8. sınıf kalıtım test-matik 3

8.Sınıf Kalıtım test-matik 3

1. DNA'nın bir zincirindeki timinin karşısına,diğer zincirinde hangi organik baz gelir?

A)guanin           B)urasil          C)sitozin       D)adenin

2. 500 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 200 timin olduğuna göre,sitozin sayısı ne olmalıdır?

A)50      B)100         C)200          D)250

3. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında DNA molekülü bulunur?

A)çekirdek zarı    B)hücre çeperi      C)kromatin iplik       D)hücre zarı

4. Aşağıdakilerden hangisi yavru döllerin ana-babalarından farklı karakterler taşımalarına neden olamaz?

A)eşeysiz üreme    B)mutasyon     C)eşeyli üreme     D)crossing-over

5. Aynı türden bireylerin erkekleri ile dişilerinin aynı karaktere ait genlerine ne ad verilir? 

A)arı döl     B)alel gen       C)melez döl        D)dominant gen

6. Bir anne babanın üç çocuğu erkek olmuştur.Dördüncü çocuğunda erkek olma olasılığı kaçtır?

A)4/4        B)3/4          C)1/2             D)1/16

7. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal özelliklerin belirlendiği canlı birimidir?

 A)sentrozom           B)gen             C)RNA               D)fenotip

8. Aşağıdakilerden hangisinde genler çift olarak bulunmaz?

 A)solucanın kas hücrelerinde               B)köpeğin karaciğer hücrelerinde

C)buğdayın yaprak hücrelerinde          D)kurbağanın sperm hücrelerinde

9. Nükleotitlerin yapısını kuran maddelerden hangisi inorganiktir?

 A)deoksiriboz        B)urasil             C)fosfat            D)adenin

10. Nükleik asitlerde kaç çeşit nükleotit vardır?

A)4                 B)5                  C)7                       D)8

11. Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün özelliği değildir?

A)Ribonükleik asit moleküllerinden yapılmıştır.

B)Nükleotit dizileri dev yapılı moleküllerdir.

C)Işık mikroskobunda görünmeyip,elektron mikroskobunda görünürler.

D)Eşlenerek kendilerine benzer moleküller yapabilirler.

12. RNA molekülü nerede sentezlenir?

A)çekirdek            B)ribozom       C)sitoplazma          D)kendi üzerinde

13. Hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı bir anne ile hasta bir babanın oğul döllerinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi yanlıştır?

A)Erkeklerin % 100'ü hemofili olur.

B)Kızların %50'si hemofili olur.

C)Kızların %50'si taşıyıcı olur.

D)Erkeklerin %50'si normal olur.

14. Melez iki canlının çaprazlanmasından,hangi oranda dominant karakterde fertler meydana gelir?

A)1/4           B)2/4              C)3/4              D)4/4

15. Bezelyelerde sarı tohum rengi dominanttır.Melez sarı bezelye ile yeşil bezelye çaprazlandığında,hangi oranda yeşil bezelye elde edilebilir?

 A)1/4           B)1/2              C)3/4              D)3/8

16. Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnektir?

A)Güneş etkisiyle derideki bronzlaşma

B)kaza sonucu kolunu kaybetme

C)DNA'nın bir kısmının kopması

D)DNA'nın kendini eşlemesi

17. Ayşe,Mehmet'e kan verebiliyor.Nalan,Mehmet ve Ahmet'e kan verebiliyor.Ancak,Ahmet,Mehmet'ten kan alamıyor.Buna göre,hangi iki kişinin kan grubu kesinlikle aynı olamaz?

A)Ayşe-Mehmet                B)Mehmet-Ahmet

C)Ahmet-Nalan                 D)Nalan-Ayşe

18. İki melez bezelyenin çaprazlanmasından meydana gelen saf ırk-ressesif karakter oranı,aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/4            B)2/4             C)3/4           D)4/4

19. Altı parmaklı bir baba ile melez beş parmaklı ananın ilk çocuğunun,altı parmaklı olma ihtimali nedir?(altı parmaklılık çekinik)

A)%100         B)%75             C)%50            D)%25

20. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir özellik değildir?

 A)göz rengi        B)boy uzunluğu          C)kan grubu     D)saç uzunluğu

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAYIRLAYAN:Ali DAĞDEVİRE

Yorumlar - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret2882386