen moleküllerden hangisi kesinlikle oluşmaz?

A- Guanin bazı               B- Deoksiriboz şekeri

C- Glikoz şekeri             D-Timin bazı

10- Mitoz bölünme ile ;

I.) Üreme

II.) Büyüme

III.) Canlı çeşitliliği

IV.) Gelişme

Yukarıda verilenlerden hangisi sağlanamaz?

A) IV B) II C) I D) III

11-Aynı gün doğan çocuklardan ;

I. Çocuk 0

II.Çocuk A

III.Çocuk AB kan gruplarına sahiptir.

Bu çocuklardan hangileri anne O , baba AB olan bir aileye ait olamaz?

      A)I            B)II             C) I –II             D) I-III

12-Genotip ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Beslenmeyle ilgili olarak olumlu yada olumsuz değişebilir

B) Çevrenin etkileri genotip üzerinde etkin değildir

C) Mutasyonlar genotipi değiştirir

D) Genetik olarak taşıdığımız bütün bilgi genotipimizdir

13-Bir DNA molekülünde bir zincirdeki nükleotid dizilişi A-T-A-G-A-T-A diğer zincirdeki nukleotit dizilişi aşağıda verilenlerden hangisi gibi olmalıdır?

A) T-A-G-S-A-A-G      B) T-A-G-S-T-T-G         C) T-A-T-S-T-A-T      D) T-A-G-S-T-T-A

14- Canlının genetik yapısına ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan görünüşüne ne denir?

    a) Genetik            b) Genotip         c) Fenotip            d) Kalıtım

15-Mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran ve canlılarda çeşitliliği sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mayozun üreme ana hücrelerinde görülmesi

B) Mayoz sonucunda 4 hücre oluşması

C) Parça değişimi

D) Kromozom sayısının değişmemesi

16-Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

a. Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi ara lamel(orta plak)şeklinde gerçekleşir.

b. Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı iki katı artar.

c. Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir.

d. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler ana hücre ile aynı özelliktedir.

17-Renk körlüğü bakımından sağlıklı bir baba ile taşıyıcı bir annenin çocuklarının renkkörü olma olasılığı yüzde kaçtır?

    a)%25          b)%50            c)%75              d)%0

18-

I. Üreme ana hücrelerinde görülür.

II. Parça değişimi gerçekleşir.

III. İki yavru hücre oluşur.

IV. Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?

    A) I ve II        B) I ve III         C) I.II ve IV           D) I,II,III ve IV

19-Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal hastalıklardan biri değildir?

A) Hemofili    B) Kan uyuşmazlığı      C) Renk körlüğü       D) Orak hücreli anemi

20-Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan anne ve babanın çocuklarının Akdeniz anemi hastası olma olasılığı % kaçtır?

   A) % 100                    B) % 50                 C) % 25               D) % 0

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAYIRLAYAN:Ali DAĞDEVİRE

Yorumlar - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam43
Toplam Ziyaret2882389