Bilim İnsanları

Bilim İnsanları

ÇAĞLAR BOYU BİLİM ADAMLARI

Thomson, George Paget (1892-1975)
Broglie, Louis Victor Pierre de (1892)
Semenov, Nikolay Nikolayevich (1896)
Appleton, Edward Victor (1892-1965)
Compton, Arthur Holly (1892-1962)
Karrer, Paul (1889-1971)
Waksman, Selman Abraham (1888-1973)
Chadwick, James (1891-1974)
Stern, Otto (1888-1969)
Zemicke, Frits (1888-1966)
Bragg, WiIliam Lawrance (1890-1971)
Giauque, WiIliam Francis (1895)
Urey, Harold Clayton (1893-1981)
Doisy, Edward Adelbert (1893)
Heymans, Comeille Jean François (1892-1968)
Virtanen, Artturi IImari (1895-1973)
Davisson, Clinton Joseph (1881-1958)
Heyrovsky, Jaroslav (1890-1967)
Reichstein, Tadensz (1897)
Gasser, Herbert Spencer (1888-1963)
Mulliken, Robert Sanderson (1896-)
Banting, Frederick Grant (1891-1941)
Muller, Hermann Joseph (1890-1967)
Fermat, Pierre de (1601-1665)
Raman, Chandrasekhara Venkata (1888-1970)

Bacon, Francis (1561-1626)
Descartes, Rene (1596-1650)
Harvey, WiIliam (1578-1657)
Carrel, Alexis (1873-1944)
Galilei, Galileo (1564-1642)
Stevin, Simon (1548-1620)
Brahe, Tycho (1546-1601)
Schrödinger, Erwin (1887-1961)
Napier, John (1550-1617)

Luca Pacioli (1445-1514) Matematik
Paracelsus (1493-1541) Tıp
W. Henry Brogg (1862-1942) Fizik
R. Adolf Zsigmondy (1865-1929) Kimya
E. Charles Guilloume (1861-1938) Fizik
Alfred Werner (1866-1919) Kimya
Jule Henri Nicolle (1866-1936) Tıp
Eratosten (Fizik)
Andre Claude (Mucit) Sigmund Freud (1856-1939) Psikoloji
Marie Curie (1867-1934) Fizik
Nikola Tesla
Galileo Galilei (1564-1642) Gökbilim
Arşimed (Matematik-Kimya)
Hipocrates (Tıp)
Isaac Newton (Fizik)
Andreas Vesalius (1514-1564) Tıp
Ambroise Parc (1510-1590) Tıp
Theodor Kocher (1841-1917) Tıp
Thomson Rees C. Wilson (1869-1959) Fizik
J. Baptiste Perrin (1870-1942) Fizik
Vincent Baptiste Bordet (1870-1961) Tıp
Marie Curie (1867-1934) Kimya-Fizik
A.Victor François Grignard (1871-1935) Kimya

Andreas Grib Fibiger (1867-1928) Tıp
Fritz Haber (1868-1934) Kimya
T. Hunt Morgan (1866-1945) Genetik
Karl Landsteiner (1868-1943) Tıp
Hans Spemann (1869-1941) Zooloji
Fritz Pregl (1869-1930) Kimya
N. Gustaf Dalen (1869-1937) Mühendislik
T. William Richards (1868-1928) Kimya
Niccolo Tortoglia (1500-1557) Matematik
Geronimo Cardano (1501-1576) Matematik
Franciscus Vieta (1540-1603) Matematik
Van't Hoff (1852-1911) Fizikokimya
Robert Millikan (1868-1953) Fizik
J. John Thomson (1856-1940) Fizik
Christiaan Eijkman (1858-1930) Tıp
Ferdinand Moissan (1852-1907) Kimya
Otto Fritz Meyerhof (1884-1951) Biyokimya
Karl Von Frisch (1886-) Zoolog
George Richards Minot (1885-1950) Tıp
James Batcheller Sumner (1877-1955) Biyokimya
Heinrich Otto Wieland (1877-1957) Kimya
Henry Hallot Dale (1875-1968) Tıp
John James Richard Macleod (1876-1936) Fizyoloji
Robert Barany (1876-1936) Tıp
Johannes Stark (1874-1957) Fizik
Johannes Kepler (1571-1630) Gökbilim
William Francis Aston (1877-1944) Kimya-Fizik
Frederick Soddy (1877-1966) Kimya
Glover Charles Barka (1877-1944) Fizik
Marconi (1874-1937) Fizik
Joseph Erlanger (1874-1964) Fizyoloji
Adolf Otto Reinhold Windovs (1876-1959) Kimya
Gustof Dalen (1869-1937) Mühendislik
Otto Paul Hermann Diels (1876-1954) Kimya
Ernest Rutherford (1871-1937) Fizik
Arthur Harden (1865-1940) Biyokimya
Otto Loewi (1873-1961) Fizyoloji
Euler-Chelpin (1873-1964) Kimya
Karl Bosch (1874-1940) Kimya
Antonio Egas Moniz (1874-1955) Tıp
Steenberg Krogh (1874-1949) Fizyoloji
Richard Willstaetter (1872-1942) Kimya
Bohr (1885-1962) Fizik
Bridgman (1882-1961) Fizik
James Frank (1882-1964) Fizik
Victor Franz Hess (1883-1964) Fizik
William Peter Joseph William (1864-1966) Kimya
Walter Norman Hawerth (1883-1950) Kimya
Karl Rudolph Friedric Bergius (1884-1949) Kimya
Owen Williams Richardson (1879-1959) Fizik
Georg Franz Wilheim Walther Bothe (1891-1957) Fizik
György Hevesy (1885-1966) Kimya
Albert Einstein (1879-1955) Fizik
Otto Hahn (1879-1968) Fizikokimya
Hans Fischer (1881-1945) Kimya
Irwing Langmuir (1881-1957) Kimya
Hermann Staudinger (1881-1965) Kimya
Walter Rudolf Hess (1881-1973) Tıp
Edgar Douglas Adrian (1889-1977) Tıp
Bernardo Alberto Houssay (1887-1971) Tıp
Otto Heinrich Warburg (1883-1970) Biyokimya
Alexander Fleming (1881-1955) Tıp
George Hayt Whipple (1878-1976) Tıp
Frencis Peyton Rous (1879-1970) Tıp
Archibald Vivian Hill (1886-1977) Fizyoloji-Tıp
Edward Calvin Kendall (1886-1973) Biyokimya
Gauss, Dirichlet, Riemann (Matematik) Eratosthenes (M.Ö. 273-192) Matematik Leonardo da Vinci (1452-1519) Werner Heisenberg (1901-1976) Fizik John Dalton (1766-1844) Kimya Louis Pasteur (1822-1895) Tıp
Darwin (1809-1882) Biyoloji Bergamalı Galenos (Tıp)
Albert Einstein (1879-1947) Fizik
Max Planck (1858-1947) Fizik
James Clerk Maxwell (1831-1879) Fizik
Mendel (1822-1884) Biyoloji
Faraday (1781-1867) Kimya
Lavoisier (1743-1794) Kimya
James Van Allen (Fizik)
Kepler (1571-1630) Gökbilim
Newton (1642-1727) Fizik
Stephen W. Hawking (Fizik)
Harold E. Edgerton (1903-) Fotoğraf

Leibniz
Galieo Galilei
Thomas Alva Edison
Marie Curie
Michael Faraday:
Luigi Galvani ve elektriğin öncüleri
William Harvey

Gregor Mendel (Biyoloji)
Charles Darwin (Biyoloji)
Darwin'in Beagle Gezisi ve Doğal Seçilim Teorisi

1900  SONRASI TÜRK BİLİM ADAMLARI

Sait Akpınar - (Fizik)
Ayşe Erzan - (Fizik)
Ali Rıza Berkem - (Kimya)
Jale İnan - (Arkeoloji)
Gazi Yaşargil  - (Tıp)
Semahat Geldiay - (Zooloji)
Mustafa İlhan - (Tp)
Cahit Arf - (Matematik)
Mehmet Erbudak - (Fizik)
Fikret Kargı - (Kimya)
Cavit Erginsoy - (Fizik)
Refik Kortan - (Fizik)
Atilla Ertan - (Tıp)
Sevim Ercan - (Tıp)
Erhan Çınlar - (Matematik)
Ziya Akçasu - (Mühendislik)
Selman Akbulut - (Matematik)
Rüştü Kazım Türker - (Farmakoloji)
Alaeddin Akçasu - (Farmakoloji)
Gündüz İkeda - (Matematik)
Sırrı Erinç - (Yerbilim)
Nimet Tahsin Özgüç - (Arkeoloji)
Sedat Alp - (Hititoloji)
İhsan Ketin - (Yerbilim)
Refik Fenmen - (Mühendislik)
Paris Pişmiş - (Gökbilim)
Remziye Hisar - (Kimya)
Kamile Şevket Mutlu - (Tıp)
Asım Orhan Barut - (Fizik)
Muzaffer Aksoy - (Tıp)
Temel Çokoloz - (Kimya)
M. Orhan Öztürk (Psikiyatri)
Dilhan Eryurt (Gökbilim)
Halet Çambel (Arkeoloji)
Halil İnalcık (Tarih)
Bahattin Baysal (Kimya)
Ekrem Akurgal (Arkeoloji)
Ata Nutku (Mühendis-Gemi Yapımı)
Mübeccel B. Kıray (Sosyoloji)
Semavi Eyice (Sanat Tarihi)
M. Orhan Öztürk (Psikiyatri)
Tevfik Karabağ (Böcekbilim)
Feza Gürsey (Fizik)
İhsan Ketin (Yerbilim)
Cahit Arf (Matematik)
Mustafa İnan (Mühendislik)
Mustafa İnan
Prof. Dr. Osman Tosun (Ziraat-Genetik)
Ahmet Topkaya (Diş Hekimliği)
Baltacıoğlu (Yazınbilim)
Cavit Erginsoy (Fizik)
Oktay Sinanoğlu (Kimya)

ÇAĞINI AŞAN BİLİM İNSANLARIMIZ

Ömer Hayyam
Nasirüddin Tusi - 13. yy - Matematik ve Gökbilim
Erzurumlu İbrahim Hakkı - 18. yy -Gökbilim ve Felsefeci
El Kindi - Psikofizyoloji
Ahmet Fergani - 9. yy - Matematik ve Gökbilim
Ebul Reyhan El Beyruni - (973-1052) - Matematik,Fizik ve Doğabilim
Abbas Vesim - 18. yy - Tıp
Rumi - (1337 - 1436) - Matematik ve Gökbilim
İbnu-l Heysem (965 - 1039) - Fizik
Piri Reis - 16. yy - Denizcilik
Ebu'l Vefa - (940 - 998) - Matematik
Gevrekzade Hasan Efendi - 19. yy - Tıp
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Şerafeddin Sabuncuoğlu - Tıp - 14. yy
İbn-i Sina - (980-1037) - Tıp
Katip Çelebi 16.yy Geometri-Coğrafya
Koca Mimar Sinan 16. yy Mimari
Hüseyin Tevfik Paşa 19 yy Matematik
(Hüseyin Tevfik, bilime onem veren sayılı devlet adamlarından biri)

Mürsiyeli İbrahim 15. yy Haritabilim
Ali Kuşçu 15. yy Astronomi-Matematik
Hulusi Behçet 20 yy Tıp
Harezmi 15.yy Matematik
Hazini 12.yy Ölçübilim
Mazhar Osman Uzman 19-20 yy Tıp
Farabi 10 yy Felsefe, Matematik, Gökbilim, Kimya
Basmacı İbrahim Müteferrika 17-18 yy Baskı-Matbaa
İbni Sina 10 . yy Hemedan, Tıp
İbni Sina
Eb-Ül-İz (Sibernetik)
Eb-Ül-İz
Osmanlının Uzaya Bakan Gözü Takiyüddin ve İstanbul Rasathanesi

NOBEL ÖDÜLLERİ

2001 Yılı Nobel Ödülleri
2000 Yılı Nobel Ödülleri
1901-1998 Nobel Bilim Ödülleri
Nobel Ödülleri Açıklandı
1998 Nobel Kimya Ödülü
1998 Nobel Fizik - Kimya ve Tıp Ödülleri
1995 Nobel Fizik Ödülü
1995 Nobel Tıp Ödülü
1995 Nobel Kimya Ödülü
1992 Yılında Bilim Ödülü Alanlar
Sheldon Glashow - 1979 - Fizik
1972 Nobel Fizik Ödülü
Nobel Ödülleri
Ig Nobel
Havadaki Kurbağa ve Oturunca Çöken Tuvaletlere "Alternatif" Nobel Ödülü
Alfred Nobel ve Nobel Ödülü
Alfred Nobel
Elektrozayıf Etkileşimlerin Kuantumlu Yapısı
İnsanlığa Bırakılmış Büyük Miras Nobel Ödülleri
Nötrino ve Tau-Lepton
Embriyolojide Genetik Kontrol
Dünyamızın Koruyucu Meleği Ozon Tabakası
Nükleer Savaş Hiroşimalar Olmasın

GELECEK YİRMİ YILIN BİLİMCİLERİ

 

KAYNAK: TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi


Yorumlar - Yorum Yaz
Haberin Olsun..
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret2906024